Omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk

Wonen in hoogbouw of eengezinswoningen, bedrijventerreinen, groen, winkelcentrum, scholen, multiculturele samenstelling van bewoners: Kanaleneiland en Transwijk hebben het allemaal. Het beleid voor de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren voor de komende 20 jaar staat beschreven in de omgevingsvisie voor de stad Utrecht.

Voor Kanaleneiland en Transwijk maakt de gemeente een extra aanvulling op deze Omgevingsvisie. We kijken daarin naar thema’s zoals verkeersveiligheid, behoefte aan groen in de wijk, aan welke woningen is behoefte en een gezond leefklimaat.

Met deze omgevingsvisie voor Kanaleneiland en Transwijk wil de gemeente samen met woningcorporaties Portaal, Bo-Ex en Mitros onderzoeken hoe we de leefbaarheid in de wijk kunnen verbeteren. Dat doen we uiteraard niet alleen. Bewoners, ondernemers, instellingen en andere partijen werken met ons samen aan dit plan voor de toekomst.

Doe mee aan de online workshops!

Interview Radio M Utrecht met wethouder Linda Voortman

Op 9 juni werd Linda Voortman geïnterviewd door Radio M Utrecht over de online workshops.

Luister naar het interview (op 8 min 15)

Voor welk gebied geldt de omgevingsvisie?

Op de plattegrond staat voor welk gebied de omgevingsvisie geldt. Van de Dominee Martin Luther Kinglaan en de Weg der Verenigde Naties tot de Aziëlaan. En van de Overste Den Oudenlaan en de Europalaan tot het Amsterdam-Rijnkanaal. Voor de ontwikkelingen rond de Merwedekanaalzone bestaat een andere omgevingsvisie.

Op de hoogte blijven en meedenken

Begin maart op de eerste bijeenkomst hebben we met elkaar al 3 ambities opgeschreven:

 • Groen in de wijk
 • Jongeren op 1
 • Trots zijn op de wijk

Nu we (voorlopig) niet bij elkaar kunnen komen, staan we voor de uitdaging hoe we toch op een goede manier tot een omgevingsvisie voor Kanaleneiland/Transwijk kunnen komen. Daarom gaan we over op digitale participatie. We realiseren ons dat dit voor sommige mensen lastig is, maar we doen ons best om het voor iedereen zo laagdrempelig mogelijk te houden.

Meedenken en meedoen tijdens online workshops

Er zijn online workshops om door te praten over de ideeën van de buurt. Ook kiezen we samen plaatjes die het beste weergeven hoe de buurt er uit moet zien.

Workshop over wonen, dinsdag 7 juli van 20.00-21.00 uur

Meedoen? Stuur een e-mail naar omgevingsvisieket@utrecht.nl. U ontvangt dan een uitnodiging met link.

Workshops die geweest zijn

Centrale vraag

Hoe willen we het groen in Kanaleneiland en Transwijk over 20 jaar vorm hebben laten krijgen?

Gespreksvragen

Welke soorten groen denk je zelf aan voor de wijk?

Onder andere de volgende dingen worden genoemd:

 • Meedoengroen: groen waar bewoners actief iets mee kunnen doen, zoals om mee te koken of om te onderhouden. Waar mens en groen elkaar ontmoeten, zoals een moestuin of een geurtuin.
 • Verticale tuinen: er zijn veel flats; daar kun je veel mee doen. Kost weinig ruimte, maar geeft veel effect.
Waarvoor wil je groen gebruiken?
 • Belangrijkste vindt men ‘wandelen/hond uitlaten’ en ‘elkaar spreken’
 • Ook ‘anders’ wordt veel gekozen. Iemand die toelicht zegt ‘ik vind alle dingen die er staan heel belangrijk; ik vind de combinatie belangrijk’
 • Voor het wandelen is aaneengesloten groen belangrijk; zodat je door kunt wandelen, van de ene buurt/wijk naar de andere
Aaneengesloten groen: met welk plaatje bereiken dat het beste?
 • Plaatje met veel bloemen krijgt de meeste stemmen. Mensen worden er blij van. Echt het natuurgevoel. Combinatie van groen om te ontspannen en grote diversiteit.
 • Plaatje met tram heeft drie stemmen. Casper licht zijn stem als stedenbouwkundige toe: een groene trambaan zou een mooi idee zijn voor het groener maken van de Beneluxlaan.
Eetbaar groen: met welk plaatje bereiken we dat het beste?
 • Veel stemmen op moestuinplaatje. Samen tuinieren geeft ook een gevoel van ‘je thuis voelen’.
 • Iemand geeft wel aan dat je zoiets niet zomaar ergens neer moet zetten; dat gaat niet zomaar goed. Er kan ook ruzie ontstaan. Goed beheer is belangrijk.
 • Ook redelijk wat stemmen op bijenkast, maar daarvoor geldt ook dat je die niet overal neer kunt zetten.
Hogere kwaliteit groen: welk plaatje geeft het belangrijkste aandachtspunt weer?
 • Stemmen zijn redelijk verdeeld.
 • Bijvoorbeeld plekken waar je elkaar zou kunnen ontmoeten die niet aantrekkelijk zijn. En plekken waar nu alleen maar kaalgemaaid gras staat; dat kan biodiverser.
 • Groene gevel krijgt ook redelijk wat stemmen; ziet er leuk uit en geeft ook verkoeling.
Hoe meer groen bereiken?
 • Door:
  • smallere wegen
  • minder wegen
  • minder ondergrondse afvalcontainers
  • minder parkeerplaatsen
  • veel mensen willen minder auto’s, maar ze geven wel toe dat ze zelf ook een auto hebben. Er is parkeeroverlast.
 • Misschien hoeft meer groen niet ten koste te gaan van andere dingen; je kunt het groen dat er nu is enorm verbeteren.
 • Daar is niet iedereen het mee eens; je moet ook doen aan klimaatadaptatie. Wel meer vierkante meters groen nodig.
 • Idee: wadi’s.
 • Opmerking: verticale tuinen is iets anders dan klimop.
 • Samenvattend: meer aaneengesloten, meer vierkante meters, hogere kwaliteit.
Wijs aan op de kaart waar er vooral aan groen gewerkt moet worden.
 • Mensen plaatsen hun stip op de kaart van de wijk.
Benoem (nog meer) plekken die je graag groener zou zien

Beoordeling workshop

Gemiddeld cijfer (1-10) dat de deelnemers geven voor deze workshop: 7,98

Aanwezig

Totaal aantal deelnemers: ongeveer 30, waaronder ook mensen van de gemeente Utrecht, Woningcorporaties en Dock.
Gespreksleider: Lars Schotel

Gespreksvragen

Wat is het risico als we de jongeren niet op 1 zetten?
 • Er ontstaat een wordcloud. Geen goede toekomst, verpaupering, criminele pad, een misgelopen generatie, 0 betrokkenheid, niet gewaardeerd voelen.
 • Een deelnemer geeft aan dat de winkeliers veel last hebben van de hangjongeren. Het jongerencentrum is maar beperkt open. Ze vervelen zich en zo ontstaat er een negatief verhaal. Drugsdealers zijn vatbaar voor die mooie auto’s. Nu kiezen veel ouders ervoor om hun kinderen niet naar buiten te laten. Ze spelen niet buiten als ze jong zijn. Er is een gebrek aan voorzieningen. De jongeren gaan nu in de auto’s zitten bij de meubelboulevard en er wordt veel lachgas gebruikt.
 • Een oorzaak hiervan is dat ze een eigenaarschap voelen, jongeren zijn niet betrokken, dat zien we ook deze avond, zegt een andere deelnemer. De jongeren zijn er niet als er besloten wordt over hun straten, scholen.
 • Een deelnemer (jongere) zegt dat jongeren ook niet weten dat er dit soort vergaderingen zijn. Zij heeft het ook van haar moeder gehoord dat ze mee kan doen.
Er zijn vooral mogelijkheden nodig voor jongeren van...
 • In eerste instantie kiest 61% voor jongeren van de middelbare school. De gespreksleider vraagt waarom, aan twee jonge deelnemers. Zij vinden het eigenlijk te laat, want je moet het met de pap lepel meekrijgen. Ze vindt dat je je moet richten op de basisschool, dan begin je goed. Vanaf groep 6. Het vraagt veel begrip, energie.
 • Mensen veranderen hun antwoord en kiezen nu toch voor de groep van de basisschool na het verhaal van de jonge deelnemers. Jeftah van Dock is betrokken bij de kinderraad. Dit zijn groep 8 leerlingen. Hij denkt aan het betrekken van de rest van de wijk door middel van een manifest. Het is maar een kleine groep. Hij geeft aan dat we ons ook moeten richten op de jongeren van de middelbare school.
 • Een deelnemer geeft aan dat Kanaleneiland een kinderrijke wijk is. De scholen moeten meewerken. De gepreksleider vraagt of we dan andere kinderen laten liggen? Kinderen van de basisschool zijn nog te vormen, je moet je richten op allebei de groepen, zegt de deelnemer. In Kanaleneiland is het altijd een groot probleem geweest.
 • Andere deelnemer vraagt over de rubriek anders, waarom hebben mensen daarvoor gekozen? Volgens hem wordt er veel naar het onderwijs gekeken. Alle groepen kinderen, daar zijn de ouders of verzorgers heel belangrijk. Het kan niet zonder de ouders.
 • Nog een andere deelnemer koos ook voor anders, want met wat trek je ze erbij? De kinderen van de basisschool begin je mee en die groeien door. De kinderen tot 4 jaar moeten ook lekker kunnen spelen.
Als jongeren op 1 staan in de wijk, welke effecten worden bereikt?
 • Grootste groep kiest voor: wordt de wijk aantrekkelijk voor iedereen.
 • Een deelnemer zegt, als jongeren zich kunnen ontspannen, dan is er geen overlast, en ontspannen ook andere mensen in de wijk. Vind je dat belangrijk, vraagt de gespreksleider. Jazeker, de deelnemer zou een vergelijkbare avond als deze, ook voor andere groepen willen hebben, ouderen, werkenden.
 • 10 % kiest voor Anders. Jonge deelnemer zegt: Kanaleneiland is complex. Ze is moeder en ziet veel om haar heen. Goed energie steken in de jongeren en met name voor de jongens. Zij worden aan hun lot overgelaten. Er zijn buurtvaders in Hoograven, dat werkt goed. De deelnemer werkt met meiden/ geeft aandacht aan meiden, zo voelen de meiden zicht betrokken bij de wijk. Ontspannen is 0%. Wijk is hier nog niet aan toe. Dit geldt dus voor Kanaleneiland, zegt de gespreksleider, want er zijn geen mensen uit Transwijk.
Welk cijfer geef je nu aan de mogelijkheden voor de jongeren in de wijk.
 • De deelnemers geven gemiddeld een 4,53.
Wat doen jongeren het liefst als ze buitenhuis zijn?
 • De deelnemers kunnen plaatjes kiezen. Relaxen, herrie schoppen, chillen, voetballen, met elkaar praten.
 • Een deelnemer: jongeren voelen zich sterk om het met elkaar te doen en zich samen te laten horen. Zij heeft gekozen voor het plaatje met TEAM.
 • Andere deelnemer zegt: jongeren hebben vluchtgedrag. Jongeren hebben geen rust thuis, ze vluchten naar de straat. Ze kunnen nergens terecht. Daarom heeft zij gekozen voor een “vlucht” plaatje.
 • Nog een andere deelnemer heeft gezien dat er veel behoefte is aan mobiele auto chillplekken. Waarom kan de gemeente daar geen plekken voor faciliteren?
Wat hebben we al gehoord?
 • De gespreksleider licht toe dat er informatie binnen is gekomen via whatsapp en deze informatie staat op de sheet beschreven.
Wat hebben jongeren buitenshuis nog meer nodig?
 • Er ontstaat een wordcloud. Positieve aandacht, hangen mag, geef ze plek, voorbeeldfiguren, een buurthuis, hulp bij huiswerk, veilige ontmoetingsplek.
 • De gespreksleider geeft aan dat je jongeren niet alleen maar moet zeggen wat ze niet moeten doen. Een deelnemer werkt met jongeren, en vertelt dat jongeren heel open zijn, maar je moet die extra stap wel zetten naar de jongeren toe.
 • Een deelnemer schrijft: een veilige ontmoetingsplek. Ze vertelt over jongeren die niet buiten hangen, er zijn drie meiden van 13 die niet naar buiten durven. Twee deelnemers hebben ook gekozen voor veilige ontmoetingsplek. Jongeren gaan veel naar Transwijk, daar is het veiliger. Ze willen dingen doen die niet mogen. Uit welk oogpunt moeten we dat bekijken? Jeftah vertelt dat de leeftijd 10-14 jaar veel rond hangt bij de speeltuin. Ze gaan niet snel naar het buurtcentrum.
 • Groepsvorming en straatcultuur zijn de oorzaken hiervan volgens een deelnemer. Je moet de kinderen perspectief bieden. In Papendorp zitten veel IT bedrijven en die hebben mensen nodig. Andere deelnemer zegt: jongeren moet je niet wegstoppen omdat ze lastig zijn. Daar zeg je ook wat mee. Je moet ze een centrale plek geven. Welzijnswerk mocht geen plek krijgen op de scholen.  
 • Nog een andere deelnemer vindt dat de veiligheid voorop staat. Er zijn verschillende bendes actief die het voor anderen onveilig maken. Hij is bezorgd over de veiligheid van die hangplekken.
 • De gespreksleider vraagt naar de buurtvaders, maar dat blijkt mislukt. Deelnemer: de lastige jongeren lachen erom.
 • Andere deelnemer zegt dat er voorbeeldfiguren nodig zijn voor de jongeren, ze moeten zelf gemotiveerd raken om iets van hun leven te maken.
 • Er zijn buurtvaders onder begeleiding van Dock vertelt nog een andere deelnemer. 8/9 Actieve vaders zijn er, maar dat is niet voldoende. Het is een druppel op de gloeiende plaat. Er gaan veel jongeren naar school alleen vanwege de leerplicht. Wat is wel aanlokkelijk? Je kan niet concurreren met de tarieven van de drugshandel. Meer aandacht voor talent, zegt zij. De probleemjongeren hebben ook talent.
 • De gespreksleider geeft aan dat de beurs niet groot is van de gemeente en de andere partners.
Als jij burgemeester bent, welk onderwerp uit de sessie ga je dan zeker regelen?
 • Buurthuis, minderheid van sterk overlastgevers jongeren 24/7 aanpakken, talenten positief benutten, jongerenraad met gezag, doorsnee uit de wijk, aanspreken en handhaven in de wijk. Dock, kinderen uit een bepaalde leeftijdscategorie elkaar aan laten spreken.
 • De gespreksleider geeft aan hoe we verder gaan met de andere drie workshops en het schetsontwerp in de zomer.

Beoordeling workshop

Gemiddeld cijfer (1-10) dat de deelnemers geven voor deze workshop: 6,57.

Aanwezig

Ongeveer 30 deelnemers, waaronder ook mensen van de gemeente Utrecht en Dock.
Gespreksleider: Lars Schotel

Opmerkingen in dit verslag zijn opmerkingen die mensen in de workshop hebben gemaakt en komen niet per se overeen met het beleid van de gemeente of de woningcorporaties.

Gespreksvragen

Wat willen we bereiken met Trots op onze wijk?
 • Gezondheid en welzijn vertaald in leefbaarheid.
 • Goede marketing van de wijk.
 • De goede punten van de wijk meer benadrukken. Zoals parkeren, ligging is dichtbij het centrum. Als je die positieve kenmerken meer met elkaar uitdraagt, dan krijg je een ander verhaal.
 • Mobiliteit en gratis parkeren promoten kan ook andere gevolgen hebben, zodat je straks dichtslibt met geparkeerde auto’s.
 • Gratis parkeren is een positief punt.
 • Wat kunnen we toevoegen zodat mensen onze wijk gaan bezoeken?
 • Iemand vertelt: woont 9 jaar in de wijk, wil geen schaamte voelen. Wanneer mensen vragen waar ze vandaan komt, dan zegt ze meestal Zuidwest geen Kanaleneiland. Het wordt als achterstandswijk gezien.
 • Mensen missen horecavoorzieningen. Jammer dat je geen mensen kan uitnodigen om in de wijk een drankje te doen.
 • Mensen in Transwijk zeggen ‘het is geen Kanaleneiland’.
Trots zijn, hebben we dat al voor elkaar of moet er nog heel veel voor gebeuren?
 • Er moet veel gebeuren, het is geen dure wijk, met minder inkomen. We moeten ervoor waken dat er geen dure zaken komen als Starbucks. Het moet wel passen bij de wijk.
 • Ambities moet je altijd hoog houden, je moet voor het hoogst haalbare gaan.
 • Basisvoorwaarden, zoals veiligheid, zijn er niet; dochter durft niet op straat. Vandaar kunnen we niet verder, eerst moet de basis op orde zijn.
Welke soort gebouwen maakt de mensen in de wijk trots? (kiezen uit plaatjes)
 • Een deelnemer kiest voor het gebouw waar ze woont. De gevel is iets viezer, de openbare ruimte ziet er wel zo uit en is ook opgefrist. Ze denkt dat dit makkelijk te realiseren is. Een goede renovatie, mensen kunnen in hun eigen huis blijven wonen, groen in de wijk, ruim opgezette wijk.
 • Als de openbare ruimte opgeknapt wordt dan ziet het er beter uit, planten en bloemen. De buurt opknappen geeft mensen energie.
 • Een deelnemer van Mitros kiest voor de kubuswoning uit Rotterdam. Het zijn leuke huizen wat beeld geeft aan een wijk. Dat zou ook bij Kanaleneiland kunnen.
 • Andere deelnemer komt uit Rotterdam, en is trots op Rotterdam door dit soort architectonische zaken. Het gaat niet zo om een mooi visitekaartje. Zij denkt dat je door groen de mensen meer trots kan laten zijn.
 • Andere deelnemer zegt, van deze gebouwen op de sheet is het één van de weinige die niet al in de wijk staan.
 • Andere deelnemer heeft gekozen voor anders, blinde gevels zijn er veel in Kanaleneiland, mooie schilderingen kan de wijk goed doen. Hij heeft de tuin voor zijn flat geadopteerd en de tuin opgeknapt. Mooie sieraadjes aanbrengen in de wijk.
Wat kunnen we aan Park Transwijk veranderen, zodat het een gaaf park wordt?
 • Moodboard waar deelnemes plaatjes aan toevoegen.
 • Casper (gemeente Utrecht) wil mooie hekken om de parken.
 • Horecatent; dat zijn leuke dingen voor het park.
 • Andere activiteiten waar je kan zitten en eten en drinken, het kan ook een soort pop up gelegenheid zijn. Soort 'parade sfeer'.
 • Strand en een haven op de achtergrond. Dat is in Hamburg, dat was heel gaaf en een groot contrast, dat zou heel gaaf zijn om dat langs het kanaal toe te voegen.
 • Deelnemer van Mitros kiest water door een park, mix van natuur en stedelijkheid. Deze ruimte is ook te gebruiken voor festiviteiten.
 • Bloemen en meer fleurigheid, zoals in het Maximapark, en een koffietent.
Welke glans en image van het vroegere Rozeneiland wil je terug in de wijk?
 • Mensen kiezen een foto van de sheet. Foto met kinderen in het pierenbadje, wordt het meest gekozen.
 • Een deelnemer vond het vroeger in Utrecht best goed geregeld voor kleine kinderen, maar nu is dat minder. Andere deelnemer is het daarmee eens.
 • Bloemenplaatjes: deelnemer is voorstander van mooie perken in de wijk.
 • Andere deelnemer vindt vrijheid in de wijk belangrijk en dat je zomaar lekker kan gaan zitten op het gras. Ze vindt het belangrijk dat het tussen de huizen open is en er 'lucht' is.
 • Andere deelnemer heeft geen specifieke keuze gemaakt, ze vindt niet dat we moeten streven naar wat is geweest. Ze is het eens met het groen. Lars vraagt of er mensen het eens zijn met deelnemer die geen specifieke keuze heeft gemaakt. Een aantal steken hun hand op.
 • Kika noemt de chat en daarin komt een idee naar voren van de fonteintjes. Dat vinden veel mensen een goed idee in de chat.
Wat maakt een boulevard echt interessant?
 • Foodtrucks
 • Strand Oog en Al (Casper, gemeente Utrecht). Een plek maken waar je graag naar toe wilt als bewoner, met paviljoentjes.
 • Ruud (gemeente Utrecht) vindt dat het om twee verschillende dingen gaat, festivals zijn tijdelijk en horeca voor vast.
 • Verlichte brug uit Arnhem.
 • Verbinding met Wagenaarkade en de boulevard aan de Oog en Al kant en trek het door. Dan krijg je een mooie verbinding voor fietsroutes.
 • Mooiste stuk van de boulevard is ook een populaire hangplek voor jongeren.
 • Er zijn veel drugsdealers.
 • Belangrijk dat de jongeren een plek houden. Plekken waar ze wat kunnen doen, en ook onder de brug.
Zet je stip op de foto van het type bazaar dat je het liefst zou zien?
 • Deelnemer vraagt waar de bazaar dan zou komen. De gespreksleider legt uit dat het is aangegeven op 7 maart dat mensen een bazaar willen. Deelnemer is geen voorstander van een bazaar. Dat kan de wijk niet aan, niet te veel mensen aan trekken, bestaande bazaar aan de overkant van Amsterdam-Rijnkanaal niet verplaatsen.
 • Andere deelnemer vraagt zich ook af hoe groot zoiets moet worden.
 • Nog een andere deelnemer heeft geen keuze gemaakt. En geeft aan dat er al veel kleine bazaartjes/winkels zijn.
 • Andere deelnemer vertelt over een locatie in het centrum, waar mensen koken en waar je leuk kan eten, dit werkt verbindend en het is mooi als het uit de wijk gestart wordt.
 • Ruud (gemeente Utrecht) geeft aan dat de markthal in Rotterdam een commercieel initiatief is met veel horeca en hij vraagt zich af of dit past bij Kanaleneiland.
Hoe beschermen we kleine creatieve bedrijfjes het best?
 • Een deelnemer is betrokken bij de ontwikkeling van het Krachtstation en ze willen dat soort bedrijfjes ook meenemen bij de nieuwbouw. Hij noemt dit als voorbeeld, omdat er verder niet veel nieuwbouw gaat plaatsvinden waar deze creatieve bedrijfje heen kunnen.
Hoe krijgen we nog meer ideeën voor zaken die inwoners trots maken? Welke ideeën heb je nog meer om mensen trots te laten zijn op de wijk?
 • Een deelnemer geeft aan dat het Krachtstation meer ruimte wil geven aan 'niet hippe' zaakjes. Down to earth club, internetbedrijf van de zoon van de kapper, mensen die hier al een tijd zitten. Er is al lang een tekort geweest en vallen terug op antikraak.
 • Andere deelnemer: down to earth is voor haar de gewone man. Ze geeft aan dat ze ook voor andere mensen in de wijk meedoet vanavond met de workshop. Die mensen kunnen zelf niet hieraan mee doen.
 • Nog een andere deelnemer wil graag een luchtbrug met planten.
Wat van wat je hoorde zou jou het meest trots op je wijk maken?
 • Meer horeca. Veel handen gaan omhoog.
 • Het hele aangezicht van de wijk, netjes en schoon, groen en gezonde wijk. Nu te veel troep en ratten. Het is nu vies en oud. Ook veel medestanders.
 • Wanneer je de wijk binnen komt vanaf de trambaan, het nodigt mensen niet uit, en dat moet opgeknapt worden. Casper (gemeente Utrecht) vraagt of ze een voorstel heeft. Ja, meer planten en bloemen.
 • Andere deelnemer noemt sport en cultuur. Nog een andere deelnemer wil jeugd erbij betrekken.

Aanwezig

Ongeveer 30 deelnemers, waaronder ook mensen van de gemeente Utrecht en Dock.
Gespreksleider: Lars Schotel

Verslag volgt.

Wilt u een uitgebreid verslag met bijlagen van de workshops die geweest zijn? Stuur dan een e-mail met uw verzoek naar omgevingsvisieket@utrecht.nl.

Wat gebeurt wanneer?
Wanneer?Wat?
Juni 2020Online workshops over verschillende thema’s
Juli 2020Opstellen eerste concept omgevingsvisie
Na de zomerConcept voorleggen aan de wijk, indien mogelijk een bijeenkomst
Najaar 2020Aanpassen van het concept
Voorjaar 2021Vaststellen van de omgevingsvisie door de gemeenteraad
Wat is er al gebeurd?
Wanneer?Wat?
16 april 2020Raadsbrief
7 maart 2020Eerste bijeenkomst van de Toekomstexpeditie, het proces om te komen tot de omgevingsvisie voor Kanaleneiland en Transwijk.
Najaar 2019Startnotitie (pdf, 178 kB) vastgesteld in gemeenteraad
Voorjaar 2019Start omgevingsvisie met startnotitie. In de startnotitie staat het proces, de onderwerpen en de inzet van de gemeenteraad en belanghebbenden in de stad. 

Bewoners Kanaleneiland en Transwijk over omgevingsvisie

Hulp en contact Omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk

E-mail

omgevingsvisieKET@utrecht.nl

Telefoon

14 030