Omgevingsvisie deelgebied Werkspoorkwartier

Op 23 december 2021 heeft de gemeenteraad de visie voor het Werkspoorkwartier vastgesteld. Er komt meer ruimte voor werk, kunst, cultuur, onderwijs, sport en horeca. Maar ook voor groen.

De vorige visie kwam uit 2012. In de tussentijd is het Werkspoorkwartier veranderd van traditioneel bedrijventerrein naar een levendige plek met veel creatieve bedrijven en cultuur. Zoals de Werkspoorkathedraal en het Hof van Cartesius. De stad groeit snel en er worden nieuwe wijken gebouwd in de omgeving van het Werkspoorkwartier. Daarom was het nodig om een nieuwe visie te maken op de toekomst van het gebied.  

Bekijk de omgevingsvisie Werkspoorkwartier

Wat staat er in de omgevingsvisie?

In de visie voor het Werkspoorkwartier staat dat er ruimte moet komen voor meer banen in het gebied en voor nieuwe functies zoals kunst, cultuur, onderwijs, sport en horeca. Ook moet het gebied flink groener worden en prettiger worden voor fietsers en voetgangers. De bedrijven op het Werkspoorkwartier en de gemeente gaan samen aan de slag met deze onderwerpen.

Groen

De gemeente en bedrijven vinden het belangrijk dat het Werkspoorkwartier groener wordt: Dit is goed voor de gezondheid van mensen (bewegen en ontspannen), ziet er mooier uit, en is beter voor het klimaat. In de visie staat dat het groen in het Werkspoorkwartier (bomen, struiken gras) beter met elkaar verbonden moet zijn. Het doel is om verschillende bomen- en plantensoorten te hebben die elkaar versterken. Groen moet ook meer worden gebruikt in en op de gebouwen (‘natuurinclusief bouwen’).

Creatieve bedrijven en ‘communities’

In de afgelopen jaren zijn er op het Werkspoorkwartier veel plekken ontstaan waar creatieve bedrijven en mensen samenkomen. Veel mensen uit het Utrecht werken hier, of komen naar het Werkspoorkwartier om deze plekken te bezoeken. De gemeente wil graag dat deze plekken in de toekomst kunnen blijven bestaan. Daarvoor is het nodig dat werkruimtes voor creatieve bedrijven op deze plek betaalbaar blijven. De gemeente gaat hierover in gesprek met de eigenaren in het gebied.

In de visie staat dat het vooral belangrijk is dat er een mix van verschillende bedrijven blijft: Creatieve bedrijven, maar ook andere bedrijven die gericht zijn op maken, reparatie en diensten voor de stad.

Fietsen, wandelen en parkeren

In het Werkspoorkwartier werkt de gemeente samen met eigenaren in het gebied aan het verbeteren van wandelpaden en fietsroutes. We gaan onderzoeken hoe de fietsroute van de Keulsekade door het Werkspoorkwartier naar het Julianapark beter en mooier kan.

Aan de overkant van de Cartesiusweg wordt de nieuwe wijk Cartesius gebouwd. Daarom voeren we betaald parkeren in in het Werkspoorkwartier en buurten eromheen. De gemeente onderzoekt samen met de bedrijven wat de gevolgen zijn voor het Werkspoorkwartier.

Samenwerking met bedrijven

De bedrijven in het gebied komen samen in de Bedrijvenkring Cartesius (BKC). De BKC en de gemeente zoeken hoe ze meer en beter kunnen samenwerken om de visie uit te voeren.

Hulp en contact Ruimtelijk regisseur West en Noordwest