Evenementenbeleid

Beleidsdocument

Het beleid staat in de Nota evenementen en festivals in Utrecht, '...'t Bruis an alle kant...' (pdf, 2,9 MB).

Wat wil de gemeente en waarom?

Evenementen en festivals geven plezier, maken de gemeente economisch aantrekkelijker, zorgen voor werkgelegenheid en zijn goed voor de winkels en de horeca. Evenementen zijn het visitekaartje van de stad en dragen bij aan de sociale cohesie in een buurt. De gemeente Utrecht staat bekend om evenementen die ook nationaal en soms internationaal bekend zijn. De gemeente wil de nationale positie behouden en internationaal op de kaart komen.

Evenementen zijn niet voor iedereen plezierig. Omwonenden kunnen last hebben van lawaai of van verkeer. De gemeente wil dit soort overlast beperken. Dit betekent dat we kieskeuriger worden bij het toelaten van evenementen. We willen dat de evenementen economische en sociale waarde hebben voor de stad en dat ze de mensen in de buurten weten te verbinden.

In de nota evenementen en festivals in Utrecht, '...'t Bruis an alle kant...', beleid en actieplan 2009-2014 (pdf, 2,9 MB) kunt u onze ambities voor evenementen nalezen.

Samen met partijen in de stad is de nota in 2013 geëvalueerd. De gemeenteraad heeft de evaluatie van de evenementennota van 2013 (pdf, 1,2 MB) vastgesteld in februari 2014. Toen is besloten dat de nota nog goed dienst doet. Op een aantal punten wordt de uitvoering aangescherpt:

  • spreiding evenementen over de stad en in de tijd
  • vergroten draagvlak
  • communicatie
  • geluid

Wat doet de gemeente?

We stimuleren bijzondere evenementen door het geven van subsidies. Het gaat om:

  • initiatieven uit de buurt
  • bijzondere evenementen die bijdragen aan de (inter)nationale naamsbekendheid van Utrecht,
  • evenementen die het woon- en leefklimaat van Utrecht versterken,
  • evenementen die zorgen voor meer bezoekers en bestedingen in de stad en zo een impuls geven aan de werkgelegenheid.

De subsidies en de voorwaarden voor subsidie leest u in de subsidiehulp.

De gemeente ontwikkelt profielen voor locaties die vaak gebruikt worden voor evenementen, zodat organisatoren en bewoners duidelijke richtlijnen voor het bijzondere gebruik van een locatie bij elkaar kunnen vinden.  

We hebben 1 digitaal evenementenloket voor organisatoren van evenementen en een informatiesite voor omwonenden.

Via een evenementenvergunning toetst de gemeente of een evenement op een bepaalde locatie in een bepaalde tijdsperiode gehouden kan worden.

Aan welke regels toetst de gemeente?

De gemeente toetst op basis van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) of voor het houden van een evenement een evenementenvergunning of melding nodig is.

Voor sommige locaties is het houden van evenementen geregeld in het bestemmingsplan, zoals voor het Jaarbeursplein en het Berlijnplein. Bij een groter of langduriger evenement op een locatie die niet in het bestemmingsplan is geregeld moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd via het omgevingsloket.

Relatie met ander beleid

Het evenementenbeleid heeft te maken met het beleid over:

Hulp en contact Economische zaken

Telefoon

14 030

E-mail

ez@utrecht.nl

Postadres

Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur