Visie op de binnenstad in 2040

De stad groeit en daarmee wordt de druk op de binnenstad groter. Voor de toekomst moeten er daarom keuzes gemaakt worden. Dat doen we samen! De komende maanden maken we met elkaar het toekomstbeeld van de binnenstad: de omgevingsvisie, deelgebied Binnenstad. Hiermee bepalen we welke keuzes we nu en straks gezamenlijk maken.

De binnenstad van Utrecht is bijzonder. Het is een plek om te wonen, te werken, te winkelen, te studeren, uit te gaan… Alles komt er samen. De historische binnenstad en het stationsgebied lopen meer en meer in elkaar over als 1 groot centrum, 1 binnenstad, om al die activiteiten een plek te kunnen geven.

Praat en denk mee over de toekomst van de binnenstad!

In de komende maanden gaan we aan de slag met verschillende opgaven. Iedereen die zich betrokken voelt bij de binnenstad krijgt de kans om mee te denken of mee te doen. Hiervoor organiseren we diverse bijeenkomsten. Ook via ons online platform UBinnenstad2040 en ons Twitteraccount @UBinnenstad2040 kunt u meepraten en ons blijven volgen.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
wanneerwat
maart 2020 (uitgesteld)tweede algemene werkconferentie
voorjaar 2020verdieping op gebieden: buurtbijeenkomsten
juni 2020opstellen concept omgevingsvisie, deelgebied Binnenstad
juni/juli 2020eindbijeenkomst
najaar 2020besluitvorming

Wat is er al gebeurd?

  • In mei 2019 was de startbijeenkomst.
  • In december 2019 was de eerste algemene werkconferentie.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Hulp en contact Binnenstad 2040

Telefoon

14 030

E-mail

binnenstad2040@utrecht.nl