Omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk

Wonen in hoogbouw of eengezinswoningen, bedrijventerreinen, groen, winkelcentrum, scholen, multiculturele samenstelling van bewoners: Kanaleneiland en Transwijk hebben het allemaal. Het beleid voor de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren voor de komende 20 jaar staat beschreven in de omgevingsvisie voor de stad Utrecht. In december 2022 stelde de gemeenteraad de omgevingsvisie vast.

Omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk

Waarom hebben we de omgevingsvisie gemaakt?

Utrecht is de afgelopen 20 jaar hard gegroeid. En ook de komende jaren groeit de stad door: de verwachting is van ruim 350.000 inwoners naar ruim 455.000 inwoners. Dat gaan we ook merken in en om de wijken Kanaleneiland en Transwijk. De omgevingsvisie is een belangrijk document voor deze toekomst. Hierin staan ontwikkelingen en beleidsdoelen van de gemeente Utrecht, samen met de wensen vanuit de bewoners. In de omgevingsvisie leest u hoe we deze wijken ook in de toekomst prettig en leefbaar houden.

Meedenken en reageren

Met de omgevingsvisie voor Kanaleneiland en Transwijk onderzochten we hoe we de leefbaarheid in de wijk kunnen verbeteren. Dat deden we niet alleen. Bewoners, ondernemers, woningcorporaties, instellingen en andere partijen werkten met ons samen aan dit plan voor de toekomst. Daarbij stonden we soms voor moeilijke keuzes, want meningen verschillen soms.

Vanuit de meningen en wensen die we tijdens de bijeenkomsten ophaalden maakten we een eerste versie van de omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk. Hierin hielden we ook rekening met het gemeentelijk beleid. Van 20 april tot en met 1 juni 2022 kon iedereen op deze eerste versie reageren. We ontvingen in totaal 50 reacties.

Elke reactie op de omgevingsvisie is zorgvuldig bestudeerd, om te kijken of we de omgevingsvisie moesten aanpassen. De reacties zorgden voor 2 inhoudelijke wijzigingen. Daarnaast deden we een paar aanpassingen in de tekst en het beeldmateriaal.

Bekijk alle reacties op de omgevingsvisie (pdf, 1,1 MB)

Voor welk gebied geldt de omgevingsvisie?

Het gaat om het gebied van de Dominee Martin Luther Kinglaan en de Weg der Verenigde Naties tot de Aziëlaan. En van de Overste Den Oudenlaan en de Europalaan tot het Amsterdam-Rijnkanaal.

Voor de ontwikkelingen rond de Merwedekanaalzone bestaat een andere omgevingsvisie.

Wat is er al gebeurd?

 • 1 december 2022: gemeenteraad stelt omgevingsvisie vast.
 • 6 september 2022: college van Burgemeester en Wethouders stelde de gemeenteraad voor Omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk vast.
 • 20 april - 1 juni 2022: reageren op omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk.
 • 11 mei 2022: inloopavond omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk.
 • 18 en 25 mei 2022: spreekuren omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk.
 • Zomer 2021: workshops georganiseerd door de Wijkcoöperatie Kanaleneiland. De wijkcoöperatie heeft daarna een stuk aangeboden aan de gemeenteraad.
 • Najaar 2020: aanvullende workshops over wonen.
 • Zomer 2020: online workshops over verschillende thema’s.
 • 16 april 2020: raadsbrief
 • 7 maart 2020: grote bijeenkomst in het Krachtstation.
 • Najaar 2019: startnotitie (pdf, 178 kB) vastgesteld in gemeenteraad grote bijeenkomst in het Krachtstation.
 • Voorjaar 2019: start omgevingsvisie met startnotitie. In de startnotitie staat het proces, de onderwerpen en de inzet van de gemeenteraad en belanghebbenden in de stad.

Hulp en contact Omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk

Telefoon

14 030

E-mail

zuidwestruimte@utrecht.nl