Omgevingsvisie deelgebied Lage Weide

We werken aan een omgevingsvisie voor het deelgebied bedrijventerrein Lage Weide. Deze visie gaat over het gebruik en de inrichting van de ruimte in de toekomst (2040).

Het gaat over verschillende thema's: verkeer en vervoer, economie, energie, gezondheid, werkgelegenheid, onderwijs. Het is belangrijk dat we samen met ondernemers, (grond)eigenaren, experts en andere belanghebbenden het gesprek voeren over de toekomst van Lage Weide.

Denk met ons mee over de omgevingsvisie deelgebied Lage Weide

Waarom maken we de omgevingsvisie Lage Weide?

De gemeenteraad heeft met de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU 2024) de richting aangegeven voor de toekomst van Utrecht. Lage Weide maakt daar deel van uit. Het gebied wordt ook wel de ‘machinekamer van Utrecht’ genoemd. Het is 308 hectare groot, telt 900 bedrijven en ruim 19.000 werknemers. Lage Weide is daarmee veruit de grootste werklocatie van de stad en van de provincie. En zelfs één van de grotere bedrijventerreinen in Nederland.

Het is dus belangrijk dat onze machinekamer goed draait. Er zijn veel kansen en ambities (RSU 2040) en die kunnen niet allemaal naast elkaar bestaan. Het is nodig om keuzes te maken om zo de richting voor Lage Weide te bepalen. En daarmee duidelijkheid te bieden aan ondernemers, eigenaren, provincie en gemeente.

Op naar een visie voor het jaar 2040

Het college van B en W stuurde in februari 2024 een nota van uitgangspunten voor de omgevingsvisie voor Lage Weide naar de gemeenteraad. De raad besluit hierover in juni. We gaan ook in gesprek met eigenaren en ondernemers over de toekomst van dit bedrijvengebied.

Lage Weide is een populaire plek voor bedrijven. Dit komt door de ligging centraal in Nederland, aan de snelweg en aan het Amsterdam-Rijnkanaal. We kunnen het bedrijvengebied wel beter verbinden met de omringende stad. Denk aan (fiets)verbindingen over het Amsterdam-Rijnkanaal, over de snelweg A2 en naar Leidsche Rijn Centrum. We willen deze verbindingen opnemen in de visie, maar er is (nog) geen financiering voor.

We willen dat meer werknemers gebruik maken van openbaar vervoer (ov) of de fiets voor woon-werkverkeer. En stimuleren het goederenvervoer via water en spoor. Verder zetten we in op:

  • Meer werkgelegenheid
  • Meer ruimte voor wandelen en fietsen
  • Minder auto- en vrachtverkeer over de weg
  • Een groener Lage Weide
  • Duurzame energieopwekking
  • Duurzaam en circulair ondernemen
  • Kansen voor mbo-onderwijs

Kortom, een plek waar het prettig leren, werken en ondernemen is.

Bedrijventerrein van de toekomst

Lage Weide blijft een bedrijventerrein waar ook zwaardere industrie mogelijk is. Dat verandert niet. De vraag is hoe we de beschikbare ruimte zo goed mogelijk inrichten, zodat Lage Weide klaar is voor de toekomst. Daarbij kunnen we alle vakkennis, lokale kennis en ervaring goed gebruiken.

Meedenken

Om een omgevingsvisie te kunnen schrijven, horen we graag van ondernemers, (grond)eigenaren, werknemers, bezoekers, buren en andere belanghebbenden van Lage Weide. We gaan in gesprek met ondernemers en eigenaren. Van werknemers in het gebied willen we weten hoe zij denken over werken in Lage Weide in de toekomst.

Daarnaast komt er een informatiemarkt voor omwonenden van Lage Weide en natuurlijk ook voor bedrijven en bewoners. Ook online is er straks de mogelijkheid om te reageren via DenkMee. Bekijk de planning wanneer de informatie en online reageren mogelijk zijn.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Voor de zomer van 2024Peilen en brede input ophalen bij belanghebbenden.
4 juni 2024Informatiemarkt Lage Weide van 16.00-18.00 uur, plaats volgt.
Half mei tot 1 juli 2024Online reageren via DenkMee.
Najaar 2024Verwerken onderzoeksresultaten en schrijven omgevingsvisie Lage Weide.
1e kwartaal 2025Omgevingsvisie Lage Weide aanbieden aan de raad.

 

Wat is al gebeurd?

Hulp en contact Omgevingsvisie Lage Weide

Telefoon

14 030

E-mail

lage.weide@utrecht.nl