Deelgebied Merwedekanaalzone

Impressie Buurtplein (marco.broekman en OKRA)

De omgevingsvisie Merwedekanaalzone bestaat uit 2 delen: omgevingsvisie deel 1 en omgevingsvisie deel 2.

Omgevingsvisie, deel 2 en stedenbouwkundig plan Merwede

Om de Merwedekanaalzone tot een nieuwe stadswijk te laten uitgroeien, maken we plannen. Hierop kon u tussen 30 januari tot en met 11 maart 2020 op verschillende manieren reageren. Nu gaan we met de reacties aan de slag. We geven antwoord op alle reacties en bekijken of de plannen aangepast moeten worden. Daarna gaan de plannen naar de gemeenteraad voor een besluit.

Lees ook de introductie op de omgevingsvisie en het Stedenbouwkundig plan Merwede (pdf, 411 kB - deze wordt huis aan huis verspreid in de omgeving van de Merwedekanaalzone)

Wat is er al gebeurd?

De gemeenteraad heeft op 8 februari 2018 de milieueffectrapportage (MER) en Ruimtelijke Agenda van de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone (deel 1) vastgesteld. Hieronder leest u hier meer over.

MER en mobiliteitsonderzoeken

In de MER staat dat er in de Merwedekanaalzone 6.000 woningen bij kunnen komen. In de Ruimtelijke Agenda zijn vragen opgenomen om te onderzoeken of er op een verantwoorde en gezonde manier op termijn kunnen doorgroeien naar 9.000 woningen erbij in het gebied.

Daarvoor moet wel de MER worden geactualiseerd. Een deel van de onderzoeken gaat over mobiliteit. Hiervoor heeft de gemeente samen met de ontwikkelende partijen 2 onderzoeken laten uitvoeren. De uitkomsten van deze mobiliteitsonderzoeken gebruiken we voor het maken van deel 2 van de Omgevingsvisie: het Uitwerkingsplan.

Het gaat om de volgende onderzoeken:


Omgevingsvisie (deel 1) en MER Merwedekanaalzone

Het college had de omgevingsvisie en MER naar de gemeenteraad gestuurd. Samen met de reacties van de inspraakprocedure.

Aanpassingen omgevingsvisie

De raad heeft een aantal punten in de omgevingsvisie Merwedekanaalzone aangepast:

  • type woningen (aandeel sociale woningbouw en middeldure huur)
  • aantal bruggen voor langzaam verkeer
  • gezond stedelijk leven
  • werkgelegenheid
  • het actief betrekken van met name bewoners in de omliggende buurten

Lees de introductie op de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone (pdf, 661 kB)

Bekijk de Omgevingsvisie (deel 1) Merwedekanaalzone (pdf, 15 MB) 2 maart 2018

Hulp en contact Merwedekanaalzone

Telefoon

14 030

E-mail

merwedekanaalzone@utrecht.nl