Gezondheidsbeleid

Wat wil de gemeente?

Utrecht wil een stad zijn waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn. We willen dat dat inwoners zich gezond voelen, gezond zijn en gezond blijven. Inwoners kunnen genieten van de leuke dingen en omgaan met tegenslagen in het leven.

In de nota Volksgezondheid Bouwen aan een gezonde toekomst, 2015-2018  (2015, pdf, 3,7 MB) wordt de verbinding gelegd tussen fysieke, sociale en economische vraagstukken, die kansen bieden om bij te dragen aan gezonder wonen, werken en leven in Utrecht. We willen met deze nota de stad uitnodigen om initiatief te nemen en samenwerking  te zoeken en samen bij te dragen aan een gezonde stad. We werken bijvoorbeeld aan het bevorderen van gezondheid via gezond duurzaam lokaal voedsel; gezonde leefstijl en gezond gedrag.

Wat doet de gemeente?

Ook al is iedereen zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gezondheid, de overheid heeft een rol om de gezondheid van de Utrechters te bewaken, te beschermen en te bevorderen. Daarnaast voeren we wettelijke taken uit zoals het uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma en de inspectie van kinderopvang.

De adviseurs gezondheid van de gemeente denken mee in ruimtelijke plannen over de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. We denken mee over een (gezonde) bereikbaarheid van de stad, groene en schone en veilige openbare ruimte die ook uitnodigt tot ontmoeting; de verbinding van wonen en zorg en  sporten en bewegen. Bij bouwprojecten stimuleren wij de initiatiefnemers om creatieve oplossingen te bedenken die bijdragen aan zoveel mogelijk positieve effecten voor de gezondheid van de Utrechters. We wijzen bijvoorbeeld op het creëren van stilte plekken in de stad, want die dragen bij aan een gezonde omgeving. Naast aandacht voor de fiets, draagt aandacht voor de  voetganger bij aan schone mobiliteit, aan ontmoetingen in de openbare ruimte en aan gezonde beweging.

We monitoren de gezondheid van de bewoners. Met de volksgezondheidsmonitor (VMU) delen we onze kennis en expertise met partijen in de stad.  

We zorgen dat bewoners terecht kunnen voor specifieke zorg van de GGD bij onze balies in het stadskantoor. Bijvoorbeeld als u op reis gaat en gevaccineerd moet worden.

Samen met iedereen in de stad bouwen we aan een gezonde toekomst in de stad. We geven voorlichting wat gezonde keuzes zijn en zorgen voor een goede start van pasgeborenen.

Wet- en regelgeving

De gemeenteraad heeft de wettelijke plicht periodiek een nota Volksgezondheid vast te stellen. Dit staat in de Wet publieke gezondheid. In de toekomst zal een gezonde leefomgeving ook in de omgevingswet geregeld worden. Deze wet is in voorbereiding.

Meer informatie

In de nota Volksgezondheid Bouwen aan een gezonde toekomst, 2015-2018  (pdf, 3,7 MB) wordt het beleid uitgebreid toegelicht. De gemeenteraad heeft deze nota vastgesteld op 3 september 2015.

Relatie met ander beleid

Het gezondheidsbeleid van de gemeente heeft een relatie met:

Hulp en contact Gezonde leefomgeving

Telefoon

14 030

E-mail

volksgezondheid@utrecht.nl