Levendige winkelcentra en horeca in Vleuten-De Meern

Winkelcentra zijn belangrijk voor een wijk. Mensen doen hier niet alleen hun boodschappen, dit is ook een plek waar zij elkaar ontmoeten. In Vleuten-De Meern zijn 4 winkelcentra: Vleuterweide-centrum, Vleuten-centrum, Mereveldplein en Veldhof.

Horeca zorgt voor levendigheid, gezelligheid en een mogelijkheid om anderen te ontmoeten. Dit varieert van de dorpskroeg tot de sportkantine. Vleuten-De Meern heeft ongeveer evenveel horeca per 100 inwoners als andere wijken. Maar alle andere wijken in Utrecht liggen dichter bij de binnenstad, waar het horeca-aanbod groot is.

Op een locatie met een cultuurhistorische waarde zit vaak horeca. Bij plekken als Castellum Hoge Woerd komt de geschiedenis van de wijk tot leven. Hier staat een moderne interpretatie van een oud Romeins fort. Er is hier onder andere een archeologisch museum, een theater en een restaurant. Historische plekken zijn beschermd en opgenomen in het bestemmingsplan.

Ambitie: zorg voor goed bezochte winkelcentra met een goede mix van winkels, horeca en ander soort dienstverlening.

Behoud

De 4 winkelcentra hebben elk een eigen sfeer. Winkelcentrum Vleuterweide heeft veel verschillende voorzieningen, maar voelt voor veel mensen anoniem. Bewoners van de oude dorpskernen vinden het waardevol om naar de lokale slager en bakker te kunnen gaan. Maar kleine buurtcentra hebben veel concurrentie van de grote winkelcentra. Het Mereveldplein heeft 2 grote supermarkten. Het Mereveldplein en Veldhof bieden gemak, maar de sfeer kan hier nog verbeteren.

Inwoners zijn tevreden over de bestaande horeca, maar vinden het te weinig. Vleuten-De Meern heeft ook pleisterplaatsen. Dit is horeca in een groene omgeving, waar ook mogelijkheden zijn voor recreatie. Voorbeelden hiervan zijn de horeca op het Stalplein (bij Kasteel de Haar) en in het Maximapark. Deze plekken zijn niet alleen waardevol voor buurtbewoners, maar ook voor mensen die verder weg wonen.

In het bestemmingsplan zijn de winkelcentra en horecagelegenheden opgenomen. . In het Ontwikkelingskader Horeca Utrecht is beschreven welke ruimte er voor nieuwe horeca en op welke plek.

"Een leuke kroeg in Vleuterweide ontbreekt nog wel"

Kansen

Kleinere winkelcentra in de buurt hebben veel concurrentie van de grotere winkelcentra en internetwinkels. Buurtbewoners waarderen deze kleinere winkelcentra. Het kleinschalige, lokale en diverse winkelaanbod hoort in de wijk, vinden zij. Wat we willen in winkelcentra:

  • winkels alleen in winkelcentra en niet daarbuiten, want dat houdt de winkelcentra levendig en gaat leegstand tegen
  • een goede balans van winkels, horeca en dienstverlening.

Dit willen zowel de winkeliers als de gemeente. Dit staat ook in het Ontwikkelingskader detailhandel.

Het geven van een ambachtelijk of dorpseigen karakter aan winkels ligt niet bij de gemeente. Daar kunnen de ondernemers zelf voor zorgen. Wel is er subsidie via Ondernemersfonds voor gemeenschappelijke initiatieven of investeringen door winkeliers,  bijvoorbeeld subsidie voor gezamenlijke kerstverlichting of om te zorgen voor eenzelfde uitstraling van alle winkels of voor beveiliging.

We willen graag meer horeca in de wijk: in de oude kernen Vleuten, De Meern en Haarzuilens, bij de winkelcentra, bij of in de parken en in het gebied buiten de bebouwde kom (buitengebied). Het aanbod moet passen in de omgeving en geen directe overlast veroorzaken voor omwonenden.

In bestemmingsplan Haarzuilens zijn de pleisterplaatsen aangewezen als plek voor nieuwe horeca. In het Ontwikkelingskader horeca staan de kaders voor nieuwe horeca.

Hulp en contact Omgevingswet en omgevingsvisie

E-mail

omgevingswet@utrecht.nl

Telefoon

14 030