Beleid woonboten en historische schepen

Wat wil de gemeente en waarom?

Met het woonbotenbeleid wil de gemeente de ruimtelijke kwaliteit op en bij het water verbeteren door:

  • de beleefbaarheid van het water te vergroten
  • uitbreidingsmogelijkheden aan woonbootbewoners te bieden, rekening houdend met de omgeving en met de wens van woonbootbewoners om de boot op te hogen
  • het gebruik van de oever te verbeteren
  • de toepassing van de regels te verduidelijken

In de notitie Behouden van historische schepen (pdf, 523 kB) is aangegeven dat historische woonboten beter beschermd kunnen worden door zones in de stad aan te wijzen waar bij voorkeur historische woonboten of bedrijfsvaartuigen mogen liggen. In deze zones worden historische boten altijd vervangen door historische boten. De notitie is een aanvulling op het woonbotenbeleid.

Wat doet de gemeente?

Op grond van de havenverordening moet voor het innemen van een ligplaats voor een woonboot of voor het vergroten van een woonboot een vergunning worden aangevraagd. De gemeente voert via die vergunning het beleid uit.

De gemeente regelt de plek van de ligplaatsen in bestemmingsplannen en in de havenverordening. De regels uit paragraaf 3.4 van de nota Woonbotenbeleid over het gebruik van de oever worden vertaald in regels in het bestemmingsplan.

Aan welke regels toetst de gemeente?

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een vergunning die op grond van de havenverordening nodig is, toetst de gemeente aan de regels die in die verordening of in de daarbij horende havenatlas staan. Daarnaast past de gemeente de regels uit paragraaf 3.4 van de nota Woonbotenbeleid toe.
Deze komen grofweg hierop neer:

  • met uitzondering van woonboten in Leidsche Rijn mag de bestaande woonboot vervangen of verhoogd worden tot maximaal 4 meter, onder de voorwaarde dat de ruimte tussen de woonboot en de aangrenzende woonboten na verhoging aan tenminste 1 kant minimaal 5 meter bedraagt
  • de bestaande tussenruimten mag niet kleiner worden
  • een nieuwe woonboot mag maximaal 18 meter lang zijn
  • de maximaal toegestane breedte van een woonboot staat in de havenatlas, omdat die maat afhankelijk is van de doorvaarbaarheid van het water
  • een 'varend schip' mag worden vervangen door een varend schip met maximaal dezelfde lengte
  • als een verandering van een 'varend schip' te ingrijpend is, wordt het schip als nieuwe woonboot aangemerkt, waarvoor de maximum lengte-, breedte- en hoogtematen voor een woonboot gelden.

Binnen de 3 zones die het college heeft aangewezen aan de Vecht (Vechtdijk), het Merwedekanaal (Keulsekade) en aan de Vaartsche Rijn (Oosterkade) mogen in beginsel alleen historische woonboten of bedrijfsvaartuigen liggen. Zo’n boot moet minimaal 50 jaar oud zijn. Bij historische schepen die in de zones lagen op 1 december 2015 is bij vervanging eenmalige een lengtemarge toegestaan van 10% (mits de omvang van de ligplaats dat toelaat).

Meer informatie

In de nota Woonbotenbeleid (pdf, 10 MB) wordt het beleid uitgebreid toegelicht. Dit is de actuele versie met wijzigingen die het college in september 2007 naar aanleiding van moties van de gemeenteraad heeft aangebracht.

U kunt meer lezen over de historische woonschepen in de notitie Behouden van historische schepen (pdf, 523 kB) die het college heeft vastgesteld op 8 december 2015. Naar aanleiding van die notitie heeft het college met het besluit van 22 april 2016 3 zones aangewezen.

De vergunningplicht staat in de havenverordening.

Relatie met ander beleid

Het beleid voor woonboten en historische schepen heeft een relatie met de volgende beleidsonderwerpen:

Hulp en contact Boot

Telefoon

14 030

E-mail

havendienst@utrecht.nl