Parkeerbeleid fiets en auto

Beleidsdocument

Het beleid staat in de Nota Stallen en Parkeren (pdf, 1,3 MB).

Wat wil de gemeente en waarom?

We kiezen voor minder ruimte voor geparkeerde auto’s op straat en meer ruimte voor de voetgangers en fietsers. Dit staat in de nota Stallen en Parkeren (pdf, 1,3 MB).

Zo verbetert de leefbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte. Parkeermaatregelen kunnen ook bijdragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit en van het goed bereikbaar houden van de vitale economische functies in de stad. Om het gebruik van de fiets stimuleren wil de gemeente voldoende stallingsruimte regelen. Dat heeft ook een positief effect op de kwaliteit van de openbare ruimte.

Wat doet de gemeente?

In de bestaande buurten en wijken zet de gemeente in op extra stallingsruimte voor de fiets en een effectiever gebruik van bestaande stallingen. We stellen waar nodig betaald parkeren in om de parkeerdruk in een buurt te beperken. Hiervoor volgen we de procedure invoering betaald parkeren (pdf, 470 kB). Informatie over de bijbehorende parkeervergunningen en parkeertarieven is te vinden op de website Parkeren.

Met bewegwijzering, informatie en aansluitend vervoer naar het centrum stimuleert de gemeente om goedkoop te parkeren in een van  de P+R-locaties aan de rand van de stad en bij treinstations rondom Utrecht. Dit doen we samen met Qbuzz, NS, de provincie Utrecht en buurgemeenten.

Voor nieuwbouw en het veranderen van een gebouw heeft de gemeente in de bestemmingsplannen een regeling opgenomen om te zorgen dat voldoende parkeerplaatsen voor de extra auto’s en fietsen geregeld wordt.

Informatie over de uitvoering van het parkeerbeleid leest u op de pagina Parkeerregels.

Aan welke regels toetst de gemeente?

In de beleidsregels parkeernormen fiets en auto staat uitgewerkt hoeveel parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen aangelegd moeten worden om te spreken van 'voldoende parkeerplaatsen'. Dit aantal wordt bepaald aan de hand van de locatie, de huidige en nieuwe functie(s) en de omvang van de ontwikkeling. Bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning toetst de gemeente of de benodigde parkeergelegenheid geregeld wordt. De parkeernormen fungeren dus als een beleidsregel.

Bekijk het Addendum Nota parkeernormen Fiets en Auto vastgesteld  28 maart 2019 (pdf 38 kB)

Meer informatie

De nota stallen en parkeren is een uitwerking van Utrecht: Aantrekkelijk en Bereikbaar (pdf, 9,9 MB) en maakt onderdeel uit van de verkeersaanpak Utrecht.

Relatie met ander beleid

Het parkeerbeleid heeft te maken met het beleid over:

Hulp en contact Verkeer en vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl