Lees voor

Gebiedsbeleid wijk Zuidwest

In het gebiedsbeleid voor wijk Zuidwest leest u welk beleid speciaal voor gebieden in Zuidwest gemaakt is. Hierin staat welke afweging is gemaakt tussen verschillende belangen die hier spelen.

We werken aan een nieuwe omgevingsvisie voor Kanaleneiland en Transwijk Praat mee en denk mee over de toekomst

De wijk Zuidwest bestaat uit de buurten Dichterswijk, Rivierenwijk, Transwijk, Kanaleneiland en Westraven. Ook de Merwedekanaalzone ligt in de wijk.

Lees de beschrijving van de wijk

Wat wil de gemeente en waarom?

Merwedekanaalzone (tussen Dichterswijk-Rivierenwijk en Transwijk)

De Merwedekanaalzone is een van de belangrijkste gebieden waar Utrecht de groei van de economie en de groei van het aantal inwoners op een gezonde en duurzame manier mogelijk wil maken. De gemeente werkt hierbij nauw samen met ontwikkelaars, eigenaren, gebruikers en anderen in het gebied. Er komen maximaal 10.000 woningen. Dit zijn vooral koop- en huurappartementen maar ook eengezinswoningen.

De gemeenteraad heeft de omgevingsvisie deelgebied Merwedekanaalzone deel 1 (pdf, 15 MB) vastgesteld op 8 februari 2018.

De gemeenteraad heeft de omgevingsvisie deelgebied Merwedekanaalzone deel 2 (pdf, 8,1 MB) vastgesteld op 7 oktober 2021. Deel 2 is een uitwerking van deel 1. Er staat in welke kwaliteiten deze nieuwe stadswijk toevoegt aan de stad.

Volg de ontwikkelingen van project Merwedekanaalzone.

Kanaleneiland

Het beleid voor Kanaleneiland is gericht op verbetering van de wijk. De gemeente wil meer variatie in de woningvoorraad en wil het winkelcentrum herontwikkelen. Tegelijkertijd wil de gemeente de openbare ruimte en de voorzieningen, zoals de scholen, verbeteren. De gemeenteraad heeft hiervoor op 8 december 2005 de Ruimtelijke Visie Kanaleneiland (pdf, 2,8 MB) vastgesteld. Dit is voor het woongebied aan de noordzijde verder uitgewerkt in het gebiedsplan Kansrijk Kanaleneiland Noord (pdf, 2,0 MB) dat de gemeenteraad heeft vastgesteld op 26 februari 2009. De gemeente werkt aan een nieuwe omgevingsvisie voor Kanaleneiland en Transwijk.

Daarnaast wil de gemeente een betere uitstraling voor de woonboulevard. De vernieuwde IKEA is een begin. Meer hierover staat in de nota Vooruit met Kanaleneiland-Zuid 2010-2020 (pdf, 1,9 MB) die de gemeenteraad op 8 april 2010 heeft vastgesteld.

Rondje stadseiland: oevers Amsterdam-Rijnkanaal en Merwedekanaal

Langs de oevers van het Merwedekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal vormt zich een nieuwe recreatieve parkroute. De route loopt langs de kanalen rondom de buurten Oog in Al, Transwijk en Kanaleneiland. We noemen dit het 'rondje stadseiland'. Het beleid is erop gericht het rondje stadseiland verder te ontwikkelen naar een aantrekkelijke route met een parkachtige kwaliteit, met ingangen vanuit de verschillende woonwijken. De gemeente vindt het belangrijk om de wandel- en fietsroute goed te verbinden met bestaande en toekomstige bruggen. En om goede dwarsverbindingen te maken door het stadseiland, waardoor ook kleinere rondjes ontstaan. De gemeente wil dat het makkelijker en prettiger wordt om langs het Amsterdam-Rijnkanaal naar de omliggende gemeenten te fietsen en wandelen.

De gemeenteraad heeft het ontwikkelingskader Parkzone Amsterdam Rijnkanaal (pdf, 8,6 MB) vastgesteld op 11 februari 2016. In dit ontwikkelingskader staat de ambitie voor een aantrekkelijk 'rondje' langs de kanalen. Het rondje stadseiland staat ook vermeld in de Ruimtelijke Strategie Utrecht en in de omgevingsvisie Merwedekanaalzone.

Waar toetst de gemeente op?

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning kijkt de gemeente in het bestemmingsplan.

Bekijk bestemmingsplannen

Als uw plan niet past in het bestemmingsplan, kan de gemeente toch een vergunning verlenen. De gemeente toetst de aanvraag dan in ieder geval aan het gebiedsbeleid.

Bekijk wat u doet als uw plan niet in het bestemmingsplan past

Hulp en contact Omgevingswet en omgevingsvisie

E-mail

omgevingswet@utrecht.nl

Telefoon

14 030