Gezondheidsbeleid

Beleidsdocument

Het beleid staat in de nota Samen gezondheidsverschillen verkleinen 2024-2027.

Wat wil de gemeente?

Wij willen dat alle Utrechters een eerlijke kans hebben op een gezond leven. 8 op de 10 Utrechters voelen zich gezond (Utrechts gezondheidsprofiel, 2022). Maar er zijn grote verschillen in gezondheid tussen groepen mensen, en tussen wijken en buurten. We willen dat deze verschillen 30% kleiner zijn in 2040.

Verschillen in gezondheid hebben te maken met de situatie van mensen. Zijn er geldzorgen? Wat zijn de vaardigheden? Is er genoeg steun vanuit de omgeving? Waar staat de woning in de stad en wat is de kwaliteit daarvan?

Wat doet de gemeente?

We werken samen met professionals in de stad en inwoners om de situatie van mensen te verbeteren. Ook landelijk zijn er veranderingen nodig, zoals nieuwe wetten en regels. We geven eerlijke kansen op gezondheid een belangrijke plek in al ons beleid en onze plannen.

We richten ons hierbij op 5 thema’s. Deze thema’s hebben de meeste invloed op de gezondheid. En verschillen op deze thema’s zorgen voor de grootste verschillen in gezondheid. Deze thema's zijn:

  • Bestaanszekerheid   
  • Sociale kracht   
  • Gezonde leefomgeving   
  • Mentale gezondheid   
  • Gezonde leefgewoonten  

Hoe meten we de resultaten?  

De verschillen in gezondheid kleiner maken is een lang proces. Daarom volgen we de ontwikkelingen in gezondheid tussen de groepen over langere tijd. Per thema meten we of we resultaten halen op onze doelen voor 2027. Dat doen we door onderzoek te doen. En door gesprekken met partners, professionals en inwoners in de stad. Zo zien we of het de goede kant op gaat. En kunnen we bijsturen als dat nodig is.

Gezondheidspact

Het Gezondheidspact Utrecht wil mensen inspireren een bijdrage te doen, samen te werken en van elkaar te leren op het gebied van gezondheid. Het gezondheidspact is een netwerk van mensen en organisaties in Utrecht die een bijdrage willen doen aan de gezondheid in de stad. Want met alle energie, professionaliteit, initiatief en kennis  die in de stad beschikbaar is, zijn wij eigenlijk 1 groot team dat werkt aan een prettig en gezond leven voor iedere Utrechter. Het Gezondheidspact Utrecht is een initiatief van de Utrechtse oud-wethouder Victor Everhardt en wordt ondersteund door de afdeling Volksgezondheid van de gemeente Utrecht en adviesbureau Raedelijn. Lees meer op zorgprofessionals.utrecht.nl/gezondheid/gezondheidspact-utrecht/.

Relatie met ander beleid

Het gezondheidsbeleid heeft te maken met het beleid over onder andere:

Hulp en contact Gezonde leefomgeving

Telefoon

14 030

E-mail

volksgezondheid@utrecht.nl