Sportbeleid

Beleidsdocumenten

  • In de Utrechtse sportagenda (pdf op site met raadsstukken, 2,3 MB) staat welke thema’s de komende jaren centraal staan in het sportbeleid en waar we de komende jaren met verschillende sportorganisaties in Utrecht aan werken.
  • De agenda is onder andere gebaseerd op de Sportnota 2017 - 2023 Utrecht sportief en gezond (pdf, 6,0 MB). Hierin staat de basis van het beleid.

Wat wil de gemeente en waarom?

Sport is belangrijk voor de gezondheid van mensen, inwoners kunnen er sociale contacten opdoen en het is een leuke en ontspannende besteding van de vrije tijd. Daarom wil de gemeente aantrekkelijke sportmogelijkheden bieden aan alle inwoners. In sporthallen, zwembaden of op sportparken, maar ook in een beweegvriendelijke openbare ruimte. De sportmogelijkheden in de stad moeten meegroeien met de groei van de bevolking naar 450.000 inwoners in 2040.

De gemeente zet zich in voor een breed sportaanbod, zodat alle Utrechters een sport kunnen kiezen die bij ze past. Daarbij hebben we speciale aandacht voor die mensen voor wie het niet makkelijk of vanzelfsprekend is om te sporten. We willen dat iedereen zich welkom en veilig voelt op de sportvereniging. Ook speelt talentontwikkeling en topsport een belangrijke rol. Iedere Utrechtse sporter moet de kans krijgen zich op zijn eigen niveau verder te ontwikkelen.

Wat doet de gemeente?

Voor een goed sportaanbod zijn goede sportlocaties en voorzieningen nodig. De komende jaren is meer ruimte nodig voor sport. Dit doen we niet alleen door nieuwe sportaccommodaties aan te leggen, maar ook door efficiënter en multifunctioneel gebruik te maken van ruimte die we hebben.

Daarnaast sporten steeds meer Utrechters in de openbare ruimte, bijvoorbeeld in parken of op pleinen. De gemeente helpt met de inrichting van die plekken, zodat Utrechters er zo goed mogelijk kunnen sporten.

De gemeente ondersteunt ook verenigingen, sportaanbieders, initiatieven en vrijwilligers. We stimuleren ze met behulp van het Utrechts Sportakkoord om een bijdrage te leveren aan een sportaanbod voor álle Utrechters, en aan een fijne en veilige sportomgeving. Dat doen we bijvoorbeeld met goede en betaalbare voorzieningen en met advies en financiële steun waar nodig. We zorgen dat talenten in de sport zich kunnen blijven ontwikkelen, bijvoorbeeld op de Sportcampus Traiectum aan de oostkant van de stad. En we zorgen voor een sterk netwerk van sportorganisaties, onderwijs, eerstelijnszorg, welzijnswerk en jongerenwerk in onze stad. Zo wordt het steeds makkelijker om te sporten voor iedereen in Utrecht.

De organisatie van sportevenementen ondersteunen we om zo veel mogelijk Utrechters kennis te laten maken met sport en bewegen. Ook omdat het goed is voor de Utrechtse economie en stadspromotie. Dat gaat om topsport, maar ook om sport als recreatie. In Utrecht vinden elk jaar een aantal grote (inter)nationale topsportevenementen plaats. Bijvoorbeeld de BeNeLadiestour, de Singelloop en King of The Court.

Samenwerking

Deze activiteiten doet de gemeente natuurlijk niet alleen. Naast samenwerking met verschillende sportaanbieders en Utrechters, werken wij nauw samen met SportUtrecht.. Zij adviseren verenigingen en gemeente bijvoorbeeld op het gebied van accommodaties, topsport, talentontwikkeling, inclusief sporten en een positieve sportcultuur. Daarnaast verzorgen ze laagdrempelig sportaanbod in de wijk met behulp van buurtsportcoaches en beweegmakelaars.

Relatie met ander beleid

Het sportbeleid heeft een relatie met de volgende beleidsvelden:

Hulp en contact Sportbeleid en subsidies

E-mail

sport@utrecht.nl

Telefoon

14 030