Evenementenbeleid

Beleidsdocument

Het beleid staat in de Nota evenementen en festivals in Utrecht, '...'t Bruis an alle kant...' (pdf, 2,9 MB).

Wat wil de gemeente en waarom?

Evenementen en festivals geven plezier, maken de gemeente economisch aantrekkelijker, zorgen voor werkgelegenheid en zijn goed voor de winkels en de horeca. Evenementen zijn het visitekaartje van de stad en dragen bij aan de sociale binding in een buurt. Utrecht heeft verschillende evenementen die nationaal en soms internationaal bekend zijn.

Evenementen zijn niet voor iedereen plezierig. Omwonenden kunnen last hebben van lawaai of van verkeer. Dit soort overlast willen we beperken. Dit betekent dat we kieskeuriger worden bij het toelaten van evenementen. We willen dat de evenementen passen bij Utrecht, een economische en sociale waarde hebben voor de stad en dat ze de mensen in de buurten weten te verbinden.

In de nota evenementen en festivals in Utrecht, '...'t Bruis an alle kant...', beleid en actieplan 2009-2014 (pdf, 2,9 MB) kunt u onze ambities voor evenementen nalezen.

Samen met partijen in de stad is de nota in 2013 geƫvalueerd. De gemeenteraad heeft de evaluatie van de evenementennota van 2013 (pdf, 1,2 MB) vastgesteld in februari 2014. Toen is besloten dat de nota nog goed dienst doet. Op een aantal punten wordt de uitvoering aangescherpt:

 • meer spreiding evenementen over de stad en gedurende het jaar
 • vergroten draagvlak voor evenementen
 • betere communicatie over evenementen
 • meer aandacht voor geluidhinder door evenementen

Wat doet de gemeente?

 • We stimuleren bijzondere evenementen door het geven van subsidies. De subsidies en de voorwaarden voor subsidie leest u in de subsidiehulp. Het gaat om:
  • initiatieven uit de buurt
  • bijzondere evenementen die bijdragen aan de identiteit van Utrecht als stad van gezond stedelijk leven voor iedereen
  • evenementen die het woon- en leefklimaat van Utrecht versterken
  • evenementen die zorgen voor meer bezoekers en bestedingen en zo een impuls geven aan de werkgelegenheid.
 • Samen met organisatoren en omwonenden maken we locatieprofielen voor evenementen. Hierin staan de mogelijkheden en regels voor het gebruik van een locatie door evenementen.
 • We hebben 1 digitaal evenementenloket voor organisatoren van evenementen en een informatiesite voor omwonenden.
 • We toetsen via een evenementenvergunning of een evenement op een bepaalde locatie in een bepaalde tijdsperiode gehouden kan worden.

Aan welke regels toetst de gemeente?

Wij toetsen op basis van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) of voor het houden van een evenement een evenementenvergunning of melding nodig is.

Voor sommige locaties is het houden van evenementen geregeld in het bestemmingsplan (omgevingsplan), zoals voor het Jaarbeursplein en het Berlijnplein. Bij een groter of langduriger evenement op een locatie die niet in het omgevingsplan is geregeld moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Relatie met ander beleid

Het evenementenbeleid heeft te maken met het beleid over:

Hulp en contact Economische zaken

Telefoon

14 030

E-mail

werkvooriedereen@utrecht.nl

Postadres

Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur