Toekomstplan voor het Domplein

We werken aan een plan voor het Domplein. Dit doen we samen met verschillende bewoners, ondernemers en organisaties aan het Domplein. Dit plan noemen we een gebiedsprofiel. Het is een document waarin de ambities en afspraken voor een gebied staan.  

Wat gaan we doen en waarom?

In het gebiedsprofiel beschrijven we hoe het Domplein er in 2040 uit zou kunnen zien. In het document staan ambities. Het is een toekomstbeeld van bewoners, ondernemers, organisaties en de gemeente samen. Ook staat in het gebiedsprofiel met welke stappen we dit toekomstbeeld voor elkaar kunnen krijgen.  

In het document staan ook afspraken over wie zich de komende jaren waarvoor gaat inzetten. We maken bijvoorbeeld afspraken over de inrichting en het gebruik van de openbare ruimte, de toegankelijkheid van panden aan het plein en het samen organiseren van activiteiten.

Wat is er al gebeurd? 

In 2022 stelde de gemeenteraad de Omgevingsvisie Binnenstad 2040 vast en nam de gemeenteraad een motie aan om als pilot te starten met het gebiedsprofiel Domplein. Als het plan voor het Domplein klaar is gaat het naar de gemeenteraad. 

Op 5 september 2022 organiseerden bewoners, ondernemers en organisaties aan het Domplein een bijeenkomst over het Domplein van de toekomst. Veel mensen kwamen naar deze bijeenkomst. Daarna hebben verschillende werkgroepen gewerkt aan: 

  • het opstellen van de kernwaarden van het Domplein 
  • het maken van een analyse van de situatie zoals die nu is 
  • het vaststellen van de ambities voor het Domplein 

Hulp en contact Domplein

Telefoon

14 030