Werkgelegenheid in Vleuten-De Meern

Vleuten-De Meern telt 3.952 bedrijven. Daarvan is 76% eenmanszaak (zzp’er), vergelijkbaar met de rest van de gemeente, waarvan de helft in Veldhuizen en Vleuterweide zitten.

Het is voor ondernemers steeds makkelijker om een bedrijf aan huis te starten. Zij zijn dus meer in (woon)wijken te vinden.

Dit zorgt voor:

 • werkgelegenheid in de wijk
 • levendigheid
 • ontmoetingen
 • voorzieningen voor bewoners
 • creatieve oplossingen voor werkplekken dicht bij huis, zoals werkplekverhuur aan zzp'ers

De grotere bedrijven, bedrijven met meer dan 20 werkzame personen, zitten vooral op het bedrijventerrein Oudenrijn in De Meern, maar ook op het bedrijventerrein Haarrijn, in Veldhuizen en in Vleuterweide.

Behoud

Oudenrijn is een bedrijventerrein van ongeveer 74 hectare met bedrijven uit de handel, transport en industrie. Ook aan de N198 (C.H. Letschertweg) zijn vrijstaande kantoorpanden gevestigd. Op het bedrijventerrein Oudenrijn mogen zich bedrijven vestigen die:

 • niet milieuvergunningsplichtig zijn
 • een milieuvergunning categorie 4 of lager nodig hebben

Ook zijn sport, horeca en maatschappelijke voorzieningen beperkt mogelijk, om langdurige leegstand van panden tegen te gaan.

In de wijk ligt ook het bedrijventerrein Haarrijn. Hier zit vooral:

 • lichte industrie
 • bouw, (groot)handel
 • distributie

In het bestemmingsplan Oudenrijn en het bestemmingsplan Bedrijventerrein Haarrijn kunt u lezen wat is toegestaan op het betreffende bedrijventerrein.

"Ik zie kansen voor ZZP-voorzieningen in de wijk. Er wonen hier veel ZZP-ers dus het is belangrijk als die een plek hebben. Mogelijk hoeven zij hierdoor niet de auto te pakken, wat weer scheelt in de drukte op de weg."

Kansen

Technologische en economische ontwikkelingen maken dat ondernemers zich veel meer in (woon)wijken kunnen en willen vestigen. Bijvoorbeeld doordat slechts een internetverbinding nodig is om te kunnen werken. Dit zorgt voor:

 • werkgelegenheid in de wijk
 • levendigheid
 • sociale ontmoetingen
 • voorzieningen voor bewoners
 • verandering in mobiliteit
 • mogelijkheden voor (zelfstandig) ondernemerschap dicht bij huis

Kortom, het draagt bij aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Het past ook steeds meer bij de huidige vraag om flexibiliteit. Bijvoorbeeld ouders die hun kinderen van school moeten halen, werknemers die files proberen te mijden of mensen die hun werk combineren met mantelzorgtaken. De levendigheid die hoort bij werken in de wijk heeft meerwaarde.

In de gemeente is in het bestemmingsplan of in de beheersverordening het werken in de woning geregeld. In alle bestemmingsplannen en beheersverordeningen staan vergelijkbare regels voor het ‘beroep-aan-huis’ of ‘bedrijf-aan-huis’. Voordat de Omgevingswet gaat gelden (waarschijnlijk in 2021),  zorgt de gemeente voor een uniforme regeling voor de hele gemeente.

Met name in de nieuwere wijken in Vleuten-De Meern willen mensen een betere mix van wonen en werken. Ook is behoefte aan voldoende voorzieningen zoals sportverenigingen, winkels en scholen.  Dit bepaalt hoe levendig een wijk is op economisch gebied. Meer economische levendigheid in de wijk kan door:

 • bedrijfjes aan huis
 • kleinschalig ondernemerschap in de wijk
 • (persoonlijke) dienstverlening
 • horecavoorzieningen
 • steeds meer zzp’ers

Het helpt als er in de wijk voorzieningen zoals kleinschalige horeca, flexibele werkplekken en bedrijfsverzamelgebouwen, bijvoorbeeld voor start-ups of zzp'ers.

In het Ontwikkelingskader Horeca Utrecht staat waar ruimte is voor kleinschalige horeca.

De Oudenrijnseweg is 1 van de hoofdinvalswegen voor Leidsche Rijn. De uitstraling en het aanzicht van dit bedrijventerrein zijn daarom belangrijk. De bebouwing aan deze weg bestaat uit bedrijfspanden met een representatief deel aan de kant van de weg. De uitbreiding van het bedrijventerrein biedt kansen voor:

 • economische activiteit
 • werkgelegenheid
 • bedrijven die ruimtetekort hebben

Een deel van de uitbreiding van het bedrijventerrein Oudenrijn is al klaar. De gehele ontwikkeling vindt plaats onder supervisie, om te zorgen voor een samenhangend bebouwingsbeeld. De ontwikkeling is bijna afgerond. Alleen de kavels in het noordwestelijke deel zijn, door het wegvallen van de kantorenmarkt, nog onbebouwd. Er zijn dus nog mogelijkheden voor bedrijven om hiernaartoe te verhuizen.

Haarrijn is een kleinschalig (16 hectare) modern gemengd bedrijventerrein met als voornaamste doelgroep: doorstarters en mkb+ en logistiek. Op dit relatief nieuwe bedrijventerrein zijn nog kavels uitgeefbaar.

Hulp en contact Omgevingswet en omgevingsvisie

E-mail

omgevingswet@utrecht.nl

Telefoon

14 030