Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040

De ruimtelijke strategie (RSU) geeft aan hoe we de stad op de lange termijn willen inrichten. We werken aan een nieuwe ruimtelijke strategie.

Waarom een nieuwe strategie?

Utrecht groeit

In Utrecht is er grote behoefte aan meer woningen. Voor Utrechters die nu geen geschikte volgende woning kunnen vinden. Voor de kinderen van nu die straks volwassen zijn en zelfstandig willen wonen. Voor studenten die uit het hele land naar Utrecht komen en waarvan een deel ook na de studie in Utrecht wil blijven. Voor de mensen die nu nog ergens anders wonen en ook graag van Utrecht hun thuisbasis willen maken. De gemeente denkt dat er voor al deze woonwensen de komende twintig jaar 60.000 extra woningen nodig zijn. En dat Utrecht in 2040 ongeveer 450.000 inwoners telt.

Utrecht verandert

Naast een woning hebben al deze mensen ook ruimte nodig om te kunnen werken of studeren. En om te sporten, ontspannen en elkaar te ontmoeten. En om zich soepel en veilig door de stad te verplaatsen. Dat vraagt dat we opnieuw naar de ruimte in Utrecht moeten kijken. We moeten bedenken hoe we zo slim mogelijk met deze ruimte om kunnen gaan, nu en in de toekomst. Daarbij kijkt de gemeente ook naar noodzakelijke aanpassingen in de stad om beter op het veranderende klimaat in te spelen. Hoe we zoveel mogelijk de nodige energie lokaal en duurzaam kunnen opwekken. Doordat behoeften veranderen zal ook Utrecht blijven veranderen.

Nieuwe strategie: plannen voor de toekomst

Alles bij elkaar werkt de gemeente dus aan een ingewikkelde puzzel die duidelijk moet maken hoe de stad wordt ingericht de komende twintig jaar. Het plan geeft daarbij een stip op de horizon voor 2040. Het plan geeft ook aan in welke stappen daar naartoe wordt gewerkt.

Dit alles komt te staan in de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU2040). De nieuwe ruimtelijke strategie wordt onderdeel van de koers van de omgevingsvisie. Zo weet straks iedereen hoe Utrecht zich op stads- en wijkniveau ongeveer gaat ontwikkelen.

Hoe maken we een nieuwe strategie?

De gemeente werkt plannen voor de toekomst uit op basis van cijfers, prognoses, trends en ontwikkelingen. Het is nodig dat er meer ruimte komt voor lopen, fietsen en ov. En dat er minder ruimte komt voor de auto. Daar is nu al behoefte aan. We willen de verbindingen verbeteren tussen gebieden die nu van elkaar gescheiden zijn door water, wegen of spoorlijnen. Zodat voorzieningen, groen en werklocaties voor iedereen makkelijker bereikbaar worden. Er blijft voorlopig behoefte aan extra woningen. In een stad die altijd in verandering is zijn er ook dingen die we willen bewaren. Monumentale gebouwen bijvoorbeeld. En oude (groen)structuren die de indeling van de stad herkenbaar houden, zoals de singels.

Uitgangspunten

Om een goede balans te vinden tussen de bestaande stad en de groeiende stad heeft de gemeente een notitie opgesteld 'Op weg naar een ruimtelijke Strategie Utrecht 2040'. Dit document bevat 11 uitgangspunten, waarlangs de puzzel verder wordt uitgewerkt. De gemeenteraad heeft de startnotitie op 18 juni 2020 vastgesteld.

Wat gaat er nog gebeuren?

De gemeente gaat gesprekken voeren met professionele partners en experts over kansen en moeijlijke keuzes. Ook gaat de gemeente inwoners en vooral jongeren vragen naar hun behoeften en ideeën voor de toekomst van de stad. Daarna komt er een conceptversie van de strategie. Deze versie leggen we 6 weken ter inzage, zodat iedereen de strategie kan lezen en zijn mening kan geven. De definitieve versie wordt door de raad vastgesteld. Vanaf dan is dit het nieuwe koersdocument binnen de omgevingsvisie Utrecht.

Planning
WatWanneer
najaar 2020Gesprekken met professionele stakeholders, inwoners en jongeren
najaar 2020Inspraak op de voorlopige versie van de strategie (6 weken)
najaar 2020College besluit over definitieve versie van de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040
eind 2020Gemeenteraad besluit over vaststelling Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040

 

Hulp en contact Koers ruimtelijke strategie

Telefoon

14 030

E-mail

rsu@utrecht.nl