icoon readspeaker - Lees voorLees voor

Gezondheidsbeleid

Beleidsdocument

Het beleid staat in de nota Gezondheid voor iedereen, volksgezondheidsbeleid 2019-2023 (pdf, 3,0 MB).

Wat wil de gemeente?

Utrecht is een groeiende stad. Dat biedt kansen en uitdagingen voor de gezondheid van Utrechters. Vanuit de volksgezondheidsmonitor Utrecht weten we dat het goed gaat met de gezondheid van Utrechters. Tegelijk zien we dat er verschillen zijn in gezondheid tussen wijken en tussen groepen mensen. Om gezondheid voor iedereen te versterken, bieden we waar dat nodig is iets anders of iets extra’s.

Hoe de gemeente daar de komende jaren mee wil omgaan staat beschreven in de nota Volksgezondheid ‘Gezondheid voor iedereen’ (pdf, 3,0 MB). In deze nota gaan we uit van het begrip ‘positieve gezondheid’. Dat betekent dat we kijken naar hoe goed bewoners kunnen omgaan met hun situatie. Daarbij letten we op de invloed die de situatie heeft op wat mensen zelf kunnen. Bijvoorbeeld het effect van geldzorgen op mensen.

Wat doet de gemeente?

Om te zorgen voor een betere gezondheid voor alle Utrechters, doen we het volgende:

  • we versterken onze basisdienstverlening
  • we verkennen onderwerpen die nu en in de toekomst belangrijk zijn
  • we vernieuwen onze aanpak op 7 speerpunten

De 7 speerpunten zijn:

  • gezonde leefomgeving
  • gezond en veilig opgroeien
  • gezond gedrag
  • gezond rondkomen
  • gezond werkgeverschap
  • psychische gezondheid
  • gezond ouder worden

Jaarlijkse voortgangsrapportage

Bij de vaststelling van de nota ‘Gezondheid voor iedereen’ in oktober 2019 heeft de gemeenteraad gevraagd om een jaarlijkse voortgangsrapportage. In de voortgangsrapportages blikken we terug op acties die plaatsvonden en wat er op de planning staat.

1e voortgangsrapportage Gezondheid voor iedereen: terug- en vooruitblik

Dit is de eerste voortgangsrapportage van de nota 'Gezondheid voor iedereen 2019-2023'. Hierin leest u welke activiteiten wij ondernamen in het eerste half jaar van 2020 met onze partners in de stad. We laten zien hoe ver we zijn met onze hoofdthema’s en waar we ons op richten in het tweede deel van 2020.

Bekijk de 1e voortgangsrapportage Gezondheid voor iedereen (pdf op site met raadsstukken)

2e voortgangsrapportage Gezondheid voor iedereen: hoogtepunten

In deze tweede voortgangsrapportage van de nota 'Gezondheid voor iedereen 2019-2023' zijn een aantal hoogtepunten van de ontwikkelingen benoemd. Deze rapportage uit april 2021 gaat in op wat we gedaan hebben het afgelopen jaar en de gezondheidsverschillen die er nu zijn in Utrecht.  

Bekijk de 2e voortgangsrapportage Gezondheid voor iedereen (pdf op site met raadsstukken)

Gezondheidspact

Het Gezondheidspact Utrecht wil mensen inspireren een bijdrage te doen, samen te werken en van elkaar te leren op het gebied van gezondheid. Het gezondheidspact is een netwerk van mensen en organisaties in Utrecht die een bijdrage willen doen aan de gezondheid in de stad. Want met alle energie, professionaliteit, initiatief en kennis  die in de stad beschikbaar is, zijn wij eigenlijk 1 groot team dat werkt aan een prettig en gezond leven voor iedere Utrechter. Het Gezondheidspact Utrecht is een initiatief van de Utrechtse oud-wethouder Victor Everhardt en wordt ondersteund door de afdeling Volksgezondheid van de gemeente Utrecht en adviesbureau Raedelijn. Lees meer op zorgprofessionals.utrecht.nl/gezondheid/gezondheidspact-utrecht/.

Relatie met ander beleid

Het gezondheidsbeleid heeft te maken met het beleid over onder andere:

Hulp en contact Gezonde leefomgeving

Telefoon

14 030

E-mail

volksgezondheid@utrecht.nl