Beleid voor kwaliteit openbare ruimte

Beleidsdocument

Het beleid staat in de kadernota Kwaliteit Openbare Ruimte (pdf, 4 MB).

Wat kunt u als bewoner verwachten?

De gemeente Utrecht werkt aan een goede kwaliteit van de openbare ruimte. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld zorgen dat de openbare ruimte schoon is of bij werkzaamheden de overlast beperken.

We doen dat ook door goed op te letten bij nieuwe plannen. Denk aan een ontwerp voor een plein. Bij zo’n plan kijken we ook meteen naar:

 • de staat van de bomen
 • meer mogelijkheden voor groen
 • een inrichting die aantrekkelijk is voor wandelaars en fietsers

Kwaliteitsniveaus

Bij de kwaliteit van de openbare ruimte gebruikt de gemeente 3 niveaus. Dat hangt af van het gebruik. Is het gebied vooral van belang voor de mensen die er wonen? Maken ook mensen uit andere buurten gebruik van de ruimte? Is het gebied bijzonder of maakt de hele stad er gebruik van?

Met de antwoorden op die vragen komen we tot 3 kwaliteitsniveaus: Domstad, Domstad Bijzonder en Utrechtse Allure.

Domstad

Hier geldt een basiskwaliteit. Het gaat om de vele gebieden waar mensen vooral wonen, werken en verblijven.

Domstad Bijzonder

Dit zijn plekken waar meer nodig is. Bijvoorbeeld omdat het er druk is, zoals een park, plein of winkelcentrum. Of omdat de plek van historisch belang is.

Utrechtse Allure

Dit zijn plekken die van zichzelf al uniek, bijzonder of historisch zijn. De inrichting moet aan de hoogste eisen voldoen. Met een uitstraling en duurzaamheid die passen bij de gebieden waar Utrecht zich nationaal en internationaal mee wil profileren. Zoals de binnenstad en het Máximapark.

Op de interactieve kaart (pdf, 3,6 MB) kunt u zien waar de kwaliteiten Domstad, Domstad Bijzonder en Utrechtse Allure gelden.

  Hoe doet de gemeente dat?

  We houden ons bij het gebruik en de inrichting aan de Kadernota Kwaliteit Openbare Ruimte (pdf, 4 MB). In dit stuk staan principes en eisen over onderwerpen als: duurzaamheid, klimaat, toegankelijkheid, gezonde leefomgeving en de ondergrond. Daarnaast zijn er extra regels voor ontwerpers en aannemers. Zij moeten zich houden aan het handboek openbare ruimte.

  Een aparte commissie houdt alles in de gaten. Alle veranderingen in de openbare ruimte, van groot tot klein, moeten voldoen aan het beleid. BInG, de commissie Beheer, Inrichting en Gebruik adviseert of de gemeente een plan voor een verandering in de openbare ruimte uit mag voeren.

   Relatie met ander beleid

   Het beleid voor de Openbare ruimte heeft te maken met veel andere onderwerpen. Zoals het beleid voor het onderhoud van het openbaar groen.

   Andere belangrijke relaties met ander beleid zijn:

   Hulp en contact Commissie beheer, inrichting, gebruik (BInG)

   Telefoon

   14 030