Verkeersbeleid

Beleidsdocumenten

Het beleid staat in het mobiliteitsplan 2040 (let op: zware pdf, 22 MB).

Wat wil de gemeente en waarom?

  • De gemeente wil dat uw straat en onze stad aantrekkelijk en bereikbaar is voor iedereen.
  • Utrecht wil een stad zijn waarin gezondheid en leefbaarheid voorop staan. Daarom geven we voorrang aan duurzame vervoermiddelen.
  • Duurzame vervoersmiddelen nemen minder ruimte in beslag. Daardoor is er meer ruimte voor groen en plekken om te spelen. Ook zorgen duurzame vervoermiddelen voor minder geluidsoverlast, minder uitstoot, minder drukte en voor minder ongelukken.
  • We verwachten dat de stad groeit van ruim 350.000 inwoners in 2021 naar ruim 450.000 inwoners in 2040. Voor een gezonde groei van de stad is het nodig om de mobiliteit anders te organiseren. Mobiliteit betekent ‘hoe we ons kunnen bewegen’, het gaat over hoe we ons verplaatsen van de ene plek naar de andere plek in de stad.

Uw straat en onze stad gezond, aantrekkelijk en bereikbaar voor iedereen

In Utrecht bewegen we ons steeds meer lopend en fietsend of met openbaar vervoer en deelvervoer naar en door de stad. We werken vaker thuis en reizen meer buiten de spits. Bovendien zijn alle voorzieningen, zoals winkels, sport, onderwijs, cultuur en groen, straks binnen 10 minuten bereikbaar. Minder ver reizen betekent dat we makkelijker lopend of fietsend naar onze bestemming kunnen.

Gezond

Lopen, fietsen, openbaar vervoer en deelvervoer voor een gezonde stad. Minder (vaak) met de auto en buiten de spits reizen zorgen voor een gezonde toekomst. Anders reizen is namelijk gezond voor jezelf en je omgeving. Het zorgt voor schonere lucht, weinig geluidsoverlast, laag energieverbruik en hoge verkeersveiligheid. En omdat alles lopend of met de fiets makkelijker bereikbaar is, bewegen we meer!

Aantrekkelijk

Meer ruimte voor groen en spelen, lopen en verblijven. We maken de openbare ruimte aantrekkelijker door te zorgen voor minder parkeerplekken voor auto’s op straat en door de wegen anders in te richten. Je auto parkeer je aan de rand van de stad en je fiets in één van de fietsenstallingen in de stad. De ruimte die ontstaat, kunnen we zo gebruiken voor groen en lopen, fietsen, verblijven en spelen.

Bereikbaar

Gezond en prettig wonen, werken én reizen. Meer goede routes naar je bestemming maken lopen, fietsen, openbaar vervoer en deelmobiliteit aantrekkelijker. Daarom werken we aan betere treinverbindingen en meer intercitystations. Het fietsen over langere afstanden maken we prettiger met een regionaal fietsnetwerk met ruimere fietspaden en meerdere routes om te kiezen.  En we zorgen voor voldoende voorzieningen, bijvoorbeeld om je fiets te stallen of om op een P+R over te stappen op ander vervoer.

Animatie Mobiliteitsplan 2040

Wat doet de gemeente?

Aanpak

We richten de mobiliteit zo in, dat iedereen mee kan doen. Onze aanpak bestaat uit 5 stappen.

1. Slim bestemmen

We bouwen nieuwe woningen, bedrijven en voorzieningen bij bestaande en nieuwe knooppunten in het netwerk van openbaar vervoer (ov). Hierdoor hoeven mensen minder (ver) te reizen.

2. Anders reizen

Samen met werkgevers, onderwijsinstellingen en publiekstrekkers in de stad moedigen we inwoners en bezoekers aan om (als het mogelijk is):

  • niet te reizen
  • op een ander tijdstip te reizen
  • anders te reizen (met een duurzaam vervoermiddel of via een andere route)

3. Netwerken op orde

Om de groei van de mobiliteit op te vangen met lopen, fietsen en openbaar vervoer zorgen we voor betere netwerken en breiden we de netwerken uit. Zo maken we fietsen, openbaar vervoer en deelmobiliteit aantrekkelijker. Bijvoorbeeld door een regionaal fietsnetwerk met meer ruimte en meerdere routes om te kiezen. En ook door voldoende voorzieningen om je fiets makkelijk en veilig te stallen.

In 2040 rijdt er op alle belangrijke treinverbindingen minimaal elke 10 minuten een trein. Een deel van de intercitytreinen stopt straks ook op de stations Leidsche Rijn Centrum, Overvecht en Lunetten. Hierdoor hoeven minder mensen via Utrecht Centraal te reizen waardoor het er minder druk wordt. Op ov-knooppunten en P+R’s kun je gemakkelijk en snel overstappen van auto of trein naar tram, bus en deelfiets.

4. Slim parkeren

Er komt meer ruimte voor groen, voetgangers en speelplekken en minder overlast door verkeer en parkeren. Dit wordt mogelijk door anders om te gaan met hoe en waar we parkeren. Minder parkeerplekken op straat, meer parkeren op afstand en meer fietsstallingen voor verschillende soorten fietsen.

5. Slim sturen

Door de weg slim in te richten en dynamisch verkeersmanagement, zoals slimme verkeerslichten, kunnen we het verkeer sturen. We maken hierdoor meer ruimte en kunnen zo lopen, fietsen en openbaar vervoer en het gebruik van de gewenste routes aanmoedigen.

Actieplannen

In de actieplannen staat wat we doen om de stad en de regio gezond, bereikbaar en aantrekkelijk te houden.

Bekijk de actieplannen verkeer en bereikbaarheid

Verkeersprojecten

We voeren verkeersprojecten uit en bereiden nieuwe projecten voor.

Bekijk de verkeersprojecten

Onderzoek

We doen onderzoek naar verkeer. De uitkomsten hiervan gebruiken we bij het maken van verkeersbeleid en om te kijken wat de gevolgen van het beleid zijn.

Relatie met ander beleid

We willen graag dat de verkeersmaatregelen die we nemen ook andere doelen dienen. Zoals een veilige, leefbare wijk en gezonde, schone lucht.

Het verkeersbeleid heeft te maken met het beleid over:

Hulp en contact Verkeer en vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl