Speelruimtebeleid

Beleidsdocument

Het beleid staat in de nota speelruimte 2009 'Geef jeugd de ruimte!' (pdf, 614 kB).

Wat wil de gemeente en waarom?

De gemeente Utrecht staat een stad voor ogen waarin kinderen naar hartenlust kunnen buitenspelen en jongeren elkaar buiten kunnen ontmoeten. Daarom worden nieuwe speelplekken samen met betrokkenen (her)ingericht.

Met speelruimte bedoelen we alle speel- en verblijfsruimte voor de leeftijd 0-18+, van jong tot oud. In stedelijke gebieden is informeel spelen ook belangrijk. Zoals brede stoepen, spelaanleidingen, autoluwe straten en dergelijke.

Verder wil de gemeente samen met partners zoeken naar de mogelijkheden van dubbel gebruik van bestaande plekken (als schoolpleinen of sportvelden) ter vergroting van de beschikbare speelruimte in buurten waar verder weinig ruimte is.

In de basisnota Geef jeugd de ruimte, 2009 (pdf, 614 kB) en de stedelijke agenda ouderen 2016-2018 (pdf, 624 kB) wordt het beleid uitgebreid beschreven en toegelicht.

Wat doet de gemeente?

In nauwe samenwerking met alle betrokkenen zijn in 2009 en 2010 10 wijkspeelruimteplannen opgesteld. Zo kan worden bepaald waar wat nodig is aan speelruimte.

Verder versterken we de regie op ontmoetingsplekken voor jongeren in de buitenruimte. Ook is er aandacht voor ontmoetingsmogelijkheden voor jongeren die geen overlast veroorzaken.

Ten slotte draagt de gemeente bij aan de financiering van de plannen. Voor iedere wijk is daarna een wijkspeelruimtekader geschreven.

Aan welke regels toetst de gemeente?

We gebruiken een ruimtelijke standaard (norm) voor spelen en sporten in de openbare ruimte:

  • minimaal 3% van het bebouwde oppervlak is voor spelen en sporten (Jantje Betonnorm)
  • aangevuld met de Utrechtse norm, die is onderverdeeld in de leeftijdscategorie├źn 0-6 jaar, 6-12 jaar en 12-18 jaar

Meer over de ruimtelijke norm leest u in de norm spelen in de openbare ruimte (pdf, 118 kB).

Met de norm zorgen we voor genoeg speelruimte in nieuwbouwgebieden. Bij ontwikkelingen in de bestaande gebieden is er een inspanningsverplichting. Dit betekent dat de stedenbouwkundigen en de ontwikkelaars zich inspannen om ervoor te zorgen dat het gebied aan de norm voldoet.

Meer informatie

Meer informatie staat op de pagina over speeltuinen en speelplaatsen.

Relatie met ander beleid

Het speelruimtebeleid heeft een relatie met de volgende beleidsvelden:

Hulp en contact Commissie BInG

Telefoon

14 030