Kwaliteit openbare ruimte

Beleidsdocument

Het beleid staat in de kadernota Kwaliteit Openbare Ruimte (pdf, 4 MB).

Wat wil de gemeente en waarom?

De gemeente wil dat de kwaliteit van de openbare ruimte mooi aansluit bij de omgeving. Voor de beleving van openbare ruimte is bepalend hoe mooi en hoe schoon de openbare ruimte is.

We willen de samenhang in het gebruik, de inrichting en het onderhoud van alle grote en kleine aanpassingen in de openbare ruimte zo veel mogelijk versterken. Bij uitvoeringswerkzaamheden streeft de gemeente naar zo min mogelijk overlast. Zo zorgen we dat gepland onderhoud meteen meegenomen wordt als een straat opengaat voor kabels en leidingen.

Als er een nieuw ontwerp voor een plein gemaakt wordt, worden de staat van de bomen en de vergroeningsmogelijkheden onderzocht. De gemeente heeft daarbij extra aandacht voor de grote en kleine ontmoetingsplekken in de stad, voor het groen, zoals parken en plantsoenen, en voor een inrichting die aantrekkelijk is voor wandelaars en fietsers.

In de Kadernota Kwaliteit Openbare Ruimte (pdf, 4 MB) wordt dit beleid uitgebreid beschreven en toegelicht.

Wat doet de gemeente?

De gemeente houdt zich bij het gebruik, de inrichting en het beheer aan de Kadernota Kwaliteit Openbare Ruimte.

Daarbij zijn een aantal belangrijke principes leidend voor ruimtelijke kwaliteit:

 • duurzaamheid
 • klimaat
 • toegankelijkheid
 • gezonde leefomgeving
 • ondergrond

De gemeente maakt gebruik van standaarden bij de inrichting en het beheer. De standaarden zijn afgestemd op het gebruik. De standaarden kunt u vinden in het handboek openbare ruimte.

Kwaliteitsniveaus

Voor de samenhang in het gebruik, de inrichting en het beheer van de verschillende gebieden hanteert de gemeente 3 ‘kwaliteitsniveaus’. Gebieden zijn op basis van het bestaande beleid en aan de hand van de volgende vragen ingedeeld naar een kwaliteitsniveau:

 • wordt het gebied vooral gebruikt door bewoners die er wonen
 • maken ook mensen uit andere buurten gebruik van de ruimte
 • heeft het gebied een (boven)stedelijke functie

De 3 kwaliteitsniveaus zijn:

 • Domstad
  Een standaardinrichting en basisonderhoud. Dit kwaliteitsniveau geldt voor de gebieden waar vooral wordt gewoond of gewerkt.
   
 • Domstad Bijzonder
  Afwijken van de Domstadkwaliteit mag als standaardoplossingen niet voldoende zijn. Een afwijkende kwaliteit kan nodig zijn, bijvoorbeeld vanwege de gebruiksdruk, de bijzondere functie of de wens om de (historische) identiteit van een plek of lijn te versterken. Dit kwaliteitsniveau geldt voor bijzondere plekken (onder andere parken, pleinen en winkelcentra) en bijzondere lijnstructuren (onder andere kanalen, rivieren, stedelijke verbindingswegen en oude wegen).
   
 • Utrechtse Allure
  Een unieke inrichting en een onderhoudsniveau dat daarbij past. Bestrating, straatmeubilair en het groen voldoen aan hoge eisen qua uitstraling, functionaliteit en duurzaamheid. Dit kwaliteitsniveau geldt voor gebieden waarmee Utrecht zich nationaal en internationaal wil profileren, zoals de binnenstad en het Maximapark.

Op de interactieve kaart (pdf, 3,6 MB) kunt u zien waar de kwaliteiten Domstad, Domstad Bijzonder en Utrechtse Allure gelden. U kunt ook via de kaart raadplegen welk bestaand beleid is gebruikt om de kwaliteiten van de stad te bepalen.

Aan welke regels toetst de gemeente?

Alle veranderingen in de openbare ruimte, van groot tot klein, moeten voldoen aan het beleid. De commissie Beheer, Inrichting en Gebruik adviseert of een ontwerpplan voor een verandering in de openbare ruimte uitgevoerd mag worden. Een plan moet daarom al tijdens de initiatieffase worden aangemeld bij die commissie.

Als een plan redelijkerwijs niet aan alle eisen van het handboek kan voldoen, kan de commissie toestemming verlenen om af te wijken.

Relatie met ander beleid

Het beleid voor de Openbare ruimte heeft te maken met het beleid van veel andere onderwerpen. De belangrijkste zijn:

Hulp en contact Commissie BInG

Telefoon

14 030