De koers

De koers is het beleid voor de leefomgeving voor de lange termijn; de stip op de horizon. De koers helpt antwoord te geven op de vraag: wat moeten we nu doen om te zorgen dat Utrecht ook op langere termijn een aantrekkelijke, gezonde stad is voor iedereen? Een stad met bijvoorbeeld genoeg huizen, scholen, parken, cultuuraanbod en sportvelden zijn. Waar ook voldoende ruimte is voor ondernemers en initiatiefnemers.

De koers: hoofdlijn van het beleid

Utrecht kiest voor een gezonde groei als koers voor de lange termijn. Utrecht groeit van een gemeente met 340.000 inwoners in 2016 naar ongeveer 450.000 inwoners in 2040. Daarom worden de komende jaren duizenden woningen gebouwd. En natuurlijk zijn er in een groeiende stad ook genoeg voorzieningen nodig, zoals kantoren en andere plekken om te werken, scholen, parken, wegen, openbaar vervoer, fietspaden en cultuur voor iedereen.

De gemeenteraad heeft op 8 december 2016 de Ruimtelijke Strategie, Utrecht kiest voor gezonde groei (pdf, 2,5 MB) vastgesteld. Dit is de strategie voor de lange termijn voor de stad. Hierin staan de ruimtelijke en economische ontwikkelopgaven en aandachtsgebieden van 2016 tot 2030. Deze strategie verbindt de ruimtelijke ambities voor gezonde verstedelijking met de investeringen die daarvoor nodig zijn.

Op 12 maart 2020 heeft de gemeenteraad het koersdocument Leefbare stad en maatschappelijke voorzieningen (pdf, 2,7 MB) vastgesteld. Hierin staan de ontwikkelopgaven voor scholen, sportplekken en andere maatschappelijke voorzieningen.

Bij het bouwen van nieuwe woningen en voorzieningen staan gezondheid, leefbaarheid en duurzaamheid voorop. De gemeente wil dat deze woningen en voorzieningen binnen het stedelijke gebied worden gebouwd. De gemeente zal daarbij flink investeren in de openbare ruimte en in voorzieningen. Tegelijkertijd zoeken we oplossingen voor onder andere energie en duurzaamheid. Ook willen we bijvoorbeeld de druk op de woningmarkt verlichten. Door de hoge druk op de woningmarkt stijgen de prijzen van huizen. Een deel van de woningvoorraad wordt daardoor onbetaalbaar voor mensen met een lager inkomen.

De Merwedekanaalzone, het Jaarbeursterrein en Leidsche Rijn zijn gebieden waar komende jaren veel gebouwd wordt. Maar er wordt ook gebouwd op kleinere plekken, zoals bij de 2e Daalsedijk en het Kruisvaartterrein. Ook in de binnenstad, het stationsgebied, het Utrecht Science Park en Leidsche Rijn Centrum is ruimte voor extra woningen, winkels en bedrijven. En voor cultuur en maatschappelijke instellingen.

Uitvoering

Met de ambities uit de Ruimtelijke Strategie is veel geld gemoeid. In de Ruimtelijke Strategie is daarom een investeringsstrategie opgesteld (hoofdstuk 5). De investeringsstrategie wordt ook aangepast bij de vernieuwing van de ruimtelijke strategie.

Hulp en contact Koers ruimtelijke strategie

Telefoon

14 030

E-mail

rsu@utrecht.nl