Beleid voor bouwen en ontwikkelen

Beleidsdocument

Het grondbeleid staat in de nota Het Utrechts grondbeleid (pdf, 1,1 MB).

Wat wil de gemeente en waarom?

De komende jaren bouwen we duizenden woningen voor huidige en nieuwe inwoners. Ook de leefbaarheid vinden we belangrijk. Daarom investeren we in de openbare ruimte, gezonde gebouwen en in voorzieningen. Zo werkt Utrecht aan een gezonde stedelijke ontwikkeling.

De gemeente wil meer sturen bij plekken waar we bouwen in de stad. Voor sommige ontwikkelingen wil de gemeente de mogelijkheid hebben om te bepalen wat er gebouwd wordt. Het gaat dan om voorzieningen die externe partijen niet uit zichzelf bouwen. Bijvoorbeeld een asielzoekerscentrum of een methadonbus.

Als we meer invloed op de ontwikkeling hebben, dan kunnen we ook andere doelen van de stad meenemen bij keuzes die we maken. We willen dat gebouwen duurzaam zijn. We willen dat gebouwen voor iedereen toegankelijk zijn. We willen plekken waar kinderen kunnen spelen en waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. We willen een stad waarin bewoners gezond kunnen leven.

In de nota Het Utrechts grondbeleid (pdf, 1,1 MB) leest u meer over ons grondbeleid.

Studenten/jongerencomplex City Campus Max aan het Europaplein met roeiers op de voorgrond

Wat doet de gemeente?

  • Gemeentelijke gebouwen moeten voor iedereen toegankelijk zijn, zodat straks de bezoekers zelfstandig kunnen doen waar het gebouw voor bedoeld is. In de Utrecht Standaard Toegankelijk staan de uitgangspunten daarvoor. De gemeente vraagt ook aan andere partijen om tijdens de bouw deze uitgangspunten te gebruiken.
  • In Utrecht is duurzaam bouwen al jaren een belangrijk onderwerp. In overleg met bouwers en woningcorporaties staat energiezuinig en energieneutraal bouwen altijd op de agenda. Ook proberen we mee te doen aan landelijke pilots, zoals bijvoorbeeld nul-op de-meter- woningen, die evenveel groene stroom maken als ze verbruiken. We onderzoeken of en wanneer het mogelijk is dat wijken zonder aardgas kunnen.
  • Bij onze eigen gebouwen kijken we hoe we zoveel mogelijk grondstoffen opnieuw kunnen gebruiken. Dit heet circulair bouwen. En hoe we dieren zo min mogelijk schaden, door diervriendelijk te bouwen. De gemeente vraagt ook aan andere partijen om tijdens de bouw de uitgangspunten van diervriendelijk bouwen en circulair bouwen te gebruiken.
  • Om duurzaamheid te meten, gebruiken we in Utrecht vaak instrumenten zoals GPR-gebouw en BREEAM. Met name bij tenders werken we hiermee. Een tender is een soort wedstrijd waaraan bouwers meedoen om op grond van de gemeente te kunnen bouwen. De bouwer met het beste plan wint de opdracht. In die score telt duurzaamheid mee.
  • Bij ingewikkelde projecten werken we volgens het Utrechts planproces (UPP).
  • We sluiten overeenkomsten met marktpartijen om de gewenste regie te kunnen voeren.

Waar toetst de gemeente op?

De gemeente toetst omgevingsvergunningen aan het besluit bouwwerken leefomgeving. Daarin staan al een groot aantal maatregelen om duurzaam en toegankelijk te bouwen.

Daarnaast gebruiken we bij het toetsen van grote plannen instrumenten zoals GPR-gebouw en BREEAM.

Bij het omgevingsplan en bij ieder bestemmingsplan toetsen we aan de ladder voor duurzame verstedelijking voor een zo efficiƫnt mogelijk ruimtegebruik.

Meer informatie

Relatie met ander beleid

Bouwen en ontwikkelen heeft onder andere te maken met het beleid over:

Hulp en contact Omgevingswet en omgevingsvisie

E-mail

omgevingswet@utrecht.nl

Telefoon

14 030