Beleid voor luchtkwaliteit

Beleidsdocument

Het beleid staat in de nota Utrecht kiest voor gezonde lucht (pdf, 403 kB).

Wat wil de gemeente en waarom?

We zetten stappen om de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uit 2005 te behalen. Deze advieswaarden geven aan welke concentraties aan fijnstof en stikstofdioxide maximaal in de lucht mogen zitten voor een gezonde lucht.

Wat doet de gemeente?

Onze maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren staan beschreven in het uitvoeringsprogramma 'Utrecht kiest voor gezonde lucht'. Hieronder de stand van de uitvoering van de maatregelen.

  • Sinds 1 april 2021 mogen dieselpersonen- en bestelauto’s met emissieklasse 3 of lager niet meer in de milieuzone rijden. Vanaf 1 januari 2025 mogen dieselauto’s met emissieklasse 4 er ook niet meer in de milieuzone rijden.
  • Tot en met 30 juni 2022 gaven we subsidie voor de sloop van dieselpersonen- en bestelauto’s van emissieklasse 3 en lager.
  • Sinds 1 januari 2022 is de toelatingseis voor de milieuzone voor vrachtverkeer en autobussen minimaal emissieklasse 6.
  • Vanaf 1 januari 2025 mogen nieuwe vrachtwagens en bestelauto’s alleen nog in de milieuzone rijden als ze geen schadelijke stoffen uitstoten. Voor bestelauto’s en vrachtwagens die eerder dan 2025 zijn gekocht, geldt een landelijke overgangsregeling.
  • We onderzoeken hoe we vervuilende mobiele (bouw)werktuigen in Utrecht kunnen tegenhouden. Deze werktuigen zijn bijvoorbeeld graafmachines en hijskranen. Voor aanbestedingen van de gemeente Utrecht geldt sinds september 2022 minimaal emissieklasse fase IV.
  • We geven voorlichting over houtstook en geven subsidie voor het verwijderen van houtkachels en open haarden. Daarmee willen we zorgen dat er minder of minder vervuilend gestookt wordt. Rook door houtstook brengt schadelijke stoffen in de lucht. Kinderen, ouderen en mensen met problemen aan hun luchtwegen hebben er extra last van.
  • Snorfietsen (met een blauw kenteken) moeten op een aantal wegen in de stad op de rijbaan rijden. Fietsers hebben hierdoor minder last van uitlaatgassen. Bovendien verbetert de doorstroming en de verkeersveiligheid op het fietspad.
  • We hebben 'slimme' bandenpompen geplaatst bij de ingang van de afvalscheidingsstations Tractieweg en De Stits. Hiermee kan de gebruiker gratis de autobanden op de juiste spanning brengen. Een goede bandenspanning zorgt voor minder slijtage en daardoor minder fijnstof in de lucht.

Aan welke regels toetst de gemeente?

In de Wet milieubeheer staan de Europese grenswaarden opgenomen waaraan de luchtkwaliteit in de EU-lidstaten moet voldoen. Bij ruimtelijke ontwikkelingen toetsen we hieraan. Daarnaast kijken we bij elke ontwikkeling hoeveel die kan bijdragen aan het bereiken van de WHO-advieswaarden voor gezonde lucht.

Meer informatie

Relatie met ander beleid

Het luchtkwaliteitsbeleid heeft een relatie met:

Hulp en contact Luchtkwaliteit

Telefoon

14 030

E-mail

utrechtselucht@utrecht.nl