Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie staat al het gemeentelijke beleid over de leefomgeving. U leest hier hoe we uw buurt en de stad willen verbeteren. En wat we juist willen beschermen of bewaren.

Ook in de toekomst wil de gemeente dat Utrecht een stad is waar we op een gezonde manier met elkaar samen leven, wonen en werken. In de omgevingsvisie leest u wat de plannen zijn voor de leefomgeving voor de lange termijn en welke strategische keuzes we daarbij maken.

De leefomgeving is de openbare ruimte waarin we wonen, werken, elkaar ontmoeten en ontspannen. Het gaat om de wijken en buurten, maar ook het winkelcentrum en het park. In de omgevingsvisie leest u wat we willen verbeteren, maar ook wat we willen behouden of beschermen. 

Leeswijzer

De omgevingsvisie bestaat uit 3 delen.

  • De koers: de stip op de horizon voor de langere termijn.
  • Thematisch beleid: het beleid over een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld groen of parkeren. Dit is beleid dat in de hele gemeente geldt.
  • Gebiedsbeleid: beleid dat alleen in een bepaald gebied geldt. Soms zijn er tegenstrijdige belangen of spreekt het thematisch beleid elkaar tegen. In het gebiedsbeleid leest u welke afweging de gemeenteraad dan heeft gemaakt voor een bepaald gebied. Staat een onderwerp niet in het gebiedsbeleid, dan geldt het thematisch beleid over dit onderwerp.

Waarom en wanneer is de omgevingsvisie voor u van belang?

U kunt de informatie uit de omgevingsvisie gebruiken:

  • als u wilt weten wat het beleid is over een van de onderwerpen of gebieden die in de omgevingsvisie staan.
  • als u uw plan volgens het omgevingsplan (bestemmingsplan) niet mag uitvoeren. U wilt bijvoorbeeld een verdieping op uw huis bouwen, een groot feest organiseren in het park of een café beginnen in een leegstaande winkel. Staat in het omgevingsplan dat dit niet mag? Dan kunt u de gemeente vragen of u mag afwijken van het omgevingsplan. Laat daarbij zien dat uw plan past bij de ambities die in de omgevingsvisie staan. Dan is de kans groter dat u mag afwijken van het omgevingsplan.
    Hebt u een plan? Bekijk het stappenplan 

Uw invloed op de omgevingsvisie

We willen graag dat bewoners en andere betrokkenen meedenken en meedoen. Met participatie willen we de kwaliteit van plannen en besluiten verbeteren door de kennis en ervaring van maatschappelijk betrokkenen te benutten. U kunt:

  • meedenken en meepraten bij het maken van nieuw beleid of bij het veranderen van beleid, en
  • reageren op voorgesteld nieuw beleid of voorgestelde veranderingen van het beleid.

Lees meer over uw invloed op de omgevingsvisie

Geldigheid van de omgevingsvisie

Alle nota’s die in deze omgevingsvisie staan bevatten beleid dat nu geldig is. Op 5 december 2019 heeft de gemeenteraad de omgevingsvisie vastgesteld. Daarna heeft de gemeenteraad delen de omgevingsvisie veranderd of nota’s vastgesteld die ook bij de omgevingsvisie horen. In onderstaande lijst ziet u uit welke beleidsdocumenten de omgevingsvisie nu bestaat. En ook wanneer de raad de beleidsdocumenten heeft vastgesteld of veranderd.

Bekijk de lijst met de beleidsdocumenten van de omgevingsvisie

Hulp en contact Omgevingswet en omgevingsvisie

E-mail

omgevingswet@utrecht.nl

Telefoon

14 030