Omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk

Wonen in hoogbouw of eengezinswoningen, bedrijventerreinen, groen, winkelcentrum, scholen, multiculturele samenstelling van bewoners: Kanaleneiland en Transwijk hebben het allemaal. Het beleid voor de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren voor de komende 20 jaar staat beschreven in de omgevingsvisie voor de stad Utrecht.

Voor Kanaleneiland en Transwijk maakt de gemeente een extra aanvulling op deze Omgevingsvisie. We kijken daarin naar thema’s zoals verkeersveiligheid, behoefte aan groen in de wijk, aan welke woningen is behoefte en een gezond leefklimaat.

Met deze omgevingsvisie voor Kanaleneiland en Transwijk wil de gemeente samen met woningcorporaties Portaal, Bo-Ex en Mitros onderzoeken hoe we de leefbaarheid in de wijk kunnen verbeteren. Dat doen we uiteraard niet alleen. Bewoners, ondernemers, instellingen en andere partijen werken met ons samen aan dit plan voor de toekomst.

Bewoners Kanaleneiland en Transwijk over omgevingsvisie

Voor welk gebied geldt de omgevingsvisie?

Op de plattegrond staat voor welk gebied de omgevingsvisie geldt. Van de Dominee Martin Luther Kinglaan en de Weg der Verenigde Naties tot de Aziëlaan. En van de Overste Den Oudenlaan en de Europalaan tot het Amsterdam-Rijnkanaal. Voor de ontwikkelingen rond de Merwedekanaalzone bestaat een andere omgevingsvisie.

Startnotitie

De gemeente begint elke omgevingsvisie met een startnotitie. Daarin staat het proces beschreven, de onderwerpen en de inzet van de gemeenteraad en belanghebbenden in de stad. De startnotitie (pdf, 178 kB) voor Kanaleneiland en Transwijk is aan de gemeenteraad voorgelegd (link naar het document volgt).

De commissie Stad en Ruimte praat met elkaar over deze notitie en daarna gebeurt dit in de gemeenteraad. Deze vergaderingen zijn openbaar: u kunt ze bijwonen.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
Wanneer?Wat?
Voorjaar 2019Gemeente start met de omgevingsvisie
Najaar 2019Thema's bepalen voor de omgevingsvisie
Voorjaar 2020Thema's uitwerken en opstellen van een conceptvisie met de betrokkenen
Najaar 2020De wijk informeren over de bevindingen
Voorjaar 2021Vaststellen van de omgevingsvisie door de gemeenteraad

Hulp en contact Omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk

E-mail

omgevingsvisieKET@utrecht.nl

Telefoon

14 030