Sportbeleid

Beleidsdocument

Het beleid staat in de Sportnota 2017 - 2020 Utrecht sportief en gezond (pdf, 6,3 MB). De nota is verlengd tot 2023.

Wat wil de gemeente en waarom?

Sport is belangrijk voor Utrecht en voor Utrechters. Sport is belangrijk voor de gezondheid, inwoners kunnen er sociale contacten opdoen en het is een leuke en ontspannende besteding van de vrije tijd. Daarom wil de gemeente aantrekkelijke sportmogelijkheden bieden aan alle inwoners. In sporthallen, zwembaden of op sportparken. Maar ook in een beweegvriendelijke openbare ruimte. De sportmogelijkheden in de stad moeten meegroeien met de groei van de bevolking naar 450.000 inwoners in 2040.

De gemeente zet zich in voor een breed sportaanbod, zodat alle Utrechters een sport kunnen kiezen die bij ze past. Daarbij hebben we speciale aandacht voor die mensen voor wie het niet makkelijk of vanzelfsprekend is om te sporten. We willen dat iedereen zich welkom en veilig voelt op de sportvereniging. Ook speelt talentontwikkeling en topsport een belangrijke rol. Iedere Utrechtse sporter moet de kans krijgen zich op zijn eigen niveau verder te ontwikkelen.

Het sportbeleid staat uitgebreid uitgelegd in de Sportnota 2017 - 2020 Utrecht sportief en gezond (pdf, 6,3 MB). De nota is verlengd tot 2023.

Wat doet de gemeente?

Sport voor iedereen

De gemeente Utrecht vindt het belangrijk dat iedereen op een fijne manier kan sporten in onze stad. Daar werken we aan met onze Sportagenda, samen met verschillende organisaties in Utrecht. De Sportagenda beschrijft waar we de komende jaren samen met die sportwereld aan willen werken en hoe we dat willen doen.

De gemeente ondersteunt ook verenigingen, sportaanbieders, initiatieven en vrijwilligers. We stimuleren ze met behulp van het Utrechts Sportakkoord om een bijdrage te leveren aan een sportaanbod voor álle Utrechters, en aan een fijne en veilige sportomgeving. Dat doen we bijvoorbeeld met goede en betaalbare voorzieningen en accommodaties en met advies en financiële steun waar nodig. We faciliteren talenten in de sport, bijvoorbeeld op de Sportcampus Traiectum aan de oostkant van de stad. En we zorgen voor een sterk netwerk van sportorganisaties, onderwijs, eerstelijnszorg, welzijnswerk en jongerenwerk in onze stad. Zo wordt het steeds makkelijker om te sporten voor iedereen in Utrecht. Ook voor mensen voor wie sporten minder vanzelfsprekend is.

Locaties en voorzieningen

Voor een goed sportaanbod zijn goede sportlocaties en voorzieningen nodig. De groei van de stad betekent dat er meer ruimte voor sport nodig is. Dit doen we niet alleen door nieuwe sportlocaties aan te leggen, maar ook door efficiënter en multifunctioneel gebruik te maken van ruimte die we hebben. Daarnaast sporten steeds meer Utrechters in de openbare ruimte, bijvoorbeeld in parken of op pleinen. De gemeente helpt met de inrichting van die plekken, zodat Utrechters er zo goed mogelijk kunnen sporten.

Meer informatie

Op de pagina Achtergronden sportbeleid vindt u meer informatie.

Relatie met ander beleid

Het sportbeleid heeft een relatie met de volgende beleidsvelden:

Hulp en contact Sportbeleid en subsidies

E-mail

sport@utrecht.nl

Telefoon

14 030