Beleid voor woonwagenlocaties

Beleidsdocument

Het beleid staat in de nota Toekomst woonwagenlocaties Utrecht (pdf, 458 kb).

Wat wil de gemeente en waarom?

De gemeente Utrecht behandelt woonwagenbewoners niet meer als bijzondere groep, maar als bewoners met een bijzondere woonwens.

Het ruimtebeslag van een standplaats is vaak meer dan voor een woonhuis of appartement. De kosten van het aanleggen, beheren en exploiteren van standplaatsen zijn ook relatief hoog. Daarom wil de gemeente het aantal woonwagenstandplaatsen niet uitbreiden. Er zijn nu 137 plaatsen op 34 locaties, verspreid over de gemeente.

In de nota Toekomst woonwagenlocaties Utrecht (pdf, 458 kb) lichten we dit beleid toe.

Wat doet de gemeente?

De gemeente benadert woonwagenbewoners net als andere burgers van de stad Utrecht met een bijzondere woonwens. Woonwagenbewoners hebben inspraak bij de toewijzing van vrijgekomen standplaatsen. Hiervoor zijn regels opgesteld, die vergelijkbaar zijn met de 'coöptatieregeling' bij woongroepen (waarbij leden zelf nieuwe leden kiezen of aanwijzen).

De gemeente praat regelmatig met de bewoners en met de BV Woonwagenexploitatie, bijvoorbeeld over wijzigingen van het gemeentelijk beleid, over klachten of over andere problemen. De afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) van de gemeente heeft het toezicht en de handhaving op standplaatsen, samen met de BV Woonwagenexploitatie, andere gemeentelijke diensten en de politie. De BV Woonwagenexploitatie verhuurt de standplaatsen. De (ver)bouwregels van woonwagens zijn vastgelegd in het omgevingsplan (bestemmingsplan).

Wetgeving

Toewijzing van woonwagenstandplaatsen is geregeld in de Huisvestingsverordening Utrecht.

Relatie met ander beleid

Het woonwagenbeleid heeft te maken met het beleid over:

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur