icoon readspeaker - Lees voorLees voor

Gebiedsbeleid wijk West

In het gebiedsbeleid voor wijk West leest u welk beleid speciaal voor gebieden in West gemaakt is. Hierin staat welke afweging is gemaakt tussen verschillende belangen die hier spelen.

De wijk West bestaat uit de buurten Oog in Al, Welgelegen, Lombok, Leidseweg, Nieuw Engeland en de Schepenbuurt. Ook de bedrijvengebieden Lage Weide en Cartesiusweg horen bij de wijk.

Lees de beschrijving van de wijk

Wat wil de gemeente en waarom?

Welgelegen

In Welgelegen wil de gemeente de parken en het groen aantrekkelijker maken en verbinden. We willen hier meer woningen en kantoren verbouwen tot woonruimte. Lees meer over de plannen in de Visie Welgelegen (pdf, 3,0 MB) die door de gemeenteraad is vastgesteld op 18 december 2014.

Parkzone Amsterdam Rijnkanaal (ARK) en Rondje stadseiland

De gemeente wil langs de oevers een parkachtige omgeving aanleggen. Ons doel is om stapsgewijs een aantrekkelijke recreatieve, ecologische en groene parkzone te maken. Deze zone kan een belangrijke bijdrage leveren aan een gezond en klimaatbestendig Utrecht. Het wordt gemakkelijker en prettiger om langs het kanaal naar de omliggende gemeenten te fietsen en te wandelen. De gemeenteraad heeft het Ontwikkelingskader parkzone Amsterdam Rijnkanaal (pdf, 8,6 MB) op 11 februari 2016 vastgesteld.

De ontwikkelingen langs het Amsterdam-Rijnkanaal en de ontwikkelingen langs de oevers van het Merwedekanaal zorgen voor een aantrekkelijke parkachtige route voor wandelaars en fietsers. Deze route loopt rondom de buurten Kanaleneiland, Transwijk en Oog in Al. Dit noemen we het ‘Rondje stadseiland’. 

Volg de ontwikkelingen van project Parkzone Amsterdam-Rijnkanaal.

Lombokplein

In het gebied Lombok-oost wordt de ontwikkeling van het 'Lombokplein' voorbereid. Dat plein bestaat uit het Westplein en uit een deel van de Graadt van Roggenweg. Er komen ongeveer 600 woningen, een stadsstraat. De Leidsche Rijn wordt breder gemaakt en doorgetrokken naar het centrum. Het project verbindt het centrum, het station en Lombok. Lees meer over de plannen in de Omgevingsvisie, deelgebied Beurskwartier en Lombokplein (Let op: zware pdf, 20 MB). De gemeenteraad heeft deze vastgesteld op 7 december 2017.

De samenvatting van het gebiedsbeleid voor het Beurskwartier staat bij Binnenstad.

Volg de ontwikkelingen van project Lombokplein.

Werkspoorkwartier

De afgelopen jaren is het Werkspoorkwartier veranderd van een traditioneel bedrijventerrein naar een gebied met cultuur en creatieve bedrijven die een binding hebben met de stad. In de toekomst willen we deze nieuwe invulling van het gebied versterken. Er komt meer ruimte voor werk, kunst, cultuur, onderwijs, groen, sport en horeca. Lees meer over de toekomst van het gebied in de omgevingsvisie Werkspoorkwartier. De gemeenteraad heeft deze visie op 23 december 2021 vastgesteld.

Cartesiusdriehoek

De gemeente wil dat dit verouderde NS-terrein een gebied wordt om te wonen en werken, met maatschappelijke voorzieningen en cultuur. Het vele groen wordt ingericht om te sporten en te bewegen. De auto krijgt er weinig ruimte. Op 21 september 2017 heeft de gemeenteraad het Koersdocument Cartesiusdriehoek (pdf, 20,4 MB) vastgesteld.

Bedrijvengebied Lage Weide

Het beleid voor Lage Weide is gericht op behoud en ontwikkeling van bedrijvigheid. Het beleid voor Lage Weide staat in de toelichting van het bestemmingsplan Lage Weide.

Waar toetst de gemeente op?

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning kijkt de gemeente in het bestemmingsplan.

Bekijk bestemmingsplannen

Als uw plan niet past in het bestemmingsplan, kan de gemeente toch een vergunning verlenen. De gemeente toetst de aanvraag dan in ieder geval aan het gebiedsbeleid.

Bekijk wat u doet als uw plan niet in het bestemmingsplan past

Hulp en contact Omgevingswet en omgevingsvisie

E-mail

omgevingswet@utrecht.nl

Telefoon

14 030