Gebiedsbeleid wijk Zuidwest

In het gebiedsbeleid voor wijk Zuidwest leest u welk beleid speciaal voor gebieden in Zuidwest gemaakt is. Hierin staat welke afweging is gemaakt tussen verschillende belangen die hier spelen.

De wijk Zuidwest bestaat uit de buurten Dichterswijk, Rivierenwijk, Transwijk, Kanaleneiland, Merwedekanaalzone en Westraven.

Lees de beschrijving van de wijk

Wat wil de gemeente en waarom?

Merwedekanaalzone (tussen Dichterswijk-Rivierenwijk en Transwijk)

De Merwedekanaalzone is een van de belangrijkste gebieden waar Utrecht de groei van de economie en de groei van het aantal inwoners op een gezonde en duurzame manier mogelijk wil maken. De gemeente werkt hierbij nauw samen met ontwikkelaars, eigenaren, gebruikers en anderen in het gebied. Er komen maximaal 10.000 woningen. Dit zijn vooral koop- en huurappartementen maar ook eengezinswoningen.

De gemeenteraad heeft de omgevingsvisie deelgebied Merwedekanaalzone deel 1 (pdf, 15 MB) vastgesteld op 8 februari 2018.

De gemeenteraad heeft de omgevingsvisie deelgebied Merwedekanaalzone deel 2 (pdf, 8,1 MB) vastgesteld op 7 oktober 2021. Deel 2 is een uitwerking van deel 1. Er staat in welke kwaliteiten deze nieuwe stadswijk toevoegt aan de stad.

Volg de ontwikkelingen van project Merwedekanaalzone.

Kanaleneiland en Transwijk

Wonen in hoogbouw of eengezinswoningen, bedrijventerreinen, groen, een winkelcentrum, scholen, multiculturele samenstelling van bewoners: Kanaleneiland en Transwijk hebben het allemaal.

Utrecht is de afgelopen 20 jaar hard gegroeid. En ook de komende jaren groeit de stad door. Dat gaan we ook merken in en om de wijken Kanaleneiland en Transwijk. De Omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk geeft een beeld van hoe de buurten er in 2040 uit zien. En welke aanpassingen er concreet nodig zijn.

In de Omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk staat hoe bewoners, ondernemers, organisaties en gemeente de toekomst van Kanaleneiland en Transwijk zien. Daarbij gaat het om zaken als wonen, groen, voorzieningen en verkeer. Bij elk plan in de toekomst zijn er gesprekken met omwonenden.

De belangrijkste punten uit de omgevingsvisie:

  • Kanaleneiland en Transwijk zijn in 2040 groener, beter bereikbaar voor langzaam verkeer en goed verbonden met de rest van Utrecht.
  • Er blijft een groot deel sociale huurwoningen. Er komen meer verschillende soorten woningen, onder andere door nieuwbouw.
  • Ook zijn Kanaleneiland en Transwijk in 2040 voorbereid op de verandering van het klimaat. Dat zie je terug buiten op straat, maar ook in opgeknapte flats en duurzame nieuwe gebouwen.
  • De openbare ruimte is in 2040 minder ingericht voor auto’s en parkeren en meer voor groen, wandelen, fietsen en ontmoeten. Bovendien ziet het er mooi uit.

In december 2022 stelde de gemeenteraad de Omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk vast. De omgevingsvisie vernieuwt en vervangt de eerder gemaakte visies voor beide buurten: de Visie as Kanaleneiland uit 2005, de Ruimtelijke Visie Transwijk uit 2009, de Visie Kanaleneiland-Noord uit 2009 en de Visie Kanaleneiland-Zuid uit 2010.

Oeverpark Rondje Stadseiland en Parkzone Amsterdam-Rijnkanaal

Lang de oevers van het Merwedekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal komt een nieuw park: het oeverpark Rondje Stadseiland. Het wordt een groen lint van 12 kilometer lang rondom onder andere Oog in Al, Kanaleneiland en de Merwedekanaalzone. We willen er in stappen een aantrekkelijke route van maken om te ontspannen, wandelen, fietsen, sporten en ontmoeten. Het wordt gemakkelijker en prettiger om langs het kanaal naar de buurgemeenten te fietsen en te wandelen. Op 15 september 2022 heeft de gemeenteraad het Ontwikkelkader Rondje Stadseiland vastgesteld. Het rondje staat ook in de Ruimtelijke Strategie Utrecht en in de omgevingsvisie Merwedekanaalzone.

De oever van het Amsterdam-Rijnkanaal is ook onderdeel van de parkzone Amsterdam-Rijnkanaal. We willen de parkzone langs de oevers van het Amsterdam-Rijnkanaal groter en groener maken. Met meer mogelijkheden voor recreatie. De gemeenteraad heeft het ontwikkelingskader Parkzone Amsterdam Rijnkanaal (pdf, 8,6 MB) vastgesteld op 11 februari 2016.

Volg de ontwikkelingen van project Rondje Stadseiland en van project Parkzone Amsterdam-Rijnkanaal.

Waar toetst de gemeente op?

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning kijkt de gemeente in het omgevingsplan (bestemmingsplan).

Bekijk het omgevingsplan (bestemmingsplan)

Als uw plan niet past in het omgevingsplan, kan de gemeente toch een vergunning verlenen. De gemeente toetst de aanvraag dan in ieder geval aan het gebiedsbeleid.

Bekijk wat u doet als uw plan niet in het omgevingsplan past

Hulp en contact Omgevingswet en omgevingsvisie

E-mail

omgevingswet@utrecht.nl

Telefoon

14 030