Lijst met beleidsdocumenten van de omgevingsvisie

De lijst hieronder is een overzicht van de beleidsdocumenten die samen de Omgevingsvisie Utrecht vormen. Bij elk document staat wanneer de gemeenteraad het heeft vastgesteld.

De lijst is het laatst bijgewerkt op: 2 juni 2021

De omgevingsvisie is het beleid over de fysieke leefomgeving van de gemeente Utrecht. De omgevingsvisie bestaat uit 3 delen: de koers, thematisch beleid en gebiedsbeleid.

  Beleidsdocumenten van de koers
  Naam documentVastgesteld op
  Koersdocument Leefbare Stad en Maatschappelijke Voorzieningen12-03-2020
  Ruimtelijke strategie Utrecht08-12-2016
  Gezondheid voor iedereen - Volksgezondheidsbeleid Utrecht 2019-202217-10-2019

  Voor meer informatie over deze documenten, zie de koers.

  Beleidsdocumenten van het thematische beleid
  ThemaNaam documentVastgesteld op
  BedrijventerreinenBedrijventerreinenstrategie Utrecht 201222-03-2012
  Bodem, grondwater en ondergrondGebiedsplan gebiedsgericht grondwaterbeheer en visie op duurzaam gebruik van de ondergrond 201626-11-2015
  Bodem, grondwater en ondergrondNota bodembeheer 2017–2027 'Grondig werken 4 - hergebruik licht verontreinigde grond binnen de gemeente Utrecht'14-09-2017
  BomenBomenbeleid Utrecht, verbeterde regelgeving voor beheer, behoud en ontwikkeling van bomen11-03-2009
  BomenAanvulling: herplantplicht bomen27-09-2018
  Bouwen en ontwikkelenHet Utrechts grondbeleid, technische actualisatie 201708-02-2018
  DetailhandelOntwikkelingskader detailhandel 201205-07-2012
  DierenwelzijnNota Dierenwelzijn05-12-2019
  EnergieEnergieplan Utrecht14-01-2016
  EnergieDuiding van het college bij het Energieplan Utrecht14-01-2016
  EnergieVisie op de warmtevoorziening in Utrecht (Warmtevisie)02-11-2017
  ErfgoedBeheer van de chaos der eeuwen, 200402-09-2004
  ErfgoedUtrechtse visie religieus erfgoed21-09-2017
  EvenementenEvenementen en festivals, ’t Bruis an alle kant26-03-2009
  Gevaarlijke stoffen, externe veiligheidNota Externe veiligheid13-03-2007
  GoederenvervoerKwaliteitsnet Goederenvervoer05-03-2007
  GroenGroenstructuurplan Utrecht 'Stad en land verbonden'01-05-2007
  GroenActualisatie Groenstructuurplan 2018- 203008-03-2018
  GroenUtrechtse Soortenlijst07-06-2018
  HoogbouwHoogbouwvisie13-01-2005
  HorecaBeleidsnota hotels Utrecht 2010-2020 'A room with a view'20-05-2010
  HorecaBeleidsnotitie tijdelijk verblijf (short stay) en bijstelling hotels19-12-2019
  HorecaOntwikkelingskader Horeca Utrecht 201808-03-2018
  LuchtkwaliteitUtrecht kiest voor gezonde lucht08-12-2020
  Openbare RuimteKadernota Kwaliteit Openbare Ruimte22-12-2016
  ParkerenNota Stallen en parkeren28-03-2013
  SpeelruimteNota Speelruimte Utrecht 2009 ‘Geef jeugd de ruimte!’14-04-2009
  SportSportnota 2017-2020 ‘Utrecht sportief en gezond’22-12-2016
  Verkeer en mobiliteitAmbitiedocument Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar03-07-2012
  Verkeer en mobiliteitNota Slimme routes, Slim regelen, Slim bestemmen26-05-2016
  WaterPlan gemeentelijke watertaken Utrecht, 2016-201925-06-2015
  WelstandWelstandnota De schoonheid van Utrecht, 200430-04-2015
  Werken in de woningVitale Stadswijken: functiemenging in woonwijken25-04-2013
  WonenWoonvisie: Utrecht beter in balans (inclusief actieplan Middenhuur)18-07-2019
  WonenBeleidsnotitie Particuliere vakantieverhuur08-03-2018
  Woningsplitsing- en omzettingBeleidsnotitie en beleidsregels woningsplitsen en omzetten26-11-2015
  Woningsplitsing- en omzettingActualisering beleid woningsplitsen en omzetten23-05-2019
  WoonbotenNota woonbotenbeleid06-12-2005
  WoonwagensNota Toekomst woonwagenlocaties Utrecht11-07-2013

  Voor meer informatie over deze documenten, zie thematisch beleid.

  Beleidsdocumenten van het gebiedsbeleid
  WijkNaam documentVastgesteld op
  WestKoersdocument Cartesiusdriehoek21-09-2017
  WestOmgevingsvisie Beurskwartier Lombokplein07-12-2017
  WestOntwikkelingskader Parkzone Amsterdam Rijnkanaal11-02-2016
  WestOntwikkelingsvisie Werkspoorkwartier07-06-2012
  WestVisie Welgelegen18-12-2014
  NoordwestGebiedsvisie Zuilense Vecht07-06-2018
  NoordwestOntwikkelingskader parkzone Amsterdam Rijnkanaal11-02-2016
  NoordwestOntwikkelingsstrategie Amsterdamsestraatweg17-07-2014
  NoordwestOntwikkelvisie en ontwikkelkader 2e Daalsedijk02-04-2015
  NoordwestVisie vechtoevers28-03-2013
  OvervechtRuimtelijke visie Overvecht 2004-202001-09-2005
  NoordoostVisie Eykmanlaan20-01-2011
  NoordoostVisie park Voorveldsepolder12-05-2011
  NoordoostVisie vechtoevers28-03-2013
  OostOntwikkelperspectief Maarschalkerweerd09-07-2020
  BinnenstadMasterplan Stationsgebied11-12-2003
  BinnenstadActualisatie masterplan Stationsgebied, met addendum04-11-2004
  BinnenstadStructuurplan Stationsgebied14-12-2006
  BinnenstadOmgevingsvisie deelgebied Beurskwartier en Lombokplein07-12-2017
  ZuidOmgevingsvisie deelgebied Lunetten28-05-2020
  ZuidOntwikkelperspectief Maarschalkerweerd09-07-2020
  ZuidVisie Rotsoord09-02-2006
  ZuidwestKansrijk Kanaleneiland-Noord, Gebiedsplan voor de vernieuwing van Kanaleneiland Noord 2008-201826-02-2009
  ZuidwestOmgevingsvisie deelgebied Merwedekanaalzone08-02-2018
  ZuidwestOntwikkelingskader Parkzone Amsterdam Rijnkanaal16-02-2016
  ZuidwestRuimtelijke Visie Kanaleneiland08-12-2005
  ZuidwestVooruit in Kanaleneiland Zuid (Aanpak Kanaleneiland Zuid 2010-2020)08-04-2010
  Leidsche RijnMasterplan Leidsche Rijn29-06-1995
  Leidsche RijnOntwikkelingskader Parkzone Amsterdam Rijnkanaal16-02-2016
  Leidsche RijnOntwikkelingsvisie Leidsche Rijn23-01-1997
  Leidsche RijnStructuurplan Woongebied Rijnvliet07-02-2008
  Vleuten-De MeernOmgevingsvisie deelgebied Vleuten–De Meern11-04-2019
  Vleuten-De MeernVisie Energielandschap Rijnenburg09-07-2020

  Voor meer informatie over deze documenten, zie gebiedsbeleid.

  Hulp en contact Omgevingsvisie

  E-mail

  omgevingswet@utrecht.nl

  Telefoon

  14 030