Woonbeleid

Wat wil de gemeente en waarom?

In de 5 jaar na vaststelling van de Woonvisie Utrecht (2010) is de woningmarkt sterk veranderd door de gevolgen van de economische crisis en door ingrijpende gewijzigde landelijke regelgeving.

In de actualisering van de woonvisie 2015 (pdf, 5,6 MB) laat de gemeente zien hoe zij zich, samen met partners, inzet voor een gezonde toekomst van de gemeente waar iedereen passend, toekomstbestendig en betaalbaar kan wonen. De gemeente geeft prioriteit aan de meest acute problemen, namelijk de problemen in de huursector en dan met name in de sociale huursector. Centraal staan ook de kwaliteit en de duurzaamheid van woningen en de vergroting van het aantal huurwoningen in de middeldure vrije huursector. Actualisering van het beleid uit 2010 is nodig om afspraken te kunnen maken met woningbouwcorporaties en ontwikkelaars. Daarom werken we aan een nieuwe woonvisie.

bewoonster kijkt vanaf haar balkon over de binnentuin van het wooncomplex

Wat doet de gemeente?

Prestatieafspraken en stadsakkoord

De gemeente maakt prestatieafspraken met corporaties over de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen, waarbij een minimaal aantal sociale huurwoningen gegarandeerd wordt.

De gemeente zoekt actief samenwerking met woningcorporaties, beleggers, bouwers en ontwikkelaars om het aantal woningen in de middeldure vrije huursector uit te breiden, doorstroom van scheefwoners en het duurzamer maken van woningen. Samen werken we aan het Stadsakkoord wonen dat we in de loop van volgend jaar samen willen ondertekenen.

Belangrijkste doelen voor de langere termijn

Daarnaast werkt de gemeente aan de belangrijkste doelen voor de langere termijn:

  • het aanpakken van een tekort aan goede koopwoningen
  • het zorgen voor voldoende woningen voor mensen met een functiebeperking, waaronder senioren en woningen voor uitstroom uit de maatschappelijke opvang en OGGZ
  • het voorkomen van een sociale tweedeling in de gemeente
  • het zorgen voor voldoende studenten- en starterswoningen
  • het regelen van passende huisvesting voor statushouders en voor maatschappelijke opvang
  • het beschermen van de bestaande woningvoorraad tegen illegaal gebruik, tegen illegale onttrekking en tegen omzetting van woonruimte zonder vergunning.

Aan welke regels toetst de gemeente?

De gemeente toetst vergunningen aan:

Bij het tijdelijk verhuren van uw woning, bijvoorbeeld aan toeristen, moet u zich houden aan de voorwaarden voor het verhuren van uw woning. De voorwaarden staan in de beleidsregel particuliere verhuur.

Wetgeving

  • Woningwet: de gewijzigde Woningwet zorgt voor nieuwe verhoudingen tussen gemeente, woningcorporaties en huurders. Ook worden de taken van woningcorporaties scherper omschreven.
  • Huisvestingswet: deze wet regelt de verdeling van de sociale woonruimte en het beheer van de woningvoorraad.

Meer informatie

Relatie met ander beleid

Het woonbeleid van de gemeente heeft een relatie met beleid over:

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur
Donderdag 8.30 - 20.00 uur