Woonbeleid

Wat wil de gemeente en waarom?

In de 5 jaar na vaststelling van de Woonvisie Utrecht (2010) is de woningmarkt sterk veranderd door de gevolgen van de economische crisis en door ingrijpende gewijzigde landelijke regelgeving.

In de actualisering van de woonvisie 2015 (pdf, 5,6 MB) laat de gemeente zien hoe zij zich, samen met partners, inzet voor een gezonde toekomst van de gemeente waar iedereen passend, toekomstbestendig en betaalbaar kan wonen. De gemeente geeft prioriteit aan de meest acute problemen, namelijk de problemen in de huursector en dan met name in de sociale huursector. Het probleem van de betaalbaarheid van huren, na de forse huurstijgingen van de afgelopen jaren, krijgt hierbij de meeste aandacht. Centraal staan ook de kwaliteit en de duurzaamheid van woningen en de vergroting van het aantal huurwoningen in de middeldure vrije huursector. Actualisering van het beleid uit 2010 is nodig om afspraken te kunnen maken met woningbouwcorporaties en ontwikkelaars.

bewoonster kijkt vanaf haar balkon over de binnentuin van het wooncomplex

Wat doet de gemeente?

De gemeente maakt prestatieafspraken met corporaties over de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen, waarbij een minimaal aantal sociale huurwoningen gegarandeerd wordt.

De gemeente zoekt actief samenwerking met corporaties, beleggers en ontwikkelaars om het aantal woningen in de middeldure vrije huursector uit te breiden en om het duurzamer maken van de woningen.

Daarnaast werkt de gemeente aan de belangrijkste doelen voor de langere termijn:

  • het aanpakken van een tekort aan goede koopwoningen
  • het zorgen voor voldoende woningen voor mensen met een functiebeperking, waaronder senioren en woningen voor uitstroom uit de maatschappelijke opvang en OGGZ
  • het voorkomen van een sociale tweedeling in de gemeente
  • het zorgen voor voldoende studenten- en starterswoningen
  • het regelen van passende huisvesting voor statushouders en voor maatschappelijke opvang

Wetgeving

Meer informatie

Relatie met ander beleid

Het woonbeleid van de gemeente heeft een relatie met beleid over:

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur
Donderdag 8.30 - 20.00 uur