Plan aardgasvrij verwarmen: Transitievisie Warmte

We maken een plan hoe en wanneer de stad voor 2050 aardgasvrij wordt. Dit plan heet de Transitievisie Warmte. In 2021 stellen we dit plan in 2 delen vast. Deel I is op 3 juni door de gemeenteraad vastgesteld. In de 2e helft van 2021 volgt deel II met de volgorde van buurten.

Animatie plan Utrecht aardgasvrij – Transitievisie Warmte

Transitievisie Warmte deel 1

In deel I van de Transitievisie Warmte beschrijven we de strategie en visie. We kijken hierin hoe de bestaande huizen en gebouwen in Utrecht geleidelijk, en buurt-voor-buurt, over kunnen gaan naar nieuwe vormen van verwarmen en koken. Op een manier die voor iedereen betaalbaar en haalbaar is.

  • Per buurt is doorgerekend wat de maatschappelijke kosten zijn van de aardgasvrij alternatieven, zoals een warmtenet, warmtepomp of duurzaam gas. De resultaten zijn verwerkt in 2 kaarten. Een kaart met de meest logische oplossing per buurt (collectief warmtenet of oplossing nog onzeker). En een kaart met daarin per buurt aangegeven welke warmtevraag (lage, midden of hoge temperatuur) er na verwachte isolatie overblijft.
  • Voor een groot deel van de stad zijn warmtenetten logische oplossingen. Voor de aanleg of de uitbreiding van een warmtenet moeten goede afspraken worden gemaakt. We hebben het dan over publieke waarden. Aan deze voorwaarden moet een warmtebedrijf voldoen.
  • We hebben regels opgesteld om zo te komen tot een volgorde van buurten. Om tot een goede planning van buurten te komen kijken we naar:
    • betaalbaarheid: u gaat niet meer betalen dan voor aardgas
    • robuustheid: de oplossingen zijn meteen, maar ook in de toekomst duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar. We hoeven dan niet nog een keer langs te komen.
    • zo min mogelijk gedoe: buurten waar echt veel aanpassingen nodig zijn, krijgen ook meer tijd om de overstap te maken.

Bekijk de kaart met verwachte warmte-oplossing per buurt

Lees de samenvatting van de Transitievisie Warmte

Lees de Transitievisie Warmte deel I

Lees het participatierapport Transitievisie Warmte 2019 – 2020

Transitievisie Warmte deel II

Deel II van de Transitievisie Warmte verschijnt in het najaar van 2021. Dit plan geeft aan wanneer en in welke buurten we gaan beginnen met het aardgasvrij maken van gebouwen. In deze buurten beginnen we met de gebiedsaanpak. We stellen dan samen met bewoners en andere betrokkenen een uitvoeringsplan voor de buurt op. Daarin staat hoe we de buurt aardgasvrij willen maken en wordt de definitieve keuze voor een warmteoplossing vastgelegd. Ook het uitvoeringsplan wordt door de gemeenteraad vastgesteld. Vervolgens duurt het minimaal 8 jaar voor de buurt echt van het aardgas af gaat. Dit biedt netbeheerders en gebouweigenaren de tijd om zich op de overstap voor te bereiden.

Podcast Utrechtse Warmte

Wat betekent het als uw buurt straks wordt aangewezen om aardgasvrij te worden? Wat verandert er dan voor u als huiseigenaar, huurder of ondernemer? In de driedelige podcast Utrechtse warmte gaan we op zoek naar de antwoorden.

Luister aflevering 1: Waarom en hoe gaat Utrecht aardgasvrij verwarmen?

Wilt u de podcast als uitgeschreven tekst? Stuur dan een mail naar energie@utrecht.nl

Planning

Wat gebeurt wanneer?
Wat?Wanneer?
Vóór zomervakantie 2021Online bijeenkomsten ter voorbereiding op Transitievisie Warmte deel II.
Najaar 2021Het college stelt het raadsvoorstel vast voor de Transitievisie Warmte deel II.
Najaar 2021De gemeenteraad stelt de Transitievisie Warmte deel II vast.
2022Start gebiedsaanpak in (eerste) aangewezen buurten uit Transitievisie Warmte deel II. Samen met bewoners en overige betrokkenen stelt de gemeente een uitvoeringsplan voor de buurt op en wordt de definitieve keuze voor een warmteoplossing vastgelegd.

Wat is er al gebeurd?

Wat gebeurde wanneer?
Wat?Wanneer?
3 juni 2021De gemeenteraad stelt de Transitievisie Warmte deel I vast.
Najaar 2020Online bijeenkomsten over de uitkomsten uit de analyse- en participatiefase, voor geïnteresseerde bewoners, ondernemers, stakeholders en eerdere deelnemers uit het participatietraject 2019-2020.
Juli 2020

Afronding analysefase en eerste gedeelte participatietraject.

Stand van zaken, datarapport en participatie-activiteiten 2019-2020 gedeeld met gemeenteraad.
Najaar 2019 – voorjaar 2020Ruim 600 Utrechters hebben de online Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) ingevuld en vier aanpakken beoordeeld door 100 punten te verdelen. Bewoners kenden gemiddeld 35 punten toe aan de aanpak ‘woonlasten stijgen niet’ en ongeveer 20 punten aan de andere 3 aanpakken (bewoners kiezen zelf, maximale CO2-reductie en starten in de wijken met grootste financiële draagkracht).
Voorjaar 2019 – voorjaar 2020Meerdere meedenk- en expertsessies, onder meer met bewoners, data-experts, vastgoedeigenaren, warmtebedrijven, leden Stadsakkoord Utrecht aardgasvrij, studenten Global Sustainability van de Universiteit Utrecht.
Voorjaar 2019In het voorjaar van 2019 hebben 1.788 mensen deelgenomen aan het Bewonerspanel over aardgasvrij wonen. Bewonerspanel aardgasvrij wonen, 2019 (pdf, 976 kB)

Hulp en contact Energie

Telefoon

14 030

E-mail

energie@utrecht.nl

Twitter

@Energie030

Nieuwsbrief

Aanmelden