Beleid voor omgaan met klimaatverandering

Beleidsdocument

Het beleid staat in de visie klimaatadaptatie Utrecht. Klimaatadaptatie betekent aanpassen aan het (veranderende) klimaat.

Wat wil de gemeente en waarom?

Het klimaat verandert. Het wordt warmer met meer kans op extreme droogte, hitte en regenbuien. Droogte en hitte zijn niet goed voor onze planten, bomen en dieren (biodiversiteit) én niet prettig voor mensen. Extreme buien zorgen voor een grotere kans op wateroverlast in huizen en op straat. Door asfalt, stenen, tegels en andere verhardingen kan het water minder goed in de bodem zakken.

  We maken de stad geschikt om de gevolgen van klimaatverandering aan te kunnen. Dit noemen we klimaatbestendig. We willen vanaf nu dat Utrecht rekening houdt met het veranderende klimaat als we iets in de stad veranderen. Bijvoorbeeld bij bouwprojecten. Ook betrekken we inwoners, ondernemers en organisaties daarbij. Zo’n 60% van de grond in de stad is namelijk van hen.

  Wat willen we bereiken?

  We willen een stad met genoeg verkoeling.

  • De temperatuur in de stad voelt niet meer dan 5 graden warmer aan dan buiten de stad.
  • We zorgen dat in buurten minimaal 40% van het oppervlak groen is.
  • Iedereen heeft op maximaal 200 meter afstand van een gebouw of woning een koele, groene plek in de openbare ruimte. Deze plek is minimaal 200 m2.
  • Er is minimaal 30% schaduw op straat op het heetst van de dag. Op belangrijke loop- en fietsroutes minstens 40% schaduw.
  • Er is genoeg en gezond (zwem)water in de stad voor mensen, dieren en planten.

  We willen regenwater opvangen en nuttig gebruiken.

  • Minstens 90% van het regenwater houden we zo lang mogelijk vast in de bodem en de stad. Zo hebben we ook genoeg water in droge tijden. Daarvoor moet de bodem werken als een spons.
  • Buien tot 80 mm per uur brengen geen schade aan in panden en zorgen niet voor onbegaanbare wegen.

  Wat doet de gemeente?

  • We voorkomen wateroverlast.
  • We werken aan een groene en verkoelende stad. We laten geen ruimte onbenut. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van groene daken en gevels.
  • We voorkomen droogte door zuinig om te gaan met regenwater.
  • We beschermen de stad tegen overstromingen.
  • We letten op planten en dieren die last hebben van klimaatverandering.
  • We gebruiken logische momenten om de stad klimaatbestendig te maken. Bijvoorbeeld als we iets nieuws bouwen, iets verbouwen of opknappen of als we een gebied anders inrichten. Klimaatbestendig bouwen, inrichten en vervangen is dan het uitgangspunt.
  • We moedigen bewoners, bedrijven en organisaties aan om mee te doen. We helpen hen om op logische momenten hun huis, tuin of buurt klimaatbestendig te maken.
  • We onderzoeken hoe we ervoor staan. Dit doen we met stresstesten die we om de 6 jaar uitvoeren. We onderzoeken daarmee waar, wanneer en welke knelpunten kunnen ontstaan. We overleggen met het waterschap en de provincie. Het gaat dan bijvoorbeeld om vragen als: wat is belangrijk in Utrecht? Waar moeten we nu ingrijpen? En waar kunnen we met andere projecten samenwerken?  In 2023 presenteert het KNMI nieuwe klimaatscenario’s. We weten dan beter wat het weer in 2050 gaat doen. In 2024 beoordelen we de doelstellingen en uitgangspunten uit de visie klimaatadaptatie. We kijken daarbij naar de stresstest en de nieuwe gegevens van het KNMI. En natuurlijk naar alle inzichten en ervaringen die we dan hebben.

  Bekijk onze aanpak ook als infographic (pdf, 17 MB)

  Aan welke regels toetst de gemeente?

  Het beleid werken we uit in regels. Deze regels komen in het omgevingsplan (bestemmingsplan). Met het omgevingsplan kunnen we elke ontwikkeling in de stad toetsen op klimaatbestendigheid.

  Wetten

  Landelijke wetten en regels:

  Meer informatie

  www.utrecht.nl/klimaatverandering

  Relatie met ander beleid

  Het beleid voor omgaan met klimaatverandering heeft te maken met het beleid over:

  Hulp en contact Klimaatbestendig

  Telefoon

  14 030

  E-mail

  klimaatbestendig@utrecht.nl