Hoe tot stand gekomen

De omgevingsvisie komt tot stand door gemeentelijk beleid, trends en ontwikkelingen, en gesprekken met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen.

Gemeentelijk beleid

Het gemeentelijk beleid vatten we samen als ‘gezond stedelijk leven voor iedereen’. Daarnaast kent de gemeente beleid over de leefomgeving. Dat is de openbare ruimte waarin we wonen, werken, elkaar ontmoeten en recreëren. Dit beleid staat in de omgevingsvisie Utrecht.

Trends en ontwikkelingen

Belangrijke trends en ontwikkelingen waarmee de binnenstad in de komende jaren te maken krijgt, zijn de klimaatverandering en verduurzaming van de energiebronnen en het indammen van het energiegebruik. In de detailhandel is er een verschuiving naar online winkelen. De binnenstad moet een antwoord vinden op deze grote veranderingen.

Gesprekken

Een 3e bron is het gesprek met inwoners, ondernemers en andere partijen. Dit wordt begeleid door een Binnenstadgroep. Hierin zitten bewoners, ondernemers, studenten, organisaties en instellingen.

Sinds mei 2019 hebben we inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden op verschillende manieren betrokken bij de omgevingsvisie voor de binnenstad: 

  • Meer dan 1200 mensen hebben meegewerkt aan een online peiling naar de waarde van de binnenstad (waaronder 27% bewoners van de binnenstad; 17% werkend in de binnenstad)
  • Op 22 mei 2019 vond een startbijeenkomst met 187 aanwezigen plaats (46% wonend in de binnenstad; 59% werkend in de binnenstad). Tijdens de startbijeenkomst werden stellingen besproken en onderwerpen benoemd die verder besproken zouden moeten worden.
  • Op 11 december 2019 vond een 2e verdiepingsconferentie plaats met 160 deelnemers. Thema’s waren: vitale economie; duurzame energievoorziening; respect voor erfgoed; betaalbaar en gezond wonen; welzijn en gezondheid op maat en dichtbij; duurzame mobiliteit, openbare ruimte en natuur; vrije tafel.
  • Een 3de geplande werkconferentie in maart 2020 is door het coronavirus afgelast. In plaats daarvan hebben we een filmpje met ‘de tussenstand’ op de website gepubliceerd. Daarbij hebben we 7 online gesprekken gedaan over: keuzerichtingen in het algemeen, klimaat en energie, verblijf centraal, gebiedsprofielen, leefbaarheid en de binnenstadsas.

Naast de werkconferenties organiseerden we nog andere activiteiten:

  • 2 bijeenkomsten op 24 juni 2019 en 14 oktober 2019 om het onderwerp ‘overlast’ te onderzoeken met een kleine groep bewoners, ondernemers en ambtenaren. Deze bijeenkomsten hebben er toe geleid dat de gemeente een plan van aanpak ‘overlast binnenstad’ gaat opstellen.
  • bijeenkomst over natuur in de stad (18 oktober 2019)
  • luisterpalen op 3 locaties (740 gesprekken langer dan 1 minuut) (december 2019)
  • verdiepende bijeenkomsten over duurzame energie (2 keer), openbare ruimte en mobiliteitsruimte (2 keer), expertmeeting economie, expertmeeting vastgoed, expertmeeting psychologie van de openbare ruimte, gesprek met studenten over ‘gezond en sociaal’, gesprek ‘stamtafel ouderen’
  • bijeenkomst voor ‘internationals’ (3 maart 2020)
  • bijeenkomst over wonen en leven in de binnenstad (11 maart 2020)

Hulp en contact Binnenstad 2040

Telefoon

14 030

E-mail

binnenstad2040@utrecht.nl