Omgevingsprogramma Overvecht

In Overvecht werken we aan een wijk waar bewoners prettig samenleven en waar iedereen mee kan doen. We werken samen met anderen aan: plezierig wonen in een gemengde wijk, meer kansen voor de jeugd, veilige buurten, zorg en ondersteuning dichtbij en op maat en meedoen en ondernemen.

Maar hoe zorgen we ervoor dat iedereen prettig kan wonen in Overvecht? Welke wijkverbeteringen zijn hiervoor nodig? Wij willen hiervoor per buurt een plan maken. Dit noemen we het 'Omgevingsprogramma Overvecht'. Hierin worden de ambities van de wijkaanpak Samen voor Overvecht vertaald naar concrete wijkverbeteringen.

Voorstellen van maatregelen

Op onderstaande kaarten ziet u voorstellen van ruimtelijke maatregelen voor Overvecht. Dit is een uitwerking van de punten die we hebben opgehaald tijdens de bijeenkomst in maart 2021. Hoe we deze maatregelen precies gaan uitvoeren, onderzoeken we nog of werken we nog uit, bijvoorbeeld in het mobiliteitsplan en de wijkgroenvisiekaart.

Maatregelen veiligheid

Om de veiligheid en de verkeersveiligheid te verbeteren, stellen we de volgende maatregelen voor:

 • zorgen dat de veiligheid in de buurten beter wordt
 • zorgen dat de veiligheid in het groen beter wordt, zoals in de parken, op pleintjes in hofjes. Ook veilige, groene wandel- en fietsroutes horen hierbij
 • bepaalde wegen inrichten voor 30 km per uur en oversteken makkelijker maken
 • de verkeersveiligheid verbeteren op bepaalde plekken waar ongelukken zijn gebeurd 
 • zorgen dat winkelcentra goed te vinden zijn, bereikbaar zijn en aangenaam zijn
 • garageboxen onderin flats aanpakken, dit kunnen bijvoorbeeld woon- of werkruimtes worden
 • op plekken waar we al aan een betere verkeersveiligheid werken, gaan we daarmee door

Maatregelen verbinden

We willen zorgen dat Overvecht stad en buitengebied met elkaar verbindt. Ook willen we de verschillende delen en buurten met elkaar verbinden en zorgen dat de groene stukken van de wijk met elkaar verbonden zijn. Daarom stellen we deze maatregelen voor:

 • nieuwe routes ontwerpen voor fietsers en voetgangers om de wijk met de omgeving te verbinden
 • onderzoeken wat goede routes zijn voor fietsers en voetgangers onder de spoorlijnen door
 • goede fiets- en wandelverbindingen behouden
 • zorgen dat het makkelijker wordt om de Fransiscusdreef en de Einsteindreef over te steken
 • onderzoeken van nieuwe ontwikkelingen om bepaalde plekken te verbeteren
 • aantrekkelijke plekken in de wijk tussen het Gagelpark en Park de Watertoren met elkaar verbinden
 • groene plekken met elkaar verbinden
 • routes vanuit wijken naar parken verbeteren
 • ruimte maken voor fietsers en voetgangers op de Carnegiedreef, als een groene boulevard
 • belangrijke routes maken voor voetgangers en fietsers tussen zuilen, Overvecht en het poldergebied
 • zorgen voor hoogwaardig openbaar vervoer dat Overvecht met de rest van de stad verbindt

Maatregelen aantrekkelijke openbare ruimte

Om te zorgen dat de openbare ruimte aantrekkelijk is, stellen we deze maatregelen voor:

 • vernieuwen van het riool en tegelijk de openbare ruimte aanpakken:
  • groener maken
  • rekening houden met het veranderende klimaat
  • van 50 naar 30 km/uur
 • parken verbeteren, bijvoorbeeld diverser maken
 • openbare ruimte veel beter en groener maken op plekken waar dat nodig is
 • oorspronkelijke opzet van de wijk zichtbaarder maken bij de herinrichting van de openbare ruimte
 • ruimte maken voor fietsers en voetgangers op de Carnegiedreef, als een groene boulevard
 • herinrichten Einsteindreef
 • vergroenen wijkring Overvecht Noord
 • doorgaan met de projecten waar we al werken aan het verbeteren van de openbare ruimte

Maatregelen mengen wonen/voorzieningen/werken

Om te zorgen dat er de wijk diverser wordt, stellen we de volgende maatregelen voor:

 • onderzoeken op welke plekken bijvoorbeeld werkruimtes of woonruimtes kunnen komen op de begane grond van hoogbouw
 • mengen van functies bij nieuwe ontwikkelingen
 • zorgen voor meer verschillende soorten woningen in de woonbuurten, door nieuwbouw of het aanpassen van bestaande woningen (mogelijkheden verschillen per buurt)
 • zorgen voor extra woningen op plekken waar dat kan, zoals bij de Fransiscusdreef en Overvecht centrum

Maatregelen ontwikkelingen/verbeteringen

Voor heel Utrecht en ook voor Overvecht is het een opgave om nieuwe woningen toe te voegen. In Overvecht is het belangrijk om te zorgen dat dit bijdraagt aan de verbetering van de wijk. We stellen de volgende maatregelen voor:

 • zorgen voor meer woningen in Overvecht centrum, langs de Fransiscusdreef en rond het station
 • woningen in cominatie met groen toevoegen waar dat de wijk verbetert
 • onderzoeken of hoogbouw gepast is op plekken waar in het oorspronkelijke ontwerp van Overvecht ruimte is voor hoogbouw
 • plekken herontwikkelen waar dat gewenst is
 • onderzoeken of er op een aantal plekken woningen bij kunnen en of dat helpt om de wijk te verbeteren
 • vernieuwen Noordelijke Randweg Utrecht om de wijk bereikbaarder en leefbaarder te maken

Meedenken

Wat hebben we opgehaald in maart 2021?

We konden in maart 2021 door de coronamaatregelen niet de straat op om met bewoners in gesprek te gaan. Daarom hebben we voor verschillende andere vormen gekozen.

De belangrijkste punten die we hebben opgehaald zijn:

 • verbeteren van verkeersveiligheid
 • minder overlast van (zwerf)afval
 • meer en beter bruikbaar groen 
 • overlast en criminaliteit aanpakken
 • betere mix van woningen

Benieuwd hoe we het hebben aangepakt, en wat de belangrijkste resultaten per buurt waren? Stuur dan een e-mail naar omgevingsprogramma@utrecht.nl. U krijgt dan het participatieverslag van het Omgevingsprogramma Overvecht.

Hulp en contact Omgevingsprogramma Overvecht

E-mail

omgevingsprogramma@utrecht.nl

Telefoon

14 030