icoon readspeaker - Lees voorLees voor

Gebiedsbeleid

Gebiedsbeleid geldt voor een groter of kleiner gebied van de gemeente. Dat kan een wijk zijn, maar ook een buurt, een park of zelfs een bepaald terrein. Het beleid kan in een bepaald gebied anders zijn dan in een ander deel van Utrecht. Andere belangen krijgen hier dan voorrang.

Bij het maken van een omgevingsvisie voor een deelgebied, betrekt de gemeente bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden.

Aan welk gebiedsbeleid werken we in 2023?

In 2023 werken we aan gebiedsbeleid voor de volgende deelgebieden:

Meepraten over gebiedsbeleid

Op het gebiedsbeleid dat nog niet door de gemeenteraad is vastgesteld, hebt u invloed. U kunt meepraten bij het maken van het gebiedsbeleid of reageren als een beleidsplan ter inzage ligt. We willen graag dat bewoners en andere betrokkenen meedenken en meedoen. Met participatie verbeteren we de kwaliteit van plannen en besluiten. We maken dan namelijk gebruik van de kennis en ervaring van mensen die met de maatschappij betrokken zijn.

Welk gebiedsbeleid is er al?

Van de volgende gebieden is het gebiedsbeleid al vastgesteld. De inspraak hiervoor is afgerond.

Weet u niet bij welke wijk een buurt of straat hoort? Bekijk de indeling wijken en buurten.

Wat is gebiedsbeleid?

Gebiedsbeleid wordt samen met bewoners en andere betrokkenen gemaakt. De gemeenteraad stelt het gebiedsbeleid vast.

Met het gebiedsbeleid laten we zien wat we willen, waarom en hoe. De gemeente stimuleert bijvoorbeeld initiatieven van allerlei partijen die samenwerken met bewoners, elkaar en de gemeente en zo bijdragen aan gezond stedelijk leven voor iedereen. In het gebiedsbeleid staat hoe de gemeente omgaat met dit soort initiatieven.

Ook leest u hierin de afwegingen die gemaakt zijn. Soms spreekt beleid over het ene thema namelijk het beleid over een ander thema tegen. Ook kunnen bedrijven of inwoners tegengestelde meningen of belangen hebben. Het gemeentebestuur maakt dan een afweging. Bijvoorbeeld: In het park bij kasteel Haarzuilens mag niet gebouwd worden. Hier krijgt het belang van het groen en van de cultuurhistorie voorrang boven de bouw van sociale huurwoningen.

Als een onderwerp niet in het gebiedsbeleid staat, dan geldt het thematische beleid.  

Wilt u iets ondernemen, ontwikkelen of (ver)bouwen? Dan raden wij u aan om naast het gebiedsbeleid ook het thematische beleid te bekijken. Thematisch beleid gaat over onderwerpen als bouwen, wonen en werken.

Contactpersoon voor uw project

Elk gebied in de stad heeft een ruimtelijk regisseur die partijen helpt die iets willen ontwikkelen of bouwen. Wilt u een locatie (her)ontwikkelen, bijvoorbeeld een kantoor of winkel verbouwen tot woonruimte, dan kunt u contact opnemen met de ruimtelijk regisseur van het gebied.

Hulp en contact Omgevingswet en omgevingsvisie

E-mail

omgevingswet@utrecht.nl

Telefoon

14 030