Plan aardgasvrij verwarmen: Transitievisie Warmte

We maakten een plan hoe en wanneer de stad voor 2050 aardgasvrij wordt. Dit plan heet de Transitievisie Warmte en bestaat uit 2 delen. Beide delen zijn in 2021 door de gemeenteraad vastgesteld.

Animatie plan Utrecht aardgasvrij – Transitievisie Warmte

Transitievisie Warmte deel I

In deel I van de Transitievisie Warmte beschrijven we de strategie en visie. Hierin staat hoe de bestaande huizen en gebouwen in Utrecht geleidelijk, en buurt-voor-buurt, over kunnen gaan naar nieuwe vormen van verwarmen en koken. Op een manier die voor iedereen betaalbaar en haalbaar is.

  • Per buurt is doorgerekend wat de maatschappelijke kosten zijn van de aardgasvrije alternatieven, zoals een warmtenet, warmtepomp of duurzaam gas. De resultaten zijn verwerkt in 2 kaarten. Een kaart met de meest logische oplossing per buurt (collectief warmtenet of oplossing nog onzeker). En een kaart met daarin per buurt aangegeven welke warmtevraag (lage, midden of hoge temperatuur) er na verwachte isolatie overblijft.
  • Voor een groot deel van de stad zijn warmtenetten logische oplossingen. Voor de aanleg of de uitbreiding van een warmtenet moeten goede afspraken worden gemaakt. We hebben het dan over publieke waarden. Aan deze voorwaarden moet een warmtebedrijf voldoen.
  • We hebben regels opgesteld om zo te komen tot een volgorde van buurten. Om tot een goede planning van buurten te komen kijken we naar:
    • betaalbaarheid: u gaat niet meer betalen dan voor aardgas
    • robuustheid: de oplossingen zijn meteen, maar ook in de toekomst duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar. We hoeven dan niet nog een keer langs te komen.
    • zo min mogelijk gedoe: buurten waar echt veel aanpassingen nodig zijn, krijgen ook meer tijd om de overstap te maken.

Lees de Transitievisie Warmte deel I

Lees het participatierapport Transitievisie Warmte 2019 – 2020

Naar boven

Transitievisie Warmte deel II

Deel II van de Transitievisie Warmte geeft aan wanneer en in welke buurten we aan de slag gaan met de voorbereidingen om aardgasvrij te worden. De buurten zijn verdeeld in 3 blokken. We starten in 2022 in blok 1. Blok 3 is als laatste gereed, uiterlijk in 2050. Het eerste blok bevat zo’n 40.000 woningen, verspreid over 24 buurten. Dat is ongeveer een derde van het totaal aantal woningen.

In de Transitievisie Warmte deel II staat een zogenaamde wanneer-kaart. Dit is een kaart met de blokkenplanning. Per buurt staat aangegeven in welk blok de buurt valt en wanneer we ongeveer verwachten te beginnen met de voorbereidingen. Voor bedrijventerreinen en buurten in de binnenstad (binnen de Singel) komt er maatwerk tot 2050.

Buurtaanpak aardgasvrij

We hebben een stappenplan gemaakt voor de buurten waar we de komende jaren beginnen met de buurtaanpak aardgasvrij. Op die manier kunnen we in alle buurten ongeveer op dezelfde manier aan de slag en is het voor iedereen duidelijk wat het proces is.

Lees de Transitievisie Warmte deel II

Lees meer over de Utrecht aardgasvrij

Bekijk de interactieve kaart met planning en verwachte warmteoplossing per buurt

Lees de samenvatting van de Transitievisie Warmte

Naar boven

Podcast Utrechtse Warmte

Wat betekent het als uw buurt straks aardgasvrij wordt ? Wat verandert er dan voor u als huiseigenaar, huurder of ondernemer? In de driedelige podcast Utrechtse warmte gaan we op zoek naar de antwoorden.

Luister aflevering 1: Waarom en hoe gaat Utrecht aardgasvrij verwarmen?

Luister aflevering 2: Utrechtse warmtenetten

Luister aflevering 3: Planning van buurten en wat betekent dat?

Wilt u de podcast als uitgeschreven tekst? Stuur dan een e-mail naar energie@utrecht.nl.

Naar boven

Planning besluitvorming Transitievisie Warmte

Wat gebeurt wanneer?
Wat?Wanneer?
2022Start buurtaanpak in (eerste) aangewezen buurten uit Transitievisie Warmte deel II. Voordat een buurtaanpak start, ontvangen alle bewoners en ondernemers in de buurt een brief. Daarna onderzoeken we samen met de buurt welke warmte-oplossing(en) voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. Dit leggen we vast in een uitvoeringsplan. 

Wat is er al gebeurd?

Wat gebeurde wanneer?
Wat?Wanneer?
25 november 2021De gemeenteraad stelt de Transitievisie Warmte deel II vast.
17 september 2021Het college stelt het raadsvoorstel vast voor de Transitievisie Warmte deel II.
Juni 2021Online bijeenkomsten ter voorbereiding op Transitievisie Warmte deel II.
3 juni 2021De gemeenteraad stelt de Transitievisie Warmte deel I vast.
Najaar 2020Online bijeenkomsten over de uitkomsten uit de analyse- en participatiefase, voor geïnteresseerde bewoners, ondernemers, stakeholders en eerdere deelnemers uit het participatietraject 2019-2020.
Juli 2020

Afronding analysefase en eerste gedeelte participatietraject.

Stand van zaken, datarapport en participatie-activiteiten 2019-2020 gedeeld met gemeenteraad.
Najaar 2019 – voorjaar 2020Ruim 600 Utrechters hebben de online Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) ingevuld en vier aanpakken beoordeeld door 100 punten te verdelen. Bewoners kenden gemiddeld 35 punten toe aan de aanpak ‘woonlasten stijgen niet’ en ongeveer 20 punten aan de andere 3 aanpakken (bewoners kiezen zelf, maximale CO2-reductie en starten in de wijken met grootste financiële draagkracht).
Voorjaar 2019 – voorjaar 2020Meerdere meedenk- en expertsessies, onder meer met bewoners, data-experts, vastgoedeigenaren, warmtebedrijven, leden Stadsakkoord Utrecht aardgasvrij, studenten Global Sustainability van de Universiteit Utrecht.
Voorjaar 2019In het voorjaar van 2019 hebben 1.788 mensen deelgenomen aan het Bewonerspanel over aardgasvrij wonen. Bewonerspanel aardgasvrij wonen, 2019 (pdf, 976 kB)

Naar boven

Hulp en contact Energie

Telefoon

14 030

E-mail

energie@utrecht.nl

X (eerder Twitter)

@Energie030