Beleidsnota stadswater

De Beleidsnota stadswater beschrijft het nieuwe beleid van de gemeente voor het gebruik van het stadswater. We willen nieuwe mogelijkheden bieden om het water te gebruiken. Maar ook grenzen stellen om overlast te voorkomen. Want we willen dat iedereen kan blijven genieten van het openbare water. Nu én in de toekomst.

Waar staan we nu?

De Visie stadswater is nu als beleidsnota aangeboden aan de raad. De verwachting is dat in het najaar deze wordt vastgesteld.

Lees meer over het vaststellen van de Beleidsnota stadswater

Ambities en koers

De hoofdambitie van deze beleidsnota is het stadswater toegankelijker maken voor bewoners, ondernemers en bezoekers. De beleidsnota gaat overwegend over het menselijk gebruik van het stadswater en doet voorstellen waar het beter kan. Dieren en waterplanten zijn een belangrijke medegebruiker van het water.

Samen met betrokken inwoners zijn er 12 wensen opgeschreven. Ingedeeld voor de 4 groepen gebruikers van het water.

Water om vanaf de oever te beleven

 • Oevers aantrekkelijker maken met gevarieerde beplanting
 • Meer mensen kunnen bewegen en ontspannen langs het water
 • Water meer aantrekkelijk en beleefbaar maken

Water om op of in te recreëren en te sporten

 • Meer plekken waar mensen veilig kunnen zwemmen in en verblijven aan buitenwater
 • Behoud van roeisport in de stad
 • Verbeteren bestaande routes voor kano en SUP

Water om op te varen

 • Eerlijke verdeling van schaarse ruimte om op te varen
 • Meer transport en bevoorrading van (zware) goederen over het water
 • Stimuleren schoon en stil vervoer over water

Regels, handhaving en veiligheid

 • Bevorderen van goed en veilig vaargedrag
 • Verminderen overlast vanaf het water en vanaf de oever bij drukbezochte zwemlocaties
 • Aanpakken van nautische knelpunten op het water

Waterlocaties

Bekijk de locaties die onder de Beleidsnota stadswater vallen.

Vaarroutes

 1. Stadssingels en binnengrachten
 2. Kromme Rijn
 3. Leidsche Rijn - west
 4. Vaartse Rijn
 5. Vecht
 6. Merwedekanaal
 7. Kruisvaart
 8. Biltse Grift
 9. Zilveren Schaats
 10. Minstroom
 11. Liesveldse Wetering
 12. Leidsche Rijn - oost
 13. Oude Rijn

Officiële zwemlocaties

 • A: Strijkviertelplas
 • B: Voorveldse polder
 • C: Haarrijnse plas

Planning

Wanneer gebeurt wat?
WanneerWat
Juli 2024Beleidsnota aangeboden aan de Raad
Oktober - november 2024Beleidsnota vaststellen door de Raad

Wat is er al gebeurd?

 • November 2023 – juni 2024: Visie stadswater aanpassen naar Beleidsnota stadswater
 • Juni 2023: verwerken reacties op de visie
 • Eind 2022: reageren op de visie. Bekijk de reacties en de belangrijkste aanpassingen
 • Winter 2022: inspraakperiode
 • Zomer 2021 - voorjaar 2022: bijeenkomsten waarin u kon meedenken
 • Voorjaar 2021: online enquête

Hulp en contact Visie stadswater

Telefoon

14 030

E-mail

visiestadswater@utrecht.nl