Hoogbouwbeleid

Wat wil de gemeente en waarom?

Hoogbouw is een onderwerp waar veel mensen een mening over hebben, zeker als het in de nabije leefomgeving is. De gemeente wil, voordat er concrete bouwinitiatieven komen, uitgezocht hebben wat het mogelijk belang van Utrecht bij hoogbouw is. Wat zijn de positieve en de negatieve kanten van hoogbouw? Wanneer is hoogbouw wenselijk en wanneer juist niet? Kan de stad hoogbouw inzetten als middel om de door haar zelf gestelde doelen te verwezenlijken?

In de hoogbouwvisie (pdf, 1,9 MB) is een antwoord op deze vragen gegeven, zodat bij toekomstige hoogbouwinitiatieven een visie klaarligt waar initiatieven aan getoetst kunnen worden. De visie wil de discussie per concrete aanvraag niet overbodig maken, maar kan deze discussie helpen structureren.

Wat doet de gemeente?

De hoogbouwvisie geeft aan waar het mogelijk is om hoog te bouwen, hoe hoog je mag bouwen en waar hoogbouw in principe niet is toegestaan. Het is een beoordelingskader voor het al dan niet toestaan van initiatieven voor hoogbouw in Utrecht. We gebruiken de visie om de discussie over hoogbouw bij bouwinitiatieven te structureren.

Aan welke regels toetst de gemeente?

In de hoogbouwvisie wordt onderscheid gemaakt naar 3 gebieden, waarin meer of minder hoogbouw mogelijk is.

  1. De binnentuinen
    Deze categorie bevat een subcategorie ‘laag’ met een basis van 9 meter en een subcategorie ‘hoog’ met een basis van 15 meter, beiden met de mogelijkheid tot incidentele accenten tot (in principe) het dubbele van de omliggende bebouwingshoogte.

  2. De centrale zone
    De basismaat bedraagt in dit gebied 15 of 30 meter. Er zijn accenten tot in het dubbele van de omliggende bebouwingshoogte mogelijk. In een beperkt zoekgebied, kunnen incidentele accenten van 60 tot 80 meter worden geplaatst.

  3. De brandpunten
    De maximale bebouwingshoogte bedraagt 90 meter, respectievelijk een niet gemaximaliseerde hoogte (Stationsgebied respectievelijk Leidsche Rijn Centrum).

Meer informatie

In de nota hoogbouwvisie (pdf, 1,9 MB) wordt de visie uitgebreid toegelicht. De gemeenteraad heeft de nota vastgesteld in januari 2005. Er is een informatiepagina over de visie.

Relatie met ander beleid

De hoogbouwvisie heeft een relatie met deze andere beleidsthema’s:

Hulp en contact Welstand

Telefoon

14 030

E-mail

welstand@utrecht.nl

Postadres

Gemeente Utrecht
Afdeling welstand
Postbus 8406
3503 RK  UTRECHT