Lees voor

Omgevingsvisie Overvecht

De gemeente werkt aan een omgevingsvisie voor de wijk Overvecht. In deze visie komt beleid voor thema's zoals groen, vervoer, verdichting en het klimaat te staan voor alle (bouw)plannen in Overvecht tot 2040. In 2023 kunt u meepraten en meedenken over de keuzes die we maken voor Overvecht.

Wat is de omgevingsvisie Overvecht?

De omgevingsvisie Overvecht vertaalt het algemene gemeentelijke beleid naar de situatie in Overvecht. Dat maakt de omgevingsvisie een belangrijk document voor de toekomst van de wijk. We maken een aantal keuzes voor hoe we willen dat de wijk er in 2040 uit komt te zien. We gebruiken de visie bij het maken van nieuw beleid en bij het toetsen van plannen en initiatieven. Ook bij plannen van de gemeente zelf.

Waarom maken we de omgevingsvisie?

Utrecht is de afgelopen 20 jaar hard gegroeid. En ook de komende jaren groeit de stad door: de verwachting is van ruim 360.000 inwoners naar ruim 455.000 inwoners. Dat gaan we ook merken in Overvecht. Tegelijk hebben we ook wensen en ambities voor de wijk. We willen dat Overvecht een gezonde en leefbare wijk is.

Met de omgevingsvisie brengen we de kansen in beeld maar zal ook duidelijk worden waar keuzes nodig zijn. Niet alles kan overal tegelijk. Dit doen we samen met bewoners, ondernemers en organisaties in de wijk. Samen maken we afwegingen hoe we de wijk ook in de toekomst prettig en leefbaar houden.

Op de hoogte blijven, meedenken en reageren

Meepraten over de omgevingsvisie

In 2023 organiseren we een aantal bijeenkomsten waarbij u mee kan praten over de omgevingsvisie Overvecht. We gaan bijvoorbeeld in gesprek over keuzes en wensen voor de wijk. We willen in gesprek met veel verschillende Overvechters.

Op de hoogte blijven

Wilt u weten wat we doen en wanneer u mee kan praten? Stuur dan een e-mail naar omgevingsvisieovervecht@utrecht.nl. Dan nodigen wij u via e-mail uit voor alle grote ontwikkelingen en bijeenkomsten die we organiseren.

Voor welk gebied geldt de omgevingsvisie?

Het gaat om de hele wijk Overvecht. Dat zijn de buurten Zamenhofdreef, Taagdreef, Donaudreef, Neckardreef, Zambesidreef en Tigrisdreef. Ook Vechtzoom-Zuid, Vechtzoom-Noord, Bedrijvengebied Nieuw Overvecht en Poldergebied Overvecht horen bij de wijk. De grenzen van de wijk zijn de Vecht, de gemeentegrenzen met Maarssen en De Bilt en de spoorlijn. De Einsteindreef deel de wijk in noord en zuid.

Planning

Wanneer gebeurt wat?
WanneerWat
Maart - oktober 2023Verschillende bijeenkomsten waar u kunt meepraten en meedenken
April 2023De gemeenteraad stelt het document met de uitgangspunten vast
Najaar 2023Reageren op de voorlopige omgevingsvisie Overvecht
Begin 2024De gemeenteraad stelt de omgevingsvisie Overvecht vast

 

Wat is er al gebeurd?

  • December 2022: het college stelde de startnotitie voor de omgevingsvisie Overvecht vast. Hierin staat wat er in de omgevingsvisie komt te staan, en hoe we de omgevingsvisie willen gaan maken.
  • 2020 - 2022: we maakten een voorlopig omgevingsprogramma. Daarvoor hebben we al veel onderzocht en besproken met bewoners. Dit document is niet vastgesteld, maar gebruiken we als informatie bij het maken van de omgevingsvisie.

Hulp en contact Omgevingsvisie Overvecht