icoon readspeaker - Lees voorLees voor

Omgevingsprogramma Overvecht

In Overvecht werken we aan een wijk waar bewoners prettig samenleven en waar iedereen mee kan doen. We werken samen met anderen aan: plezierig wonen in een gemengde wijk, meer kansen voor de jeugd, veilige buurten, zorg en ondersteuning dichtbij en op maat en mee doen en ondernemen.

In het omgevingsprogramma Overvecht staan maatregelen die we willen nemen om hieraan te werken. Het omgevingsprogramma hebben we samen met Overvechters en partners van Overvecht gemaakt.

Waarom dit omgevingsprogramma

In Overvecht zijn volop kansen. De ligging is goed, de wijk is ruim en groen en Overvecht is goed bereikbaar. Deze kansen worden op dit moment nog niet goed genoeg benut. De wijk is aan vernieuwing toe. De groei van Utrecht biedt hier kansen voor. Veel ondernemers, partners en Overvechters willen zich inzetten voor Overvecht. Met het Omgevingsprogramma willen we de ambities van de wijkaanpak Samen voor Overvecht en de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 waarmaken. Deze ambities zijn nog niet uitgewerkt in concrete maatregelen. Dat doen we in het omgevingsprogramma wel. Het wordt een handleiding voor de gemeente zelf en een hulpmiddel om initiatieven en projecten te beoordelen.

Hoe is het omgevingsprogramma gemaakt?

Eerst hebben we gekeken wat de ambities en wensen voor Overvecht zijn. Dit deden we aan de hand van cijfers en de ambities vanuit Samen voor Overvecht en de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 . Daarna bespraken we dit met bewoners en partners in Overvecht besproken. Bewoners kennen hun eigen wijk immers het beste.

Bewoners en partners vulden de wensen aan en maakten ze concreter. Ook gaven ze aan welke dingen ze het meest belangrijk vonden. Daarna bedachten we maatregelen om aan deze wensen te werken. Ook deze zijn weer met bewoners en partners bekeken en aangevuld. Uiteindelijk heeft de gemeente een concept-omgevingsprogramma gemaakt en aan Overvechters voorgelegd.

Uit de reacties bleek dat het omgevingsprogramma nog iets verder uitgewerkt moet worden. Dit zijn we aan het doen. Daarna gaat het omgevingsprogramma naar de gemeenteraad om het definitief te maken.

Samenvatting omgevingsprogramma

De gesprekken met partners en bewoners, de cijfers en de ambities vanuit de gemeente leidde tot 5 wensen voor Overvecht. De wensen werken we in het omgevingsprogramma uit in maatregelen per buurt.

De 5 wensen zijn:

 1. Samen bouwen aan een veilig Overvecht.
 2. Samen bouwen aan een verbonden Overvecht.
 3. Samen bouwen aan aantrekkelijke en klimaat adaptieve openbare ruimte en groen;
 4. Samen bouwen aan een vernieuwd en duurzaam Overvecht.
 5. Samen bouwen aan een gemengd Overvecht.

Lees hieronder meer over de 5 wensen.

Samen bouwen aan een veilig Overvecht doen we door te zorgen voor ‘ogen op straat’, prettige plekken, veilige routes en een betere verkeersveiligheid.

Dit gaan we doen:

 • zorgen voor meer voorzieningen op de benedenverdieping van woongebouwen;
 • de woonomgeving aantrekkelijker maken om door te wandelen of te fietsen;
 • plekken en routes in het groen zichtbaarder en opener maken;
 • meer en betere plekken maken om de weg over te steken;
 • de maximumsnelheid op meer wegen verlagen tot 30 km per uur of 15 km per uur voor woonerven;
 • de bereikbaarheid van winkelcentra in de wijk verbeteren en ervoor zorgen dat deze winkelcentra fijne plekken zijn om te komen.

Samen bouwen aan een verbonden Utrecht doen we door Overvecht beter te verbinden met de rest van Utrecht en met het buitengebied. Daarnaast willen we verschillende buurten in de wijk en groene plekken beter met elkaar verbinden. Ook maken we meer ruimte voor fietsers en voetgangers en minder voor auto’s.

Dit gaan we doen:

 • fiets of wandelroutes aanleggen tussen de wijk en de omgeving;
 • zorgen dat het makkelijker wordt om de Fransicusdreef over te steken;
 • het Groene Lint aanleggen;
 • de parken goed met elkaar verbinden;
 • routes aanleggen tussen de buurten en de parken.

Dit doen we door het maken van een beter bruikbare, aantrekkelijke en toekomstbestendige openbare ruimte. Hierbij zorgen we voor meer groen om klimaatverandering aan te kunnen.

Dit gaan we doen

 • bestrating door groen vervangen;
 • het groen dat er is meer verschillend maken;
 • beter onderscheid maken tussen verschillende soorten wegen, bijvoorbeeld fietsstraten, 15 km/uur wegen en 30 km/uur wegen.

Samen bouwen aan een vernieuwd en duurzaam Overvecht doen we door woningen toe te voegen in het centrum van Overvecht en mogelijk rondom het station. Ook komt er nieuwbouw in de rest van de buurten van Overvecht. Hierbij beschermen we het waardevolle groen. We werken aan een duurzame wijk door het aardgasvrij te maken en zorgen voor voldoende voorzieningen zoals basisscholen.

Dit gaan we doen

 • onderzoeken naar de mogelijkheden voor het station en de HOV-lijn om bebouwing voor onder andere woningen toe te voegen;
 • op geschikte plekken woningen toevoegen, of een combinatie van woningen en groen;
 • flats vernieuwen;
 • onderzoeken of er nog meer plekken zijn voor extra woningen;
 • aardgasleidingen vervangen door warmtenetten en de elektriciteitsleidingen versterken.

Samen bouwen aan een gemengd Overvecht doen we door het mengen van woon- met werkfuncties en voorzieningen, het mengen van verschillende typen woningen, het spreiden van voorzieningen over de wijk (dichtbij de bewoners) en waar mogelijk verbinden aan winkelcentra.

Dit gaan we doen

 • meer voorzieningen op de benedenverdieping van gebouwen;
 • bij ontwikkelingen zorgen voor zoveel mogelijk verschillende functies in een gebied;
 • in woonbuurten de kansen onderzoeken voor meer verschillende typen woningen door elkaar;
 • woningen toevoegen in het centrum.

 

Lees de samenvatting van het omgevingsprogramma Overvecht (pdf, 699 kB)

Lees het hele omgevingsprogramma

In het omgevingsprogramma Overvecht leest u meer over: ‘Wat is het omgevingsprogramma?’, ‘Samen bouwen we aan Overvecht’, het wijkprofiel voor heel Overvecht, de verschillende buurtprofielen en de uitvoeringsstrategie en fasering.

Bekijk het omgevingsprogramma Overvecht (let op: zware pdf, 33 MB)

Wilt u alle bijlagen van het Omgevingsprogramma bekijken? Vraag deze dan op via omgevingsprogramma@utrecht.nl

Hulp en contact Omgevingsprogramma Overvecht

E-mail

omgevingsprogramma@utrecht.nl

Telefoon

14 030