Beleid voor goederenvervoer

Beleidsdocument

Het beleid staat in de nota Kwaliteitsnetwerk Goederenvervoer (pdf, 2 MB).

Wat wil de gemeente en waarom?

De gemeente Utrecht wil het vervoer van goederen de stad in en uit zo soepel mogelijk laten verlopen. We willen dat het vrachtverkeer zich concentreert op bepaalde routes. Zodat bij bevoorrading van de binnenstad en winkelgebieden er zo weinig mogelijk hinder is voor bewoners en winkelend publiek en zo min mogelijk irritatie bij chauffeurs. Ook willen we dat er voor vervoerders en ondernemers goede voorzieningen zijn de goederen op- en over- te slaan op de bedrijventerreinen, zoals op Lage Weide, een van de grootste binnenhavens van Nederland.

In de nota Kwaliteitsnetwerk Goederenvervoer (pdf, 2 MB) wordt dit beleid uitgebreid beschreven en toegelicht.

Wat doet de gemeente?

  • We stellen uniforme eisen aan de vormgeving van routes voor goederenvervoer. Deze kwaliteitsindicatoren zijn regionaal afgesproken. Het kwaliteitsnetwerk goederenvervoer geeft aan welke wegen, sporen en vaarwegen geschikt zijn voor goederenvervoer en voldoen aan de eisen voor veiligheid en luchtkwaliteit.
  • We communiceren de voorkeursroutes, bijvoorbeeld met speciale bewegwijzering binnen de historische binnenstad. De ring Utrecht is de basis, met inprikkers naar de bedrijventerreinen en winkelgebieden en 5 speciale routes naar de historische binnenstad.
  • We geven aan welke voorzieningen voor goederenvervoer er zijn om bedrijventerreinen en winkelgebieden te bereiken.
  • We werken idee├źn en ambities uit in het Actieplan goederenvervoer (pdf, 692 kB). Het actieplan is in mei 2015 door het college vastgesteld.

Samenwerking

Samenwerking met het bedrijfsleven vormt een essentieel onderdeel van het succes van het kwaliteitsnetwerk goederenvervoer. We werken samen met TLN, EVO, VNO-NCW, de Kamer van Koophandel en ondernemersverenigingen. We slaan de handen ineen en zoeken samen naar oplossingen om het goederenvervoer in de stad soepel te laten verlopen.

Aan welke regels toetst de gemeente?

Bij de aanleg van routes de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning toetst de gemeente concreet op de kwaliteitsindicatoren kwaliteitsnet goederenvervoer regio Utrecht. Dit zijn streefwaarden in een ideale situatie. Door lokale omstandigheden kan het acceptabel zijn dat aan bepaalde kwaliteitseisen niet wordt voldaan. Er wordt altijd gezocht naar de meest optimale situatie.

Relatie met ander beleid

Het goederenvervoerbeleid heeft te maken met het beleid over:

Hulp en contact Goederenvervoer

Telefoon

14 030

E-mail

stadslogistiek@utrecht.nl

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht