Thematisch beleid

In het thematisch beleid staat per onderwerp wat kan en mag in de leefomgeving. Er is bijvoorbeeld beleid voor openbare ruimte, wonen en werken.

Samenvattingen en nota's

Via het menu van deze pagina gaat u naar de samenvattingen van actuele beleidsnota’s over de leefomgeving. Vanuit de samenvatting kunt u doorklikken naar de beleidsnota. In de nota staat het beleid uitgebreid beschreven en uitgelegd.

De beleidsnota die u opent via de samenvatting op deze website is de actuele, geldende versie van de nota. Alle andere nota’s of versies over het onderwerp zijn niet geldig. Bij de vaststelling van de omgevingsvisie heeft de gemeenteraad namelijk alle nota’s die niet meer actueel zijn ingetrokken.

Aan welk thematische beleid werken we in 2024?

In 2024 werken we aan beleid over de volgende onderwerpen:

Bekijk ook gebiedsbeleid

Soms zijn er tegenstrijdige belangen of spreekt het ene beleid het andere tegen. Voor een bepaald gebied maakt de gemeenteraad dan een afweging. Welke afwegingen voor een gebied zijn gemaakt, staat in het gebiedsbeleid.

Hulp en contact Omgevingswet en omgevingsvisie

E-mail

omgevingswet@utrecht.nl

Telefoon

14 030