icoon readspeaker - Lees voorLees voor

Gebiedsbeleid wijk Zuidwest

In het gebiedsbeleid voor wijk Zuidwest leest u welk beleid speciaal voor gebieden in Zuidwest gemaakt is. Hierin staat welke afweging is gemaakt tussen verschillende belangen die hier spelen.

De wijk Zuidwest bestaat uit de buurten Dichterswijk, Rivierenwijk, Transwijk, Kanaleneiland, Merwedekanaalzone en Westraven.

Lees de beschrijving van de wijk

Wat wil de gemeente en waarom?

Merwedekanaalzone (tussen Dichterswijk-Rivierenwijk en Transwijk)

De Merwedekanaalzone is een van de belangrijkste gebieden waar Utrecht de groei van de economie en de groei van het aantal inwoners op een gezonde en duurzame manier mogelijk wil maken. De gemeente werkt hierbij nauw samen met ontwikkelaars, eigenaren, gebruikers en anderen in het gebied. Er komen maximaal 10.000 woningen. Dit zijn vooral koop- en huurappartementen maar ook eengezinswoningen.

De gemeenteraad heeft de omgevingsvisie deelgebied Merwedekanaalzone deel 1 (pdf, 15 MB) vastgesteld op 8 februari 2018.

De gemeenteraad heeft de omgevingsvisie deelgebied Merwedekanaalzone deel 2 (pdf, 8,1 MB) vastgesteld op 7 oktober 2021. Deel 2 is een uitwerking van deel 1. Er staat in welke kwaliteiten deze nieuwe stadswijk toevoegt aan de stad.

Volg de ontwikkelingen van project Merwedekanaalzone.

Kanaleneiland en Transwijk

Wonen in hoogbouw of eengezinswoningen, bedrijventerreinen, groen, een winkelcentrum, scholen, multiculturele samenstelling van bewoners: Kanaleneiland en Transwijk hebben het allemaal.

Utrecht is de afgelopen 20 jaar hard gegroeid. En ook de komende jaren groeit de stad door. Dat gaan we ook merken in en om de wijken Kanaleneiland en Transwijk. De Omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk geeft een beeld van hoe de buurten er in 2040 uit zien. En welke aanpassingen er concreet nodig zijn.

In de Omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk staat hoe bewoners, ondernemers, organisaties en gemeente de toekomst van Kanaleneiland en Transwijk zien. Daarbij gaat het om zaken als wonen, groen, voorzieningen en verkeer. Bij elk plan in de toekomst zijn er gesprekken met omwonenden.

De belangrijkste punten uit de omgevingsvisie:

  • Kanaleneiland en Transwijk zijn in 2040 groener, beter bereikbaar voor langzaam verkeer en goed verbonden met de rest van Utrecht.
  • Er blijft een groot deel sociale huurwoningen. Er komen meer verschillende soorten woningen, onder andere door nieuwbouw.
  • Ook zijn Kanaleneiland en Transwijk in 2040 voorbereid op de verandering van het klimaat. Dat zie je terug buiten op straat, maar ook in opgeknapte flats en duurzame nieuwe gebouwen.
  • De openbare ruimte is in 2040 minder ingericht voor auto’s en parkeren en meer voor groen, wandelen, fietsen en ontmoeten. Bovendien ziet het er mooi uit.

In december 2022 stelde de gemeenteraad de Omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk vast. De omgevingsvisie vernieuwt en vervangt de eerder gemaakte visies voor beide buurten: de Visie as Kanaleneiland uit 2005, de Ruimtelijke Visie Transwijk uit 2009, de Visie Kanaleneiland-Noord uit 2009 en de Visie Kanaleneiland-Zuid uit 2010.

Rondje stadseiland: oevers Amsterdam-Rijnkanaal en Merwedekanaal

Langs de oevers van het Merwedekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal vormt zich een nieuwe recreatieve parkroute. De route loopt langs de kanalen rondom de buurten Oog in Al, Transwijk en Kanaleneiland. We noemen dit het 'rondje stadseiland'. Het beleid is erop gericht het rondje stadseiland verder te ontwikkelen naar een aantrekkelijke route met een parkachtige kwaliteit, met ingangen vanuit de verschillende woonwijken. De gemeente vindt het belangrijk om de wandel- en fietsroute goed te verbinden met bestaande en toekomstige bruggen. En om goede dwarsverbindingen te maken door het stadseiland, waardoor ook kleinere rondjes ontstaan. De gemeente wil dat het makkelijker en prettiger wordt om langs het Amsterdam-Rijnkanaal naar de omliggende gemeenten te fietsen en wandelen.

De gemeenteraad heeft het ontwikkelingskader Parkzone Amsterdam Rijnkanaal (pdf, 8,6 MB) vastgesteld op 11 februari 2016. In dit ontwikkelingskader staat de ambitie voor een aantrekkelijk 'rondje' langs de kanalen. Het rondje stadseiland staat ook vermeld in de Ruimtelijke Strategie Utrecht en in de omgevingsvisie Merwedekanaalzone.

Waar toetst de gemeente op?

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning kijkt de gemeente in het bestemmingsplan.

Bekijk bestemmingsplannen

Als uw plan niet past in het bestemmingsplan, kan de gemeente toch een vergunning verlenen. De gemeente toetst de aanvraag dan in ieder geval aan het gebiedsbeleid.

Bekijk wat u doet als uw plan niet in het bestemmingsplan past

Hulp en contact Omgevingswet en omgevingsvisie

E-mail

omgevingswet@utrecht.nl

Telefoon

14 030