Gebiedsbeleid wijk West

In het gebiedsbeleid voor wijk West leest u welk beleid speciaal voor gebieden in West gemaakt is. Hierin staat welke afweging is gemaakt tussen verschillende belangen die hier spelen.

De wijk West bestaat uit de buurten Oog in Al, Welgelegen, Lombok, Leidseweg, Nieuw Engeland en de Schepenbuurt. Ook de bedrijvengebieden Lage Weide en Cartesiusweg horen bij de wijk.

Lees de beschrijving van de wijk

Wat wil de gemeente en waarom?

Welgelegen

In Welgelegen wil de gemeente de parken en het groen aantrekkelijker maken en verbinden. We willen hier meer woningen en kantoren verbouwen tot woonruimte. Lees meer over de plannen in de Visie Welgelegen (pdf, 3,0 MB) die door de gemeenteraad is vastgesteld op 18 december 2014.

Oeverpark Rondje Stadseiland en Parkzone Amsterdam-Rijnkanaal

Lang de oevers van het Merwedekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal komt een nieuw park: het oeverpark Rondje Stadseiland. Het wordt een groen lint van 12 kilometer lang rondom onder andere Oog in Al, Kanaleneiland en de Merwedekanaalzone. We willen er in stappen een aantrekkelijke route van maken om te ontspannen, wandelen, fietsen, sporten en ontmoeten. Het wordt gemakkelijker en prettiger om langs het kanaal naar de buurgemeenten te fietsen en te wandelen. Op 15 september 2022 heeft de gemeenteraad het Ontwikkelkader Rondje Stadseiland vastgesteld. Het rondje staat ook in de Ruimtelijke Strategie Utrecht en in de omgevingsvisie Merwedekanaalzone.

De oever van het Amsterdam-Rijnkanaal is ook onderdeel van de parkzone Amsterdam-Rijnkanaal. We willen de parkzone langs de oevers van het Amsterdam-Rijnkanaal groter en groener maken. Met meer mogelijkheden voor recreatie. De gemeenteraad heeft het ontwikkelingskader Parkzone Amsterdam Rijnkanaal (pdf, 8,6 MB) vastgesteld op 11 februari 2016.

Volg de ontwikkelingen van project Rondje Stadseiland en van project Parkzone Amsterdam-Rijnkanaal.

Lombokplein

In het gebied Lombok-oost wordt de ontwikkeling van het 'Lombokplein' voorbereid. Dat plein bestaat uit het Westplein en uit een deel van de Graadt van Roggenweg. Er komen ongeveer 600 woningen, een stadsstraat. De Leidsche Rijn wordt breder gemaakt en doorgetrokken naar het centrum. Het project verbindt het centrum, het station en Lombok. Lees meer over de plannen in de Omgevingsvisie, deelgebied Beurskwartier en Lombokplein (Let op: zware pdf, 20 MB). De gemeenteraad heeft deze vastgesteld op 7 december 2017.

De samenvatting van het gebiedsbeleid voor het Beurskwartier staat bij Binnenstad.

Volg de ontwikkelingen van project Lombokplein.

Werkspoorkwartier

De afgelopen jaren is het Werkspoorkwartier veranderd van een traditioneel bedrijventerrein naar een gebied met cultuur en creatieve bedrijven die een binding hebben met de stad. In de toekomst willen we deze nieuwe invulling van het gebied versterken. Er komt meer ruimte voor werk, kunst, cultuur, onderwijs, groen, sport en horeca. Lees meer over de toekomst van het gebied in de omgevingsvisie Werkspoorkwartier. De gemeenteraad heeft deze visie op 23 december 2021 vastgesteld.

Cartesiusdriehoek

De gemeente wil dat dit verouderde NS-terrein een gebied wordt om te wonen en werken, met maatschappelijke voorzieningen en cultuur. Het vele groen wordt ingericht om te sporten en te bewegen. De auto krijgt er weinig ruimte. Op 21 september 2017 heeft de gemeenteraad het Koersdocument Cartesiusdriehoek (pdf, 20,4 MB) vastgesteld.

Bedrijvengebied Lage Weide

Het beleid voor Lage Weide is gericht op behoud en ontwikkeling van bedrijvigheid. Het beleid voor Lage Weide staat in de toelichting van het bestemmingsplan Lage Weide.

Waar toetst de gemeente op?

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning kijkt de gemeente in het omgevingsplan (bestemmingsplan).

Bekijk het omgevingsplan (bestemmingsplan)

Als uw plan niet past in het omgevingsplan, kan de gemeente toch een vergunning verlenen. De gemeente toetst de aanvraag dan in ieder geval aan het gebiedsbeleid.

Bekijk wat u doet als uw plan niet in het omgevingsplan past

Hulp en contact Omgevingswet en omgevingsvisie

E-mail

omgevingswet@utrecht.nl

Telefoon

14 030