Uw invloed op de omgevingsvisie

Woont u in Utrecht, bent u ondernemer of op een andere manier betrokken in de gemeente? Dan hebt u invloed op de omgevingsvisie.

Aan welk beleid werken we?

U kunt meedenken en meepraten over het beleid waar we aan werken.

Kijk over welk thematisch beleid u kunt meedenken

Kijk over welk gebiedsbeleid u kunt meedenken

Kijk hoe u op de hoogte blijft van nieuws van de gemeente.

Invloed op beleid

Als we de omgevingsvisie veranderen, hebt u invloed op die veranderingen. Het kan gaan om ander beleid of aanpassing van bestaand beleid. We informeren bewoners en andere betrokkenen dan zo vroeg mogelijk en betrekken hen om mee te denken en mee te doen. Met participatie willen we de kwaliteit van plannen en besluiten verbeteren door de kennis en ervaring van maatschappelijk betrokkenen te benutten.

We betrekken de stad op verschillende manieren bij het maken van beleid. Bijvoorbeeld met:

 • stadsgesprekken
  Over een aantal onderwerpen hebben we bewoners en andere belanghebbenden uitgenodigd om mee te praten tijdens stadsgesprekken. Zoals voor het energieplan en het fietsplan.
 • wijkraadplegingen
  Bij het maken van gebiedsbeleid vragen we bewoners en andere belanghebbenden om hun mening en ideeën.
 • Tafelgesprekken en interviews op straat
 • Digitale vragenlijsten
  Vragenlijsten zijn een laagdrempelige manier om veel mensen tegelijk hun mening te vragen.
 • Workshops en projecten
  Bijvoorbeeld bij de Omgevingsvisie deelgebied Lunetten hebben we bewoners betrokken bij workshops en kunstprojecten zoals de Luisterpaal en de expositie van ‘De buurtfotograaf’ waar bewoners actief meededen.

Welke vorm van participatie we gebruiken kan per onderwerp of deelgebied verschillen.

Reageren op voorgestelde veranderingen

De gemeenteraad besluit over aanpassingen van beleid of van de omgevingsvisie. Voordat hij dat doet leggen we de stukken met de voorgestelde veranderingen 6 weken ter inzage. Dat betekent dat u 6 weken de tijd krijgt om het deze te bekijken en hierop te reageren. De gemeenteraad gebruikt de reacties bij het nemen van een besluit.

Als een voorstel ter inzage ligt, kunt u dat bekijken op de website. Of u kunt een papieren versie bekijken in het stadskantoor (verdieping 5). U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Zelf ideeën over het beleid?

Hebt u zelf een idee voor verandering van het beleid? Geef dit dan door aan de gemeente. We willen graag dat bewoners en andere betrokkenen meedenken en meedoen. Met participatie willen we de kwaliteit van plannen en besluiten verbeteren door de kennis en ervaring van maatschappelijk betrokkenen te benutten.

Bekijk op welke manieren u invloed hebt en hoe u ideeën kunt doorgeven

Hulp en contact Omgevingswet en omgevingsvisie

E-mail

omgevingswet@utrecht.nl

Telefoon

14 030