Welstandsnota

De gemeente heeft een eigen welstandsbeleid. Dit beleid gebruiken we om bouwplannen te beoordelen op uiterlijk, zichtbare kwaliteit en plaatsing in de omgeving. Het welstandsbeleid is vastgelegd in de welstandsnota.

De welstandsnota bestaat uit 3 delen.

Deel 1: De Utrechtse aanpak

In De Utrechtse aanpak (pdf, 1,5 MB) leest u:

 • aanleiding en doel
 • de Utrechtse aanpak
 • maatstaven van welstand
 • begrippenlijst

Deel 2: Gebiedsbeschrijvingen en kaarten

De gebiedsbeschrijvingen en kaarten zijn verdeeld over 11 documenten:

Wilt u weten in welke wijk u woont? Kijk in welke wijk uw buurt ligt.

In de documenten staan:

 • Gebiedsbeschrijvingen
  Dit zijn beschrijvingen van de buurten.
 • Analysekaarten
  Deze kaarten geven stedenbouwkundige informatie over hoe de buurten zijn opgebouwd en over het soort bebouwing. De uitleg over de opbouw van de buurten en het soort bebouwing leest u in deel 1: de Utrechtse aanpak.
 • Beleidskaarten
  Deze kaarten geven aan welk beleidsniveau voor welstand er in het gebied geldt. De uitleg over de beleidsniveaus leest u in deel 1: maatstaven van welstand.

Deel 3: Welstandscriteria en richtlijnen

Een aantal veelvoorkomende kleinere bouwwerken wordt getoetst aan de welstandscriteria en richtlijnen (pdf, 1,4 MB).

In het document leest u om welke bouwwerken dit gaat. Vraagt u een vergunning aan voor zo’n bouwwerk? Houd dan rekening met de criteria. U vergroot zo de kans dat u uw vergunning snel hebt.

Hulp en contact Welstand

Telefoon

14 030

E-mail

welstand@utrecht.nl

Postadres

Gemeente Utrecht
Afdeling welstand
Postbus 8406
3503 RK  UTRECHT