Dierenwelzijnsbeleid

Beleidsdocument

Het beleid staat in de Nota dierenwelzijnsbeleid (pdf, 808 kB).

Wat wil de gemeente en waarom?

De gemeente wil goed zorgen voor de dieren in de stad. We willen dat mensen die gaan bouwen of veranderen in de gemeente zo vroeg mogelijk in hun plannen de zorg voor dieren meenemen. Het beleid staat uitgelegd in de nota dierenwelzijnsbeleid (pdf, 808 kB).

Wat doet de gemeente?

  • Bij ruimtelijke ingrepen nemen we zo vaak mogelijk compenserende en of verzachtende maatregelen, om schade aan planten en dieren te voorkomen of te beperken.
  • De gemeente heeft een soortenbeschermingsplan voor alle gebouwen waar de gemeente zelf eigenaar van is. We voegen nieuwe verblijfplaatsen voor beschermde dieren in de stad toe, voordat bestaande verblijfplaatsen verdwijnen. Bijvoorbeeld als we gebouwen slopen of verbouwen. Ook zorgen we dat in de buurt van ontwikkelingsgebieden alvast voldoende verblijfsplaatsen zijn voor beschermde dieren, zoals huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen.
  • Daarnaast geven we informatie over vogel- en vleermuisvriendelijk bouwen, verbouwen, slopen en isoleren. 
  • Als het kan leggen we vleermuisvriendelijke verlichting aan langs routes. De gemeente is terughoudend bij het plaatsen van verlichting in parken en groene bermen die niet horen bij het hoofdfietsroutenetwerk.
  • De gemeente werkt voor de opvang en vervoer van hulpbehoevende dieren samen met de Dierenbescherming, het Stichts Asyl, de Dierenambulance en de Vogelopvang Utrecht.
  • Elk jaar is er een verslag over de uitgevoerde taken rond dierenwelzijn. Sinds 2017 is dit een onderdeel van het duurzaamheidsverslag.

Aan welke regels toetst de gemeente?

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning toetst de gemeente aan de Wet natuurbescherming en de Utrechtse soortenlijst.

Relatie met ander beleid

Het dierenwelzijnsbeleid heeft te maken met het beleid over:

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur