Omgevingsvisie Overvecht

De gemeente werkt aan een omgevingsvisie voor de wijk Overvecht. De visie beschrijft de mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen voor groen, verkeer, bouwen, wonen, werken, voorzieningen en duurzaamheid in Overvecht tot 2040.

De ontwerp-omgevingsvisie is nu klaar. Van 8 april tot 20 mei 2024 kunt u reageren op de ontwerp-omgevingsvisie. Daarna neemt de gemeenteraad een besluit.

Wat is de omgevingsvisie Overvecht?

De ontwerp-omgevingsvisie beschrijft de mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen voor groen, verkeer, bouwen, wonen, werken, voorzieningen en duurzaamheid in Overvecht tot 2040. Dat maakt de omgevingsvisie een belangrijk document voor de toekomst van de wijk. We maken een aantal keuzes voor hoe we willen dat de wijk er in 2040 uit komt te zien.

We gebruiken de visie bij het maken van nieuw beleid en bij het toetsen van plannen en initiatieven. Ook bij plannen van de gemeente zelf.

Waarom maken we de omgevingsvisie?

Utrecht is de afgelopen 20 jaar hard gegroeid. En ook de komende jaren groeit de stad door: de verwachting is van ruim 360.000 inwoners naar ruim 455.000 inwoners. Dat gaan we ook merken in Overvecht. Tegelijk hebben we ook wensen en ambities voor de wijk. We willen dat Overvecht een gezonde en leefbare wijk is en blijft.

Keuzes

Met de omgevingsvisie brengen we de kansen in beeld. Maar ook zal duidelijk worden waar keuzes nodig zijn. Deze keuzes maken we samen met bewoners, ondernemers en organisaties in de wijk. Samen maken we afwegingen hoe we de wijk ook in de toekomst prettig en leefbaar houden.

Hieronder staan een paar onderwerpen waar we keuzes over gaan maken.

We willen in Overvecht 5.000 nieuwe woningen bouwen. Dit doen we om bewoners van Overvecht een kans te geven om binnen de wijk te verhuizen. En zodat andere mensen die een woning zoeken in Overvecht kunnen wonen. Ook willen we dat er overal voorzieningen dichtbij zijn.

Maar er is niet veel ruimte beschikbaar. Wat voor soort woningen komen erbij? En waar kunnen de woningen en nieuwe voorzieningen komen?

Overvecht is 1 van de groenste wijken van Utrecht, en dat willen we graag zo houden. We willen dat buurten herkenbaar, prettig en veilig zijn. En dat het prettig is om buiten te spelen, sporten, elkaar te ontmoeten en te ontspannen.

Welke dingen willen we behouden of extra aandacht geven? En welke keuzes maken we hiervoor?

Toen Overvecht in de jaren ’60 werd gebouwd, kreeg de auto veel ruimte met brede wegen en grote parkeerterreinen. Inmiddels kijken we daar anders tegen aan. De brede hoofdwegen in de wijk zijn slecht over te steken en zorgen soms voor onveilige situaties.

Tegelijk willen we dat Overvecht goed bereikbaar en veilig is. Met goede routes binnen de wijk. En een goede verbinding naar andere wijken en de binnenstad. Met minder ruimte voor de auto, en meer ruimte voor groen, lopen, fietsen en openbaar vervoer. Hoe zorgen we voor deze verandering? En hoe verbeteren we tegelijk de bereikbaarheid en verkeersveiligheid?

We willen meer werkgelegenheid en werkplekken in de wijken. Daarbij kijken we ook naar het bedrijventerrein Nieuw Overvecht en de omgeving van Station Overvecht. Waar komen meer werkplekken? En waar combineren dat met andere voorzieningen en woningen?

Bij alle bouwplannen in Utrecht, en dus ook in Overvecht, houden we rekening met extreem weer en klimaatverandering. En bereiden we ons voor om duurzamer te leven en bouwen. We willen dat Overvecht in 2030 helemaal energieneutraal en aardgasvrij is.

Noorderpark en Poldergebied Overvecht

In het Noorderpark onderzoeken we of we windenergie kunnen opwekken. Het Noorderpark ligt in UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies. Daar moeten we rekening mee houden. We willen in het Noorderpark ook meer groen en mogelijkheden om te sporten en vrije tijd door te brengen. In Poldergebied Overvecht onderzoeken we of we zonne-energie kunnen opwekken.

Onderzoek schone energie

We doen onderzoek naar duurzame energie. In 2024 willen wij besluiten in welke gebieden in de stad zonnevelden en windmolens mogen komen. Ook onderzoeken we waar we mogelijk warmte uit de bodem kunnen gebruiken.

Meedenken

U kunt reageren op de ontwerp-omgevingsvisie Overvecht van 8 april tot 20 mei 2024. De papieren versie kunt u bekijken op het wijkbureau Overvecht (Zamenhofdreef 17) en het stadskantoor (Stadsplateau 1).

U kunt de omgevingsvisie ook bekijken via DenkMee. Daar vindt u ook een video over de ontwerp-omgevingsvisie Overvecht en een overzicht van veelgestelde vragen. 

Reageren via e-mail 

Mail uw reactie naar omgevingsvisieovervecht@utrecht.nl. Meld in het onderwerp ‘Reactie ontwerp-omgevingsvisie Overvecht’. 

Reageren via post

Stuur uw reactie via post naar: 

Gemeenteraad gemeente Utrecht  
Ontwikkelorganisatie Ruimte  
Postbus 16200  
3500 CE Utrecht  

Meld daarbij: reactie ontwerp-omgevingsvisie Overvecht. 

Inloopbijeenkomsten

We organiseerden op 22, 23 en 25 april totaal 3 inloopbijeenkomsten. 

Vervolg 

Na 20 mei bekijken wij alle reacties. We passen waar mogelijk de omgevingsvisie hierop aan. Daarna stelt de gemeente de omgevingsvisie Overvecht vast. Wij verwachten dat dit eind 2024 gebeurt. Iedereen die reageert krijgt dan een antwoord. 

Eerdere reacties

In 2023 kon u meedenken op een aantal bijeenkomsten en via een online vragenlijst. We gingen bijvoorbeeld in gesprek over keuzes en wensen voor de wijk. Veel inwoners vonden de volgende zaken belangrijk.

 • Niet bouwen in het groen. Groen zoveel mogelijk behouden in de wijk.
 • Verkeersveiligheid in Overvecht moet beter. Wel zijn Overvechters blij met de ruimte voor de auto en parkeerplekken dicht bij huis.
 • Veel inwoners willen meer ontmoetingsplekken in de wijk.
 • Veel inwoners begrijpen dat er woningen gebouwd moeten worden. Sommige vragen zich wel of af waarom zoveel woningen gebouwd moeten worden in Overvecht, omdat er al zoveel flats staan,
 • Overvechters vinden het fijn dat veel voorzieningen nu op loopafstand zijn.

We hebben deze reacties verwerkt in de ontwerp-omgevingsvisie Overvecht. Daar kunt u nu op reageren.

Op de hoogte blijven

Wilt u weten wat we doen en wanneer u mee kan denken? Stuur dan een e-mail naar omgevingsvisieovervecht@utrecht.nl. Dan nodigen wij u via e-mail uit voor alle grote ontwikkelingen en bijeenkomsten die we organiseren.

Voor welk gebied geldt de omgevingsvisie?

Het gaat om de hele wijk Overvecht. Dat zijn de buurten Zamenhofdreef, Taagdreef, Donaudreef, Neckardreef, Zambesidreef en Tigrisdreef. Ook Vechtzoom-Zuid, Vechtzoom-Noord, Bedrijvengebied Nieuw Overvecht en Poldergebied Overvecht horen bij de wijk. De grenzen van de wijk zijn de Vecht, de gemeentegrenzen met Maarssen en De Bilt en de spoorlijn. De Einsteindreef deel de wijk in noord en zuid.

Planning

Wanneer gebeurt wat?
WanneerWat
Voorjaar 2024Reageren op omgevingsvisie Overvecht
Zomer 2024Verwerken reacties
Najaar 2024De gemeenteraad stelt de omgevingsvisie Overvecht vast

Wat is er al gebeurd?

 • April 2024: 3 inloopbijeenkomsten waar mensen meer informatie over de ontwerp-omgevingsvisie Overvecht konden krijgen. 
 • December 2023 – maart 2024: we hebben de reacties verwerkt en de ontwerp-omgevingsvisie Overvecht (deel A en deel B) opgesteld.
 • Oktober en november 2023: mensen konden meedenken over de omgevingsvisie tijdens bijeenkomsten en via een online vragenlijst. Ruim 1500 mensen vulden de vragenlijst in. Bekijk de opbrengst van deze bijeenkomsten en vragenlijst op DenkMee (onder fase 4 'toetsen en beoordelen').
 • Mei en juni 2023: mensen konden meedenken over de omgevingsvisie tijdens bijeenkomsten en via een online vragenlijst. Bekijk de opbrengst van de bijeenkomsten en vragenlijst op DenkMee (onder fase 2, 'dilemma's en voorkeuren').
 • Mei 2023: de gemeenteraad vergaderde over de omgevingsvisie Overvecht. Ook stelden ze het document met de uitgangspunten voor de omgevingsvisie (uitgangspuntennotitie) vast. Bekijk de vergadering, de moties en amendementen.
 • Februari 2023: het college stelde het document met de uitgangspunten (uitgangspuntennotitie) vast. In dit document staat al het beleid waar we rekening mee houden bij het maken van de omgevingsvisie. En het plan voor participatie.
 • December 2022: het college stelde de startnotitie voor de omgevingsvisie Overvecht vast. Hierin staat wat er in de omgevingsvisie komt te staan, en hoe we de omgevingsvisie willen gaan maken.
 • 2020 - 2022: we maakten een voorlopig omgevingsprogramma. Daarvoor hebben we al veel onderzocht en besproken met bewoners. Dit document is niet vastgesteld, maar gebruiken we als informatie bij het maken van de omgevingsvisie.

Van een omgevingsprogramma naar een omgevingsvisie

Tussen 2020 en 2022 maakten we een concept-omgevingsprogramma voor de wijk Overvecht. Dit document is een voorloper op de omgevingsvisie, maar is niet vastgesteld. In 2022 beslisten we om een omgevingsvisie te maken in plaats van een omgevingsprogramma. De omgevingsvisie geldt voor een langere periode en gaat over meer verschillende onderwerpen.

Hulp en contact Omgevingsvisie Overvecht