Lijst met beleidsdocumenten van de omgevingsvisie

De lijst hieronder is een overzicht van de beleidsdocumenten die samen de Omgevingsvisie Utrecht vormen. Bij elk document staat wanneer de gemeenteraad het heeft vastgesteld.

De lijst is het laatst bijgewerkt op: 22 september 2023

De omgevingsvisie is het beleid over de fysieke leefomgeving van de gemeente Utrecht. De omgevingsvisie bestaat uit 3 delen: de koers, thematisch beleid en gebiedsbeleid.

Beleidsdocumenten van de koers
Naam documentVastgesteld op
Koersdocument leefbare stad en maatschappelijke voorzieningen12-03-2020
Ruimtelijke strategie Utrecht 2040, 'Utrecht dichtbij: de tien-minutenstad'15-07-2021
Gezondheid voor iedereen - volksgezondheidsbeleid Utrecht 2019-202217-10-2019

Voor meer informatie over deze documenten, zie de koers.

Beleidsdocumenten van het thematische beleid
ThemaNaam documentVastgesteld op
WaterbeleidVisie Water en Riolering07-09-2022
BedrijventerreinenBedrijventerreinenstrategie Utrecht 201222-03-2012
Bodem, grondwater en ondergrondGebiedsplan gebiedsgericht grondwaterbeheer en visie op duurzaam gebruik van de ondergrond26-11-2015
Bodem, grondwater en ondergrondNota bodembeheer 2017–2027, 'Grondig werken 4', hergebruik licht verontreinigde grond binnen de gemeente Utrecht14-09-2017
BomenBomenbeleid Utrecht, verbeterde regelgeving voor beheer, behoud en ontwikkeling van bomen11-03-2009
BomenAanvulling: herplantplicht bomen27-09-2018
Bouwen en ontwikkelenHet Utrechts grondbeleid, technische actualisatie 201708-02-2018
DetailhandelOntwikkelingskader detailhandel 201205-07-2012
DierenwelzijnNota dierenwelzijn05-12-2019
EnergieEnergieplan Utrecht14-01-2016
EnergieDuiding van het college bij het energieplan Utrecht14-01-2016
EnergieTransitievisie Warmte deel I21-04-2021
EnergieTransitievisie Warmte deel II25-11-2021
ErfgoedErfgoednota ‘Utrechts erfgoed verbindt mensen en tijden’24-02-2022
ErfgoedUtrechtse visie religieus erfgoed21-09-2017
EvenementenEvenementen en festivals, '’t Bruis an alle kant'26-03-2009
Gevaarlijke stoffen, externe veiligheidNota externe veiligheid13-03-2007
GoederenvervoerKwaliteitsnet goederenvervoer05-03-2007
GroenGroenstructuurplan Utrecht 'Stad en land verbonden'01-05-2007
GroenActualisatie groenstructuurplan 2018- 203008-03-2018
GroenUtrechtse soortenlijst07-06-2018
HoogbouwHoogbouwvisie13-01-2005
HorecaBeleidsnota hotels Utrecht 2010-2020 'A room with a view'20-05-2010
HorecaBeleidsnotitie tijdelijk verblijf (short stay) en bijstelling hotels19-12-2019
HorecaOntwikkelingskader horeca Utrecht 201808-03-2018
KlimaatveranderingVisie klimaatadaptatie Utrecht03-02-2022
LuchtkwaliteitUtrecht kiest voor gezonde lucht08-12-2020
Openbare RuimteKadernota kwaliteit openbare ruimte22-12-2016
ParkerenParkeervisie25-11-2021
SpeelruimteSpelen in je eigen buurt10-03-2022
SportSportnota 2017-2020 ‘Utrecht sportief en gezond’22-12-2016
Verkeer en mobiliteitMobiliteitsplan 204015-07-2021
WaterPlan gemeentelijke watertaken Utrecht, 2016-201925-06-2015
WelstandWelstandnota 'De schoonheid van Utrecht'30-04-2015
Werken in de woningVitale stadswijken: functiemenging in woonwijken25-04-2013
WonenWoonvisie: Utrecht beter in balans (inclusief actieplan middenhuur)18-07-2019
WonenBeleidsnotitie particuliere vakantieverhuur08-03-2018
Woningsplitsing- en omzettingBeleidsnotitie en beleidsregels woningsplitsen en omzetten26-11-2015
Woningsplitsing- en omzettingActualisering beleid woningsplitsen en omzetten23-05-2019
WoonbotenNota woonbotenbeleid06-12-2005
WoonwagensNota toekomst woonwagenlocaties Utrecht11-07-2013

Voor meer informatie over deze documenten, zie thematisch beleid.

Beleidsdocumenten van het gebiedsbeleid
WijkNaam documentVastgesteld op
BinnenstadMasterplan Stationsgebied11-12-2003
BinnenstadActualisatie masterplan Stationsgebied, met addendum04-11-2004
BinnenstadStructuurplan Stationsgebied14-12-2006
BinnenstadOmgevingsvisie deelgebied Beurskwartier en Lombokplein07-12-2017
BinnenstadOmgevingsvisie Binnenstad24-02-2022
Leidsche RijnMasterplan Leidsche Rijn29-06-1995
Leidsche RijnOntwikkelingskader parkzone Amsterdam-Rijnkanaal16-02-2016
Leidsche RijnOntwikkelingsvisie Leidsche-Rijn23-01-1997
Leidsche RijnStructuurplan woongebied Rijnvliet07-02-2008
NoordoostVisie Eykmanlaan20-01-2011
NoordoostVisie park Voorveldsepolder12-05-2011
NoordoostVisie Vechtoevers28-03-2013
NoordwestGebiedsvisie Zuilense Vecht07-06-2018
NoordwestOntwikkelingskader parkzone Amsterdam-Rijnkanaal11-02-2016
NoordwestOntwikkelingsstrategie Amsterdamsestraatweg17-07-2014
NoordwestOntwikkelvisie en ontwikkelkader 2e Daalsedijk02-04-2015
NoordwestVisie Vechtoevers28-03-2013
OostOmgevingsvisie Utrecht Science Park15-09-2022
OostOntwikkelperspectief Maarschalkerweerd09-07-2020
OvervechtRuimtelijke visie Overvecht 2004-202001-09-2005
Vleuten-De MeernOmgevingsvisie deelgebied Vleuten–De Meern11-04-2019
Vleuten-De MeernVisie energielandschap Rijnenburg09-07-2020
WestKoersdocument Cartesiusdriehoek21-09-2017
WestOmgevingsvisie Beurskwartier Lombokplein07-12-2017
WestOntwikkelingskader parkzone Amsterdam-Rijnkanaal11-02-2016
WestOntwikkelingsvisie Werkspoorkwartier07-06-2012
WestOmgevingsvsie Werkspoorkwartier23-12-2021
WestVisie Welgelegen18-12-2014
ZuidOmgevingsvisie deelgebied Lunetten28-05-2020
ZuidOntwikkelperspectief Maarschalkerweerd09-07-2020
ZuidVisie Rotsoord09-02-2006
ZuidwestKansrijk Kanaleneiland-Noord, gebiedsplan voor de vernieuwing van Kanaleneiland-Noord 2008-201826-02-2009
ZuidwestOmgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk01-12-2022
ZuidwestOmgevingsvisie deelgebied Merwedekanaalzone08-02-2018
ZuidwestOntwikkelingskader parkzone Amsterdam-Rijnkanaal16-02-2016
ZuidwestRuimtelijke visie Kanaleneiland08-12-2005
ZuidwestVooruit in Kanaleneiland-Zuid (Aanpak Kanaleneiland-Zuid 2010-2020)08-04-2010

Voor meer informatie over deze documenten, zie gebiedsbeleid.

Hulp en contact Omgevingswet en omgevingsvisie

E-mail

omgevingswet@utrecht.nl

Telefoon

14 030