icoon readspeaker - Lees voorLees voor

Omgevingsvisie Overvecht

De gemeente werkt aan een omgevingsvisie voor de wijk Overvecht. In deze visie komt beleid voor thema's zoals groen, vervoer, verdichting en het klimaat te staan voor alle (bouw)plannen in Overvecht tot 2040. In 2023 kunt u meepraten en meedenken over de keuzes die we maken voor Overvecht.

Wat is de omgevingsvisie Overvecht?

De omgevingsvisie Overvecht vertaalt het algemene gemeentelijke beleid naar de situatie in Overvecht. Dat maakt de omgevingsvisie een belangrijk document voor de toekomst van de wijk. We maken een aantal keuzes voor hoe we willen dat de wijk er in 2040 uit komt te zien. We gebruiken de visie bij het maken van nieuw beleid en bij het toetsen van plannen en initiatieven. Ook bij plannen van de gemeente zelf.

Waarom maken we de omgevingsvisie?

Utrecht is de afgelopen 20 jaar hard gegroeid. En ook de komende jaren groeit de stad door: de verwachting is van ruim 360.000 inwoners naar ruim 455.000 inwoners. Dat gaan we ook merken in Overvecht. Tegelijk hebben we ook wensen en ambities voor de wijk. We willen dat Overvecht een gezonde en leefbare wijk is en blijft.

Keuzes

Met de omgevingsvisie brengen we de kansen in beeld. Maar ook zal duidelijk worden waar keuzes nodig zijn. Deze keuzes maken we samen met bewoners, ondernemers en organisaties in de wijk. Samen maken we afwegingen hoe we de wijk ook in de toekomst prettig en leefbaar houden.

Hieronder staan een paar onderwerpen waar we keuzes over gaan maken.

We willen in Overvecht 5.000 nieuwe woningen bouwen. Dit doen we om bewoners van Overvecht een kans te geven om binnen de wijk te verhuizen. En zodat andere mensen die een woning zoeken in Overvecht kunnen wonen. Ook willen we dat er overal voorzieningen dichtbij zijn.

Maar er is niet veel ruimte beschikbaar. Wat voor soort woningen komen erbij? En waar kunnen de woningen en nieuwe voorzieningen komen?

Overvecht is 1 van de groenste wijken van Utrecht, en dat willen we graag zo houden. We willen dat buurten herkenbaar, prettig en veilig zijn. En dat het prettig is om buiten te spelen, sporten, elkaar te ontmoeten en te ontspannen.

Welke dingen willen we behouden of extra aandacht geven? En welke keuzes maken we hiervoor?

Toen Overvecht in de jaren ’60 werd gebouwd, kreeg de auto veel ruimte met brede wegen en grote parkeerterreinen. Inmiddels kijken we daar anders tegen aan. De brede hoofdwegen in de wijk zijn slecht over te steken en zorgen soms voor onveilige situaties.

Tegelijk willen we dat Overvecht goed bereikbaar en veilig is. Met goede routes binnen de wijk. En een goede verbinding naar andere wijken en de binnenstad. Met minder ruimte voor de auto, en meer ruimte voor groen, lopen, fietsen en openbaar vervoer. Hoe zorgen we voor deze verandering? En hoe verbeteren we tegelijk de bereikbaarheid en verkeersveiligheid?

We willen meer werkgelegenheid en werkplekken in de wijken. Daarbij kijken we ook naar het bedrijventerrein Nieuw Overvecht en de omgeving van Station Overvecht. Waar komen meer werkplekken? En waar combineren dat met andere voorzieningen en woningen?

Bij alle bouwplannen in Utrecht, en dus ook in Overvecht, houden we rekening met extreem weer en klimaatverandering. En bereiden we ons voor om duurzamer te leven en bouwen. We willen dat Overvecht in 2030 helemaal energieneutraal en aardgasvrij is.

Het Noorderpark is 1 van de zoekgebieden voor windmolens. Daarnaast willen we in 2050 bij het bouwen alle grondstoffen hergebruiken (circulair bouwen). Welke stappen zetten we tot 2040 om deze ambities allemaal te halen?

Op de hoogte blijven, meedenken en reageren

Meepraten over de omgevingsvisie

In 2023 organiseren we een aantal bijeenkomsten waarbij u mee kan praten over de omgevingsvisie Overvecht. We gaan bijvoorbeeld in gesprek over keuzes en wensen voor de wijk. We willen in gesprek met veel verschillende Overvechters.

Op de hoogte blijven

Wilt u weten wat we doen en wanneer u mee kan praten? Stuur dan een e-mail naar omgevingsvisieovervecht@utrecht.nl. Dan nodigen wij u via e-mail uit voor alle grote ontwikkelingen en bijeenkomsten die we organiseren.

Voor welk gebied geldt de omgevingsvisie?

Het gaat om de hele wijk Overvecht. Dat zijn de buurten Zamenhofdreef, Taagdreef, Donaudreef, Neckardreef, Zambesidreef en Tigrisdreef. Ook Vechtzoom-Zuid, Vechtzoom-Noord, Bedrijvengebied Nieuw Overvecht en Poldergebied Overvecht horen bij de wijk. De grenzen van de wijk zijn de Vecht, de gemeentegrenzen met Maarssen en De Bilt en de spoorlijn. De Einsteindreef deel de wijk in noord en zuid.

Planning

Wanneer gebeurt wat?
WanneerWat
Mei 2023De gemeenteraad bespreekt het document met de uitgangspunten voor de omgevingsvisie
Mei - oktober 2023Verschillende bijeenkomsten waar u kunt meepraten en meedenken
Najaar 2023Reageren op de voorlopige omgevingsvisie Overvecht
Voorjaar 2024De gemeenteraad stelt de omgevingsvisie Overvecht vast

 

Wat is er al gebeurd?

  • Februari 2023: het college stelde het document met de uitgangspunten (uitgangspuntennotitie) vast. In dit document staat al het beleid waar we rekening mee houden bij het maken van de omgevingsvisie. En het plan voor participatie.
  • December 2022: het college stelde de startnotitie voor de omgevingsvisie Overvecht vast. Hierin staat wat er in de omgevingsvisie komt te staan, en hoe we de omgevingsvisie willen gaan maken.
  • 2020 - 2022: we maakten een voorlopig omgevingsprogramma. Daarvoor hebben we al veel onderzocht en besproken met bewoners. Dit document is niet vastgesteld, maar gebruiken we als informatie bij het maken van de omgevingsvisie.

Hulp en contact Omgevingsvisie Overvecht