Hoogbouwbeleid

Beleidsdocument

Het beleid staat in de hoogbouwvisie (pdf, 1,9 MB).

Wat wil de gemeente en waarom?

Hoogbouw is een onderwerp waar veel mensen een mening over hebben, zeker als het in de nabije leefomgeving is. De gemeente wil, voordat er concrete bouwinitiatieven komen, uitgezocht hebben wat het mogelijk belang van Utrecht bij hoogbouw is. Wat zijn de positieve en de negatieve kanten van hoogbouw? Wanneer is hoogbouw wenselijk en wanneer juist niet? Kan de stad hoogbouw inzetten als middel om de door haar zelf gestelde doelen te verwezenlijken?

In de hoogbouwvisie (pdf, 1,9 MB) is een antwoord op deze vragen gegeven. Toekomstige hoogbouwinitiatieven kunnen getoetst worden aan deze visie. De visie wil de discussie per concrete aanvraag niet overbodig maken, maar kan deze discussie helpen structureren.

Wat doet de gemeente?

De hoogbouwvisie geeft aan waar het mogelijk is om hoog te bouwen, hoe hoog je mag bouwen en waar hoogbouw in principe niet is toegestaan. Het is een beoordelingskader voor het al dan niet toestaan van initiatieven voor hoogbouw in Utrecht. We gebruiken de visie om de discussie over hoogbouw bij bouwinitiatieven te structureren.

Aan welke regels toetst de gemeente?

In de hoogbouwvisie wordt onderscheid gemaakt naar 3 gebieden, waarin meer of minder hoogbouw mogelijk is.

 1. De binnentuinen
  Deze categorie bevat een subcategorie ‘laag’ met een basis van 9 meter en een subcategorie ‘hoog’ met een basis van 15 meter, beiden met de mogelijkheid tot incidentele accenten tot (in principe) het dubbele van de omliggende bebouwingshoogte.
   
 2. De centrale zone
  De basismaat bedraagt in dit gebied 15 of 30 meter. Er zijn accenten tot in het dubbele van de omliggende bebouwingshoogte mogelijk. In een beperkt zoekgebied, kunnen incidentele accenten van 60 tot 80 meter worden geplaatst.
   
 3. De brandpunten
  De maximale bebouwingshoogte bedraagt 90 meter, respectievelijk een niet gemaximaliseerde hoogte (Stationsgebied respectievelijk Leidsche Rijn Centrum).

Relatie met ander beleid

De hoogbouwvisie heeft te maken met het beleid over:

Hulp en contact Welstand

Telefoon

14 030

E-mail

welstand@utrecht.nl

Postadres

Gemeente Utrecht
Afdeling welstand
Postbus 8406
3503 RK  UTRECHT