Groenbeleid

Beleidsdocumenten

Het groenbeleid staat in de volgende documenten:

Wat wil de gemeente en waarom?

De gemeente Utrecht wil het groen in de stad voor iedereen bereikbaar houden en de kwaliteit verbeteren. Grote groengebieden en belangrijke groene verbindingen wil de gemeente verder ontwikkelen, verbeteren en beschermen.

Groen maakt een stad leefbaar, mooi en het is goed voor het milieu. Woont u in Utrecht? Dan willen we bijvoorbeeld dat u een mooie fietstocht kunt maken langs een groene route. Of dat u kunt ontspannen in een mooi park. Veel groen is ook aantrekkelijk voor bezoekers van de stad.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen willen we extra rekening houden met beschermde soorten. Welke soorten dit zijn staat in de nota Utrechtse soortenlijst (pdf, 0,7 MB). De gemeenteraad heeft deze nota vastgesteld op 7 juni 2018.

In het groenstructuurplan Utrecht, Stad en land verbonden (pdf, 1,3 MB) hebben we dit verwoord in 3 ambities:

  • meer groen om de stad
  • sneller naar buiten
  • beter groen in de stad

Het groenstructuurplan van 2007 is bijgewerkt in de actualisatie groenstructuurplan Utrecht 2017-2030 (pdf, 4,8 MB). Hierin hebben we 2 ambities toegevoegd:

  • het groen in de stad gebruiken voor een gezonde stad
  • het groen in de stad gebruiken om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen

Wat doet de gemeente?

Om het groen in de stad voor iedereen bereikbaar te houden en de kwaliteit te verbeteren, doet de gemeente onder andere het volgende:

Alle grote groenprojecten die de gemeente Utrecht uitvoert staan in het meerjarengroenprogramma.

Wat we in 2019 hebben gedaan staat in het meerjarengroenprogramma 2019-2022.

Meer over het groen in en om de stad leest u bij parken en groen.

Aan welke regels toetst de gemeente?

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning toetst de gemeente of deze in de groenstructuur ligt. Als een plan zorgt dat er groen in de groenstructuur verdwijnt, moet de gemeenteraad daar eerst over beslissen.

De gebieden in de groenstructuur staan op de visiekaart (pdf, 11 MB). Op de visiekaart geven we aan welke plekken in en om de stad we groen willen houden. Zodat we daar bij ontwikkelingen rekening mee kunnen houden en het groen zoveel mogelijk kunnen beschermen. De gebieden zijn gekozen omdat ze ecologische, landschappelijke, recreatieve of cultuurhistorische kwaliteiten hebben. Door de groei van het aantal inwoners in de stad moeten we ook nieuw groen en goede recreatieve en groene verbindingen ontwikkelen. En bestaand groen verbeteren. Ook dat staat op de kaart aangegeven. Een toelichting bij de kaart staat op bladzijde 33 van de actualisatie groenstructuurplan Utrecht 2017-2030.

Ook vragen we ontwikkelaars en initiatiefnemers om te onderzoeken of er planten of dieren in het gebied zijn die in de nota Utrechtse soortenlijst (pdf, 0,7 MB) staan.

Relatie met ander beleid

Het groenbeleid heeft te maken met het beleid over:

Hulp en contact Groenbeleid

Telefoon

14 030

E-mail

reactieformulier