Detailhandelbeleid

Nieuwe ontwikkelingen, zoals internetverkoop en leegstand, vragen om een gemeentelijk handelen dat bijdraagt aan een goede detailhandelsstructuur en leegstand tegengaat.

Beleidsdocument

Het beleid staat in het Ontwikkelingskader detailhandel 2012 (pdf, 355 kB).

Wat wil de gemeente?

De gemeente wil de volgende doelen realiseren:

  • Behouden van de zorgvuldig opgebouwde en redelijke fijnmazige voorzieningenstructuur
  • Kwaliteit van winkelgebieden verbeteren door het faciliteren van de dynamiek in de detailhandel
  • Een heldere, evenwichtige en duurzame voorzieningenstructuur creĆ«ren waarbij de verschillende winkelgebieden elkaar aanvullen en elk een eigen taak binnen de structuur vervult
  • Concentratie en clustering van winkels
  • Schaalvergroting alleen op de juiste plek mogelijk maken
  • Vastgoed geschikt maken voor het herbergen van diverse soorten detailhandel

Het detailhandelsbeleid beschrijft de ruimte voor ontwikkeling in de grotere winkelgebieden, zoals de binnenstad, het Stationsgebied en Leidsche Rijn Centrum, in de stadsdeelcentra Kanaleneiland en Overvecht, in de grootschalige clusters The Wall en de meubelboulevard) en in de wijk- en buurtcentra. Ook bijzondere vormen van detailhandel krijgen aandacht, zoals ambulante handel, markten, standplaatsen, detailhandel op bedrijventerreinen, detailhandel in volumineuze goederen en internetverkoop.

In de nota Ontwikkelingskader detailhandel 2012 (pdf, 355 kB) lichten we het beleid uitgebreid toe.

Wat doet de gemeente?

Het omgevingsplan (bestemmingsplan) legt vast waar winkels mogen komen. Als een initiatiefnemer een nieuwe winkel wil starten op een nieuwe plek, heeft hij vaak een omgevingsvergunning nodig om af te wijken van het omgevingsplan. De gemeente bekijkt dan of een vergunning bijdraagt aan het realiseren van het detailhandelsbeleid.

Meer informatie

In de notitie Detailhandel Utrecht 2015 (pdf, 568 kB) staan de trends en ontwikkelingen in de detailhandel in Nederland en Utrecht. Ook vindt u de stand van zaken in de verschillende winkelgebieden in de wijken van Utrecht, de beleidsuitgangspunten en de acties en ontwikkelingen die hier zijn of zullen worden uitgevoerd.

Hulp en contact Economische zaken

Telefoon

14 030

E-mail

werkvooriedereen@utrecht.nl

Postadres

Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur