Lijst met beleidsdocumenten van de omgevingsvisie

De lijst hieronder is een overzicht van de beleidsdocumenten die samen de Omgevingsvisie Utrecht vormen. Bij elk document staat wanneer de gemeenteraad het heeft vastgesteld.

De lijst is het laatst bijgewerkt op: 12 maart 2024

De omgevingsvisie is het beleid over de fysieke leefomgeving van de gemeente Utrecht. De omgevingsvisie bestaat uit 3 delen: de koers, thematisch beleid en gebiedsbeleid.

Beleidsdocumenten van de koers
Naam documentVastgesteld op
Koersdocument leefbare stad en maatschappelijke voorzieningen (pdf, 2,7 MB)12-03-2020
Ruimtelijke strategie Utrecht 2040, 'Utrecht dichtbij: de tien-minutenstad'15-07-2021

Oplegger RSU2040

9-03-2023
Gezondheid voor iedereen, volksgezondheidsbeleid 2019-2023 (pdf, 3,0 MB)17-10-2019

Voor meer informatie over deze documenten, zie de koers.

Beleidsdocumenten van het thematische beleid
ThemaNaam documentVastgesteld op
BedrijventerreinenBedrijventerreinenstrategie Utrecht 2012 (pdf, 203 kB)22-03-2012
Bodem, grondwater en ondergrondGebiedsplan gebiedsgericht grondwaterbeheer en visie op duurzaam gebruik van de ondergrond 2016 (pdf, 2,1 MB)26-11-2015
Bodem, grondwater en ondergrond

Nota bodembeheer 2017–2027, 'Grondig werken 4', hergebruik licht verontreinigde grond binnen de gemeente Utrecht (pdf, 11 MB)

14-09-2017
BomenBomenbeleid Utrecht, verbeterde regelgeving voor beheer, behoud en ontwikkeling van bomen (pdf, 3,7 MB)11-03-2009
BomenAanvulling: herplantplicht bomen27-09-2018
Bouwen en ontwikkelenHet Utrechts grondbeleid, technische actualisatie 2017 (pdf, 1,1 MB)08-02-2018
DetailhandelOntwikkelingskader detailhandel 2012 (pdf, 355 kB)05-07-2012
DierenwelzijnNota dierenwelzijn (pdf, 808 kB)05-12-2019
EnergieEnergieplan Utrecht (pdf, 1,2 MB)14-01-2016
EnergieDuiding van het college bij het energieplan Utrecht (pdf, 1,7 MB)14-01-2016
EnergieTransitievisie Warmte deel I21-04-2021
EnergieTransitievisie Warmte deel II25-11-2021
ErfgoedErfgoednota ‘Utrechts erfgoed verbindt mensen en tijden’24-02-2022
ErfgoedUtrechtse visie religieus erfgoed (pdf, 5,0 MB)21-09-2017
EvenementenEvenementen en festivals, '’t Bruis an alle kant' (pdf, 2,9 MB)26-03-2009
Geluid en trillingenBeleidsnota Geluid en Trillingen18-01-2024
Gevaarlijke stoffen, externe veiligheidNota externe veiligheid (pdf, 1,8 MB)13-03-2007
GoederenvervoerKwaliteitsnet goederenvervoer (pdf, 2 MB)05-03-2007
GroenGroenstructuurplan Utrecht 'Stad en land verbonden' (pdf, 1,3 MB)01-05-2007
GroenActualisatie groenstructuurplan 2018- 2030 (pdf, 4,8 MB)08-03-2018
GroenUtrechtse soortenlijst (pdf, 0,7 MB)07-06-2018
HoogbouwHoogbouwvisie (pdf, 1,9 MB)13-01-2005
HorecaBeleidsnota hotels Utrecht 2010-2020 'A room with a view' (pdf, 3,4 MB)20-05-2010
HorecaBeleidsnotitie tijdelijk verblijf (short stay) en bijstelling hotels19-12-2019
HorecaOntwikkelingskader horeca Utrecht 2018 (pdf, 4,9 MB)08-03-2018
KlimaatveranderingVisie klimaatadaptatie Utrecht03-02-2022
LuchtkwaliteitUtrecht kiest voor gezonde lucht (pdf, 403 kB)08-12-2020
OmgevingsveiligheidBeleidsnota omgevingsveiligheid 202418-01-2024
Openbare RuimteKadernota kwaliteit openbare ruimte (pdf, 4 MB)22-12-2016
ParkerenParkeervisie25-11-2021
SpeelruimteSpelen in je eigen buurt (pdf, 5 MB)10-03-2022
SportSportnota 2017-2020 ‘Utrecht sportief en gezond’22-12-2016
Verkeer en mobiliteitMobiliteitsplan 2040 (let op: zware pdf, 22 MB)15-07-2021
WaterVisie water en riolering07-09-2022
WelstandWelstandnota 'De schoonheid van Utrecht'30-04-2015
Werken in de woningVitale stadswijken: functiemenging in woonwijken (pdf, 700 kB)25-04-2013
WonenWoonvisie: Utrecht beter in balans (inclusief actieplan middenhuur) (pdf, 2,8 MB)18-07-2019
WonenHuisvestingsverordening gemeente Utrecht16-05-2023
Wonen

Actieplan Utrechtse Wooncoöperaties

04-11-2021
Wonen

Actieplan betaalbare koopwoningen

23-12-2021
WonenAangepaste voorwaarden middenhuur mei 202210-03-2022
WonenBeleidsnotitie particuliere vakantieverhuur08-03-2018
Woningsplitsing- en omzettingBeleidsnotitie en beleidsregels woningsplitsen en omzetten26-11-2015
Woningsplitsing- en omzettingActualisering beleid woningsplitsen en omzetten23-05-2019
WoonbotenNota woonbotenbeleid (pdf, 10 MB)06-12-2005
WoonwagensNota toekomst woonwagenlocaties Utrecht (pdf, 458 kB)11-07-2013

Voor meer informatie over deze documenten, zie thematisch beleid.

Beleidsdocumenten van het gebiedsbeleid
WijkNaam documentVastgesteld op
BinnenstadMasterplan Stationsgebied11-12-2003
BinnenstadActualisatie masterplan Stationsgebied, met addendum04-11-2004
BinnenstadStructuurplan Stationsgebied14-12-2006
BinnenstadOmgevingsvisie deelgebied Beurskwartier en Lombokplein (Let op: zware pdf, 20 MB)07-12-2017
BinnenstadOmgevingsvisie Binnenstad24-02-2022
Leidsche RijnMasterplan Leidsche Rijn (let op, zware pdf, 21,1 MB)29-06-1995
Leidsche RijnOntwikkelingskader parkzone Amsterdam-Rijnkanaal (pdf, 8,6 MB)16-02-2016
Leidsche RijnOntwikkelingsvisie Leidsche-Rijn (pdf, 17,8 kB)23-01-1997
Leidsche RijnStructuurplan woongebied Rijnvliet (pdf, 664 kB) 07-02-2008
NoordoostVisie Eykmanlaan (pdf, 4,4 MB)20-01-2011
NoordoostVisie park Voorveldsepolder (pdf, 3,4 kB)12-05-2011
NoordoostVisie Vechtoevers (pdf, 3,6 MB)28-03-2013
NoordwestGebiedsvisie Zuilense Vecht (pdf, 5,9 MB)07-06-2018
NoordwestOntwikkelingskader parkzone Amsterdam-Rijnkanaal (pdf, 8,4 MB)11-02-2016
NoordwestOntwikkelingsstrategie Amsterdamsestraatweg (pdf, 5,1 MB) 17-07-2014
NoordwestOntwikkelvisie en ontwikkelkader 2e Daalsedijk (pdf, 4,1 MB) 02-04-2015
NoordwestVisie Vechtoevers (pdf, 3,6 MB)28-03-2013
OostOmgevingsvisie Utrecht Science Park15-09-2022
OostOntwikkelperspectief Maarschalkerweerd (pdf, 8,1 MB)09-07-2020
OvervechtRuimtelijke visie Overvecht 2004-2020 (pdf, 3 MB)01-09-2005
Vleuten-De MeernOmgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern (pdf, 11,9 MB)11-04-2019
Vleuten-De MeernVisie energielandschap Rijnenburg (pdf, 1,3 MB)09-07-2020
WestKoersdocument Cartesiusdriehoek (pdf, 20,4 MB)21-09-2017
WestOmgevingsvisie deelgebied Beurskwartier en Lombokplein (Let op: zware pdf, 20 MB)07-12-2017
WestOntwikkelingskader parkzone Amsterdam-Rijnkanaal (pdf, 8,4 MB)11-02-2016
WestOmgevingsvisie Werkspoorkwartier23-12-2021
WestVisie Welgelegen (pdf, 3,0 MB)18-12-2014
ZuidOmgevingsvisie deelgebied Lunetten (pdf 6,43 MB)28-05-2020
ZuidOntwikkelperspectief Maarschalkerweerd (pdf, 8,1 MB)09-07-2020
ZuidVisie Rotsoord (pdf, 4,2 MB)09-02-2006
ZuidwestOmgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk01-12-2022
ZuidwestOmgevingsvisie deelgebied Merwedekanaalzone, deel 1 (pdf, 15 MB)08-02-2018
ZuidwestOmgevingsvisie deelgebied Merwedekanaalzone, deel 2 (pdf, 8,1 MB)07-10-2021
ZuidwestOntwikkelingskader parkzone Amsterdam-Rijnkanaal (pdf, 8,4 MB)16-02-2016
ZuidwestOntwikkelkader Rondje Stadseiland15-09-2022

Voor meer informatie over deze documenten, zie gebiedsbeleid.

Hulp en contact Omgevingswet en omgevingsvisie

E-mail

omgevingswet@utrecht.nl

Telefoon

14 030