Energiebeleid

Wat wil de gemeente?

De gemeente Utrecht wil zo snel mogelijk klimaatneutraal zijn. Dat wil zeggen dat de stad zoveel mogelijk energie bespaart, en energie opwekt met duurzame energiebronnen. En dat energie afkomstig van niet-duurzaam energiebronnen, zoals aardgas, wordt vervangen. Ook wil de gemeente dat er in Utrecht zo min mogelijk opgewekte energie onnodig verloren gaat.

Dit doen we door ervoor te zorgen dat woningen in de toekomst zoveel mogelijk energieneutraal zijn en kantoren minder energie verbruiken. Ook maken we zoveel mogelijk gebruik van openbaar vervoer, fiets en wandelroutes. Energie opwekken doen we zo duurzaam mogelijk, bijvoorbeeld met zonnepanelen en windmolens.

Het energieplan (pdf, 1,2 MB) vormt de basis voor hoe we in Utrecht aan de slag gaan met besparen en opwekken van energie. In de duiding van het college bij het energieplan (pdf, 1,7 MB) staat hoe het Utrechts bestuur hier invulling aan wil geven.

Wat doet de gemeente?

Om dit te bereiken ziet de gemeente voor zichzelf verschillende rollen. Zo neemt gemeente de regie bij het maken van keuzes, bijvoorbeeld over de inzet van het warmtenet in de stad en het al dan niet vervangen van bestaande gasleidingen. Ook jaagt de gemeente activiteiten in de stad aan. Zo biedt de gemeente bijvoorbeeld voordelige inkoopacties voor zonnepanelen en ledverlichting aan bij sportverenigingen en inwoners.

Waar toetst de gemeente op?

De gemeente toetst nu op het Bouwbesluit. Zodra de Omgevingswet ingevoerd is, stellen we strengere duurzaamheidseisen. Bijvoorbeeld strengere energiezuinigheidseisen aan nieuwbouw en monitoren we de milieuprestaties van gebouwen. Dit doen we door een oplevertoets.

Ontwikkeling en behoud

De gemeente wil op een aantal vlakken invulling geven aan het energiebeleid. Op het gebied van wonen, werken, verkeer en energieopwekking. Zo zijn de Utrechtse woningen in de toekomst zo veel mogelijk energieneutraal, wordt er in de Utrechtse kantoren minder energie verbruikt, maken we zoveel mogelijk gebruik van openbaar vervoer, fiets en wandelroutes en wekken we energie zo duurzaam mogelijk op.

Meer informatie

  • In het energieplan (pdf, 1,2 MB) leggen we uit hoe we in Utrecht aan de slag gaan met besparen en opwekken van energie. De gemeenteraad heeft het plan vastgesteld op 14 januari 2016.
  • In het document duiding van het college bij het energieplan (pdf, 1,7 MB) staat hoe het Utrechts bestuur hier invulling aan wil geven.
  • In de visie op de warmtevoorziening in Utrecht (pdf, 3,8 MB) leest u over de opgave die we hebben om een de energietransitie naar een duurzame energievoorziening te versnellen en welke afspraken we hiervoor maken. De gemeenteraad heeft deze visie vastgesteld op 2 november 2017.
  • Op de webpagina Uitvoering energiebeleid en resultaten vindt u informatie over de uitvoering van het beleid.

Relatie met ander beleid

Het energiebeleid heeft een relatie met de volgende beleidsvelden:

Hulp en contact Energie

Telefoon

14 030

E-mail

energie@utrecht.nl

Twitter

@Energie030

Nieuwsbrief

Aanmelden