Bomenbeleid

Beleidsdocument

Het bomenbeleid staat in de nota bomenbeleid Utrecht (pdf, 3,7 MB).

Wat wil de gemeente en waarom?

Bomen zorgen voor leefbaarheid in de stad voor mens en dier. Bomen helpen bij het aanpassen aan klimaatwisselingen. Ze zorgen namelijk voor verkoeling bij hitte en voor waterberging bij wateroverlast. Bomen zijn belangrijk voor de ruimtelijke kwaliteit en zorgen dat plekken herkenbaar zijn en een eigen identiteit hebben. De gemeente geeft extra aandacht aan monumentale bomen op priv├ęterrein. Het doel is dat er in 2030 meer volwassen bomen zijn dan in 2009. De gemeente wil een heldere afweging kunnen maken voor het behoud van bomen in de stad.

In de nota bomenbeleid Utrecht (pdf, 3,7 MB) leest u de ambities voor de bomen in Utrecht.

Wat doet de gemeente?

Alle bomen zijn belangrijk. Bij het planten en beheren kijken we hoe de bomen zo goed mogelijk groot en oud kunnen worden.

Daarnaast geven we bij ontwikkelingen in de gemeente extra aandacht aan de belangrijke boomstructuren. Het gaat hierbij om groepen of rijen bomen die waardevol zijn voor cultuurhistorie, voor de natuur of voor het landschap. Bijvoorbeeld bomen langs wegen, kanalen en rivieren. Op de bomenstructuurkaart (pdf, 3,9 MB) staat welke bomen we extra aandacht geven.

Waar toetst de gemeente op?

Alle ruimtelijke plannen moeten een bomenparagraaf hebben die genoeg informatie geeft zodat het bestuur een zorgvuldige afweging kan maken.

Als bomen weg moeten en niet verplant kunnen worden, dan moeten er nieuwe bomen worden geplant. Om een boom te kappen is het meestal verplicht een vergunning aan te vragen. Voor jonge bomen onder de 50 jaar in tuinen kleiner dan 300m2 is dit niet verplicht.

Bomen kappen kan het hele jaar door, tenzij er vogels in of naast de boom broeden of een beschermde diersoort er een verblijfplaats heeft.

Meer informatie

Op www.utrecht.nl/bomen leest u meer over bomen.

Relatie met ander beleid

Het bomenbeleid volgt uit het groenstructuurplan (pdf, 1,3 MB) en heeft te maken met het beleid over:

Hulp en contact Groenbeleid

Telefoon

14 030

E-mail

reactieformulier