Toekomstplan voor het Domplein

Samen met bewoners, ondernemers en organisaties is er een toekomstvisie gemaakt voor het Domplein. Dit plan noemen we een gebiedsprofiel. Het is een document waarin de ambities voor een gebied staan.  

Wat gaan we doen en waarom?

In het gebiedsprofiel beschrijven we hoe het Domplein er in 2040 uit zou kunnen zien. In het document staan ambities van de gebiedspartijen. Het is een toekomstbeeld van betrokken bewoners, ondernemers en organisaties. Ook staat in het gebiedsprofiel welke ontwikkelingen er nodig zijn om dit toekomstbeeld voor elkaar te krijgen.  

In het document staan ook voornemens over wie zich de komende jaren waarvoor gaat inzetten. De komende periode blijven de gemeente en gebiedspartijen met elkaar in gesprek over de realisatie van de ambities uit het document. 

Bekijk het gebiedsprofiel

Wat ging eraan vooraf?

In 2022 stelde de gemeenteraad de Omgevingsvisie Binnenstad 2040 vast en nam de gemeenteraad een motie aan om als pilot te starten met het gebiedsprofiel Domplein. 

Op 5 september 2022 organiseerden bewoners, ondernemers en organisaties aan het Domplein een bijeenkomst over het Domplein van de toekomst. Veel mensen kwamen naar deze bijeenkomst. Daarna hebben verschillende werkgroepen gewerkt aan: 

  • het opstellen van de kernwaarden van het Domplein 
  • het maken van een analyse van de situatie zoals die nu is 
  • het vaststellen van de ambities voor het Domplein 

Van 18 september tot en met 1 oktober 2023 kon iedereen een online vragenlijst invullen op DenkMee.

Hierna volgden verdiepende gesprekken met gebiedspartijen, belanghebbenden en enkele belangenorganisaties. Mede op basis hiervan is het document gebiedsprofiel Domplein 2040 opgesteld.

Op 31 mei 2024 werd het document aangeboden aan de gemeenteraad. Het document is niet vastgesteld als gemeentelijk beleid, omdat er wensen in staan die botsen met het gemeentelijke beleid. De gemeente gebruikt het document wel als houvast om samen met bewoners, ondernemers en organisaties te werken aan het toekomstige Domplein.

Hulp en contact Domplein

Telefoon

14 030