Omgevingsprogramma Overvecht

In Overvecht werken we aan een wijk waar bewoners prettig samenleven en waar iedereen mee kan doen. We werken samen met anderen aan: plezierig wonen in een gemengde wijk, meer kansen voor de jeugd, veilige buurten, zorg en ondersteuning dichtbij en op maat en meedoen en ondernemen.

Omgevingsprogramma met verbeteringen per buurt

Maar hoe zorgen we ervoor dat iedereen prettig kan wonen in Overvecht? Welke wijkverbeteringen zijn hiervoor nodig? Wij willen hiervoor per buurt een plan maken. Dit noemen we het 'Omgevingsprogramma Overvecht'. Hierin worden de ambities van Samen voor Overvecht vertaald naar concrete, fysieke wijkverbeteringen per buurt.

Participatie maart 2021

Het is belangrijk dat alle Overvechters zich straks herkennen in het Omgevingsprogramma. De participatie willen we dus zo goed mogelijk aanpakken. Door de coronamaatregelen die in maart 2021 van kracht waren, konden we niet de straat op om met bewoners in gesprek te gaan. Daarom hebben we voor verschillende andere vormen gekozen.

De belangrijkste punten die we hebben opgehaald zijn: verbeteren van verkeersveiligheid, minder overlast van (zwerf)afval, meer en beter bruikbaar groen en de overlast en criminaliteit aanpakken. Daarnaast wil men een betere mix van woningen. Benieuwd hoe we het hebben aangepakt, en wat de belangrijkste resultaten per buurt waren? Stuur dan een e-mail naar omgevingsprogramma@utrecht.nl en ontvang het participatieverslag van het Omgevingsprogramma Overvecht.

Hulp en contact Omgevingsprogramma Overvecht

E-mail

omgevingsprogramma@utrecht.nl

Telefoon

14 030