Gebiedsbeleid wijk Noordwest

In het gebiedsbeleid voor wijk Noordwest leest u welk beleid speciaal voor gebieden in Noordwest gemaakt is. Hierin staat welke afweging is gemaakt tussen verschillende belangen die hier spelen.

De wijk Noordwest bestaat uit de buurten Pijlsweerd, Ondiep, de 1e en 2e Daalsebuurt en Zuilen.

Lees de beschrijving van de wijk

Wat wil de gemeente en waarom?

Oudenoord, Monicabrug-Weerdsingel

Het gebied bij Oudenoord en rond de Monicabrug en Weerdsingel wordt steeds meer onderdeel van het centrum van de stad. De inrichtingsmaatregelen bij de Monicabrug en Weerdsingel, die doorgaand autoverkeer over deze route ontmoedigen, passen beter bij de sfeer van het centrum.

2e Daalsedijk

NS heeft als grondeigenaar het initiatief genomen om samen met de gemeente plannen te maken voor het gebied tussen het spoor en de Daalsebuurt-Amsterdamsestraatweg. Wisselspoor is het eerste deelgebied van het NS-terrein dat wordt uitgewerkt. Hier komen ongeveer 120 woningen, creatieve bedrijvigheid, kleinschalige horeca. Langs de 2e Daalsedijk komt een langgerekt park. De Ontwikkelvisie en ontwikkelkader 2e Daalsedijk (pdf, 4,1 MB) heeft de gemeenteraad vastgesteld op 2 april 2015.

Volg de ontwikkelingen van het project 2e Daalsedijk.

Amsterdamsestraatweg

Samen met bewoners, pandeigenaren, winkeliers is een brede strategie ontwikkeld om de economische mogelijkheden te benutten en de Amsterdamsestraatweg weer prettig en levendig te maken. De ontwikkelstrategie Amsterdamsestraatweg (pdf, 5,1 MB) heeft de gemeenteraad vastgesteld op 17 juli 2014.

Volg de ontwikkelingen van de aanpak Amsterdamsestraatweg.

Amsterdam-Rijnkanaal, Demkapunt

De Demkapunt is een driehoekig gebied tussen de Amsterdamsestraatweg, het Amsterdam-Rijnkanaal en de Demkaweg. Samen met Rijkswaterstaat is een plan gemaakt om de verlaten Demkapunt mooier en toegankelijker te maken. Het beleid is erop gericht de oevers van het Amsterdam-Rijnkanaal stapsgewijs te veranderen in een aantrekkelijke recreatieve en groene parkzone. De gemeenteraad heeft hiervoor het ontwikkelingskader Parkzone Amsterdam-Rijnkanaal (pdf, 8,4 MB) vastgesteld op 11 februari 2016.

Volg de ontwikkelingen van projecten Parkzone Amsterdam-Rijnkanaal en Demkapunt.

Vechtoevers

De gemeente wil de waterkwaliteit van de Vecht verbeteren en als het kan meer natuurlijke oevers aanleggen. Het beleid is erop gericht de oevers van de Vecht groener en aantrekkelijker te maken voor recreatie, zoals wandelen en fietsen. Dit heeft de gemeenteraad 28 maart 2013 vastgesteld in de visie Vechtoevers (pdf, 3,6 MB).

Volg de ontwikkelingen van project Vechtoevers.

Zuilense Vecht

De sportparken Zuilen/Elinkwijk en Daalseweide zijn aan vernieuwing toe. De gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht willen samen met de sportverenigingen het gebied verbeteren en aantrekkelijker maken. Er komen huizen bij om de bestaande wijken te verbinden met de sportfaciliteiten en om de plannen betaalbaar te maken. De gemeenteraad heeft de gebiedsvisie Zuilense Vecht (pdf, 5,9 MB) vastgesteld op 7 juni 2018. De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft de gebiedsvisie vastgesteld op 8 maart 2018.

Volg de ontwikkelingen van project Zuilense Vecht.

Waar toetst de gemeente op?

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning kijkt de gemeente in het omgevingsplan (bestemmingsplan).

Bekijk het omgevingsplan (bestemmingsplan)

Als uw plan niet past in het omgevingsplan, kan de gemeente toch een vergunning verlenen. De gemeente toetst de aanvraag dan in ieder geval aan het gebiedsbeleid.

Bekijk wat u doet als uw plan niet in het omgevingsplan past

Hulp en contact Omgevingswet en omgevingsvisie

E-mail

omgevingswet@utrecht.nl

Telefoon

14 030