Omgevingsvisie en milieueffectrapportage deelgebied Beurskwartier en Lombokplein

In de omgevingsvisie deelgebied Beurskwartier en Lombokplein staat in hoofdlijnen wat we willen met het gebied. Hoe we het willen inrichten en waar we het voor willen gebruiken. In de milieueffectrapportage staat wat nodig is en wat mag voor het milieu. En welke maatregelen nodig zijn om rekening te houden met het milieu of om nadelige gevolgen te compenseren (goed te maken).

Omgevingsvisie en milieueffectrapportage

We willen het centrum van Utrecht vergroten. Samen met bewoners, belanghebbenden en experts hebben we onderzoek gedaan hoe we dat zo goed mogelijk voor elkaar kunnen krijgen. Onder andere hoe we dit op een gezonde en duurzame manier kunnen doen. De resultaten staan in de omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein.

Lees de omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein (Let op: zware pdf, 20 MB)

Lees de milieueffectrapportage (geactualiseerd) (pdf, 12 MB)

Bijlagen en stukken bij omgevingsvisie en milieueffectrapportage

Brieven aan de gemeenteraad

Hulp en contact Beurskwartier en Lombokplein

Telefoon

14 030

E-mail

lombokplein@utrecht.nl