Energiebeleid

Beleidsdocumenten

Het energiebeleid staat in de volgende documenten:

Wat wil de gemeente?

De gemeente Utrecht wil zo snel mogelijk klimaatneutraal zijn. Dat wil zeggen dat de stad slim energie bespaart en energie opwekt met duurzame energiebronnen. Net als in de rest van Nederland, stoppen we met het gebruik van aardgas.

We zorgen ervoor dat woningen in de toekomst zoveel mogelijk energieneutraal zijn en kantoren minder energie verbruiken. Ook stimuleren we het gebruik van openbaar vervoer, fietsen en wandelen. Energie opwekken doen we zo duurzaam mogelijk, bijvoorbeeld met zonnepanelen en windmolens.

Het energieplan (pdf, 1,2 MB) vormt de basis voor hoe we in Utrecht aan de slag gaan met besparen en opwekken van energie. In de duiding van het college bij het energieplan (pdf, 1,7 MB) staat hoe het Utrechts bestuur hier invulling aan wil geven.

Utrecht werkt aan een warmtevoorziening die duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar is. In de visie op de warmtevoorziening in Utrecht (pdf, 3,8 MB) staan de uitgangspunten hiervoor.

Wat doet de gemeente?

In de energieagenda’s (pdf, 3,2 MB) staat wat we tot en met 2020 doen.

Samenwerken met organisaties

De gemeente neemt de regie bij het maken van keuzes. We werken daarbij samen met andere organisaties om de overgang naar schone energie te versnellen. In Utrecht is er een Regietafel Energietransitie, waaraan Stedin, Eneco, woningbouwcorporaties en Energie-U deelnemen. We stemmen belangrijke vraagstukken met deze organisaties af. Bijvoorbeeld over investeringen in de stad voor het verduurzamen van huizen, vervangen van het gasnet, verzwaren van het elektriciteitsnet en het uitbreiden van het warmtenet.

In gesprek over warmtenet

Daarnaast spreken de gemeente en Eneco regelmatig over het verduurzamen van het warmtenet. De biowarmteinstallatie in Lage Weide is hierin de eerste stap. Biomassa zien we als een tijdelijke oplossing naar een fossielvrije energievoorziening. Eneco werkt de komende jaren aan het verduurzamen van de Utrechtse stadsverwarming. In de Routekaart Eneco verduurzaming stadswarmte (pdf, 824 kB) leest u welke stappen Eneco daarvoor zet. In de volgende rapporten leest u meer over onderzoek naar het warmtenet en de biowarmteinstallatie:

Bewoners en bedrijven helpen

We helpen bewoners en bedrijven bij het energiezuinig maken van hun woning of bedrijf. Dit doen we onder andere met:

  • het energieloket Jouwhuisslimmer, waar bewoners energiezuinige maatregelen en financiële regelingen kunnen vinden
  • bewonersavonden over het duurzaam maken van woningen
  • activiteiten in de voorbeeldwoning Gasvrij thuis
  • hulpmiddelen voor duurzaam ondernemen

Onderzoeken

Om te zorgen dat ons energiebeleid aansluit bij de wensen van bewoners en bedrijven, doen we regelmatig onderzoek:

Waar toetst de gemeente op?

De gemeente toetst nu op het Bouwbesluit. Zodra de Omgevingswet ingevoerd is, stellen we waar mogelijk strengere duurzaamheidseisen aan nieuwbouw. Bijvoorbeeld door strengere energiezuinigheidseisen aan nieuwbouw en door het volgen van de milieuprestaties van gebouwen.

Meer informatie

Relatie met ander beleid

Het energiebeleid heeft te maken met het beleid over:

Hulp en contact Energie

Telefoon

14 030

E-mail

energie@utrecht.nl