Beleid voor woningsplitsing en omzetting

Woningsplitsing is het maken van meer dan 1 woning of appartement in een bestaande woning, bijvoorbeeld door een grote woning van 3 verdiepingen per verdieping te splitsen in 3 appartementen.

Omzetting is het veranderen van een woning voor 1 huishouden in een woning waar kamers verhuurd worden, waarbij de kamerhuurders de voorzieningen zoals de keuken en de badkamer samen delen.

Wat wil de gemeente en waarom?

Het omzetten en woningvormen (splitsen) heeft effect op de woningvoorraad en op de leefbaarheid. Splitsen en omzetten van zelfstandige woningen is mogelijk, maar alleen als de leefbaarheid in de buurt het toelaat.

Wat doet de gemeente?

Er een vergunning nodig voor het omzetten en splitsen van woningen. Met de vergunning kan de gemeente een goede belangenafweging maken. Daarbij kijkt de gemeente naar de leefbaarheid in de straat, en naar het belang van woningzoekenden. Er is veel vraag naar bijvoorbeeld woningen voor starters en doorstromers, maar ook voor studenten. 

Voor het omzetten en splitsen zijn 2 vergunningen nodig:

  • een omgevingsvergunning om te toetsen of de extra woningen passen in de straat
  • een omzettingsvergunning of een vergunning tot woningvorming (huisvestingsverordening) om te bekijken of de verandering past bij de woningvoorraad en of de straat leefbaar blijft

Aan welke regels toetst de gemeente?

De omgevingsvergunning toetst de gemeente aan het bestemmingsplan voor die locatie en het Chw bestemmingsplan Algemene regels Utrecht: Regels over bouwen en gebruik.

De omzettingsvergunning of vergunning tot woningvorming toetst de gemeente aan de Huisvestingsverordening van de gemeente Utrecht.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvragen gebruikt de gemeente de leefbaarheidstoets die het college heeft vastgesteld in de Nadere regel Huisvestingsverordening gemeente Utrecht. Een omgevingsvergunning wordt alleen verleend als uit de leefbaarheidstoets blijkt dat er geen onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat plaatsvindt.

De leefbaarheidstoets bestaat uit 2 delen:

  • een toets die antwoord geeft op de vraag of de leefbaarheid van de buurt niet teveel wordt aangetast
  • een toets over de woning zelf. We toetsten of de nieuwe woning groot genoeg is. En of de woning voldoet aan de [technische] normen voor geluidsisolatie.

Bij de omzettingsvergunning en de vergunning tot woningvorming kunnen aanvullende eisen worden gesteld, bijvoorbeeld over het verhuren van de woning.

Voor het verliezen van zelfstandige woonruimte bij omzetting moet een financiële compensatie worden betaald.

Wet- en regelgeving

Relatie met ander beleid

Het beleid over woningsplitsing en omzetting heeft te maken met het beleid over:

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur